Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 931 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 997 zł
Zaliczka na podatek 12 999 zł
Całość - kwota brutto 128 727 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 128 727,00 12 563,76 1 930,91 3 153,81 9 997,07 110 829,00 12 999,00 88 082,45
Luty 128 727,00 7 741,92 1 189,84 3 153,81 10 497,73 116 391,00 35 111,00 71 032,70
Marzec 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Kwiecień 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Maj 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Czerwiec 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Lipiec 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Sierpień 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Wrzesień 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Październik 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Listopad 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Grudzień 128 727,00 0,00 0,00 3 153,81 11 301,59 125 323,00 40 103,00 74 168,60
Rocznie 1 544 724,00 20 305,68 3 120,75 37 845,72 133 510,70 1 480 450,00 315 635,00 900 801,15
Wynagrodzenie pracownika 128 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 367 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 150 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 154 zł
FGŚP 129 zł
Cała kwota 155 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 128 727,00 12 563,76 8 367,26 2 149,74 3 282,54 155 090,30 zł
Luty 128 727,00 7 741,92 5 155,99 2 149,74 3 282,54 147 057,19 zł
Marzec 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Kwiecień 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Maj 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Czerwiec 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Lipiec 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Sierpień 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Wrzesień 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Październik 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Listopad 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Grudzień 128 727,00 0,00 0,00 2 149,74 3 282,54 134 159,28 zł
Rocznie 1 544 724,00 20 305,68 13 523,25 25 796,88 39 390,48 1 643 740,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 128 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 082 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 082 zł netto poniesie łączny koszt równy 155 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 729 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 206 zł
Zaliczka na podatek 9 820 zł
Całość - kwota brutto 115 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 115 273,00 11 250,64 1 729,10 0,00 9 206,39 81 835,00 9 820,00 83 266,67
Luty 115 273,00 9 055,04 1 391,65 0,00 9 434,37 83 861,00 10 063,00 85 328,62
Marzec 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Kwiecień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Maj 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Czerwiec 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Lipiec 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Sierpień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Wrzesień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Październik 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Listopad 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Grudzień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 10 374,57 92 218,00 11 066,00 93 832,27
Rocznie 1 383 276,00 20 305,68 3 120,75 0,00 122 386,46 1 087 876,00 8 163,00 1 106 917,99
Wynagrodzenie pracownika 115 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 251 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 493 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 824 zł
FGŚP 115 zł
Cała kwota 136 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 115 273,00 11 250,64 7 492,75 0,00 2 939,46 136 955,85 zł
Luty 115 273,00 9 055,04 6 030,50 0,00 2 939,46 133 298,00 zł
Marzec 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Kwiecień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Maj 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Czerwiec 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Lipiec 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Sierpień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Wrzesień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Październik 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Listopad 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Grudzień 115 273,00 0,00 0,00 0,00 2 939,46 118 212,46 zł
Rocznie 1 383 276,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 273,52 1 452 378,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 115 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 267 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 267 zł netto poniesie łączny koszt równy 136 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 710 zł
Całość - kwota brutto 100 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Luty 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Marzec 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Kwiecień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Maj 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Czerwiec 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Lipiec 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Sierpień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Wrzesień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Październik 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Listopad 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Grudzień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 648,00 13 710,00 87 100,00
Rocznie 1 209 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 776,00 164 520,00 1 045 200,00
Wynagrodzenie pracownika 100 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 100 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Luty 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Marzec 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Kwiecień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Maj 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Czerwiec 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Lipiec 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Sierpień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Wrzesień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Październik 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Listopad 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Grudzień 100 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 810,00 zł
Rocznie 1 209 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 209 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 66 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 831 zł
Zaliczka na podatek 32 730 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 109 235 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 109 235,00 0,00 0,00 0,00 9 831,15 0,00 32 730,00 0,00 66 673,85
Luty 109 235,00 0,00 0,00 0,00 9 831,15 0,00 34 530,00 0,00 64 873,85
Marzec 109 235,00 0,00 0,00 0,00 9 831,15 0,00 34 530,00 0,00 64 873,85
Kwiecień 109 235,00 0,00 0,00 0,00 9 831,15 0,00 34 530,00 0,00 64 873,85
Maj 109 235,00 0,00 0,00 0,00 9 831,15 0,00 34 530,00 0,00 64 873,85
Czerwiec 109 235,00 0,00 0,00 0,00 9 831,15 0,00 34 530,00 0,00 64 873,85
Lipiec 109 235,00 176,27 72,24 0,00 9 831,15 15,08 34 446,00 0,00 64 694,26
Sierpień 109 235,00 176,27 72,24 0,00 9 831,15 15,08 34 446,00 0,00 64 694,26
Wrzesień 109 235,00 176,27 72,24 0,00 9 831,15 15,08 34 446,00 0,00 64 694,26
Październik 109 235,00 176,27 72,24 0,00 9 831,15 15,08 34 446,00 0,00 64 694,26
Listopad 109 235,00 176,27 72,24 0,00 9 831,15 15,08 34 446,00 0,00 64 694,26
Grudzień 109 235,00 176,27 72,24 0,00 9 831,15 15,08 34 446,00 0,00 64 694,26
Rocznie 1 310 820,00 1 057,62 433,44 0,00 117 973,80 0,00 412 056,00 0,00 779 208,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 109 235 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 674 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.