Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 91000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 91 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 92 697 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 032 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 320 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 523 zł
Zaliczka na podatek 13 701 zł
Całość - kwota brutto 135 498 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 135 498,00 13 224,60 2 032,47 3 319,70 10 522,91 116 671,00 13 701,00 92 697,32
Luty 135 498,00 7 081,08 1 088,28 3 319,70 11 160,80 123 759,00 38 637,00 74 211,14
Marzec 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Kwiecień 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Maj 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Czerwiec 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Lipiec 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Sierpień 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Wrzesień 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Październik 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Listopad 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Grudzień 135 498,00 0,00 0,00 3 319,70 11 896,05 131 928,00 42 217,00 78 065,25
Rocznie 1 625 976,00 20 305,68 3 120,75 39 836,40 140 644,21 1 559 710,00 333 864,00 947 560,96
Wynagrodzenie pracownika 135 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 807 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 263 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 320 zł
FGŚP 136 zł
Cała kwota 163 248 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 135 498,00 13 224,60 8 807,37 2 262,82 3 455,20 163 247,99 zł
Luty 135 498,00 7 081,08 4 715,88 2 262,82 3 455,20 153 012,98 zł
Marzec 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Kwiecień 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Maj 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Czerwiec 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Lipiec 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Sierpień 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Wrzesień 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Październik 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Listopad 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Grudzień 135 498,00 0,00 0,00 2 262,82 3 455,20 141 216,02 zł
Rocznie 1 625 976,00 20 305,68 13 523,25 27 153,84 41 462,40 1 728 421,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 135 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 92 697 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 92 697 zł netto poniesie łączny koszt równy 163 248 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 91000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 91 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 86 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 807 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 619 zł
Zaliczka na podatek 10 260 zł
Całość - kwota brutto 120 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 120 435,00 11 754,46 1 806,53 0,00 9 618,66 85 499,00 10 260,00 86 995,47
Luty 120 435,00 8 551,22 1 314,22 0,00 9 951,26 88 456,00 10 615,00 90 003,58
Marzec 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Kwiecień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Maj 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Czerwiec 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Lipiec 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Sierpień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Wrzesień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Październik 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Listopad 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Grudzień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 10 839,15 96 348,00 11 562,00 98 034,09
Rocznie 1 445 220,00 20 305,68 3 120,75 0,00 127 961,42 1 137 435,00 8 534,00 1 157 339,95
Wynagrodzenie pracownika 120 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 828 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 951 zł
FGŚP 120 zł
Cała kwota 143 089 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 120 435,00 11 754,46 7 828,28 0,00 3 071,10 143 088,84 zł
Luty 120 435,00 8 551,22 5 694,97 0,00 3 071,10 137 752,29 zł
Marzec 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Kwiecień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Maj 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Czerwiec 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Lipiec 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Sierpień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Wrzesień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Październik 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Listopad 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Grudzień 120 435,00 0,00 0,00 0,00 3 071,10 123 506,10 zł
Rocznie 1 445 220,00 20 305,68 13 523,25 0,00 36 853,20 1 515 902,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 120 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 86 995 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 86 995 zł netto poniesie łączny koszt równy 143 089 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 91000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 91 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 91 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 324 zł
Całość - kwota brutto 105 324 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Luty 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Marzec 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Kwiecień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Maj 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Czerwiec 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Lipiec 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Sierpień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Wrzesień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Październik 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Listopad 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Grudzień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 259,00 14 324,00 91 000,00
Rocznie 1 263 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 108,00 171 888,00 1 092 000,00
Wynagrodzenie pracownika 105 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 105 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Luty 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Marzec 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Kwiecień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Maj 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Czerwiec 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Lipiec 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Sierpień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Wrzesień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Październik 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Listopad 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Grudzień 105 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 324,00 zł
Rocznie 1 263 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 105 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 91 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 91 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 105 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 91000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 91 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 70 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 347 zł
Zaliczka na podatek 34 566 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 114 971 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 114 971,00 0,00 0,00 0,00 10 347,39 0,00 34 566,00 0,00 70 057,61
Luty 114 971,00 0,00 0,00 0,00 10 347,39 0,00 36 366,00 0,00 68 257,61
Marzec 114 971,00 0,00 0,00 0,00 10 347,39 0,00 36 366,00 0,00 68 257,61
Kwiecień 114 971,00 0,00 0,00 0,00 10 347,39 0,00 36 366,00 0,00 68 257,61
Maj 114 971,00 0,00 0,00 0,00 10 347,39 0,00 36 366,00 0,00 68 257,61
Czerwiec 114 971,00 0,00 0,00 0,00 10 347,39 0,00 36 366,00 0,00 68 257,61
Lipiec 114 971,00 176,27 72,24 0,00 10 347,39 15,08 36 281,00 0,00 68 079,02
Sierpień 114 971,00 176,27 72,24 0,00 10 347,39 15,08 36 281,00 0,00 68 079,02
Wrzesień 114 971,00 176,27 72,24 0,00 10 347,39 15,08 36 281,00 0,00 68 079,02
Październik 114 971,00 176,27 72,24 0,00 10 347,39 15,08 36 281,00 0,00 68 079,02
Listopad 114 971,00 176,27 72,24 0,00 10 347,39 15,08 36 281,00 0,00 68 079,02
Grudzień 114 971,00 176,27 72,24 0,00 10 347,39 15,08 36 281,00 0,00 68 079,02
Rocznie 1 379 652,00 1 057,62 433,44 0,00 124 168,68 0,00 434 082,00 0,00 819 819,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 971 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 058 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.