Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 928 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 984 zł
Zaliczka na podatek 13 948 zł
Całość - kwota brutto 128 557 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 128 557,00 12 547,16 1 928,36 3 149,65 9 983,86 110 682,00 13 948,00 86 999,97
Luty 128 557,00 2 757,50 423,79 3 149,65 11 000,35 121 976,00 29 560,00 81 665,71
Marzec 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Kwiecień 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Maj 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Czerwiec 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Lipiec 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Sierpień 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Wrzesień 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Październik 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Listopad 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Grudzień 128 557,00 0,00 0,00 3 149,65 11 286,66 125 157,00 30 331,00 83 789,69
Rocznie 1 542 684,00 15 304,66 2 352,15 37 795,80 133 850,81 1 484 228,00 346 818,00 1 006 562,58
Wynagrodzenie pracownika 128 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 147 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 150 zł
FGŚP 129 zł
Cała kwota 154 885 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 128 557,00 12 547,16 8 356,21 2 146,90 3 278,21 154 885,48 zł
Luty 128 557,00 2 757,50 1 836,44 2 146,90 3 278,21 138 576,05 zł
Marzec 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Kwiecień 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Maj 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Czerwiec 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Lipiec 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Sierpień 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Wrzesień 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Październik 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Listopad 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Grudzień 128 557,00 0,00 0,00 2 146,90 3 278,21 133 982,11 zł
Rocznie 1 542 684,00 15 304,66 10 192,65 25 762,80 39 338,52 1 633 282,63 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 128 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 154 885 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 727 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 196 zł
Zaliczka na podatek 5 977 zł
Całość - kwota brutto 115 137 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 115 137,00 11 237,37 1 727,06 0,00 9 195,53 81 738,00 5 977,00 87 000,04
Luty 115 137,00 4 067,29 625,09 0,00 9 940,02 88 356,00 6 461,00 94 043,60
Marzec 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Kwiecień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Maj 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Czerwiec 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Lipiec 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Sierpień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Wrzesień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Październik 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Listopad 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Grudzień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 10 362,33 92 110,00 6 736,00 98 038,67
Rocznie 1 381 644,00 15 304,66 2 352,15 0,00 122 758,85 1 091 194,00 79 798,00 1 161 430,34
Wynagrodzenie pracownika 115 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 484 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 821 zł
FGŚP 115 zł
Cała kwota 136 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 115 137,00 11 237,37 7 483,91 0,00 2 936,00 136 794,28 zł
Luty 115 137,00 4 067,29 2 708,74 0,00 2 936,00 124 849,03 zł
Marzec 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Kwiecień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Maj 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Czerwiec 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Lipiec 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Sierpień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Wrzesień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Październik 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Listopad 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Grudzień 115 137,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 118 073,00 zł
Rocznie 1 381 644,00 15 304,66 10 192,65 0,00 35 232,00 1 442 373,31 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 115 137 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 136 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 694 zł
Całość - kwota brutto 100 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Luty 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Marzec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Kwiecień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Maj 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Czerwiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Lipiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Sierpień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Wrzesień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Październik 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Listopad 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Grudzień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Rocznie 1 208 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966 660,00 164 328,00 1 044 000,00
Wynagrodzenie pracownika 100 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 100 694 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Luty 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Marzec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Kwiecień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Maj 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Czerwiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Lipiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Sierpień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Wrzesień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Październik 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Listopad 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Grudzień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Rocznie 1 208 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 694 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 87 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 21 722 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 109 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 109 084,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 21 722,00 0,00 86 999,66
Luty 109 084,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 34 551,00 0,00 74 170,66
Marzec 109 084,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 34 551,00 0,00 74 170,66
Kwiecień 109 084,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 34 551,00 0,00 74 170,66
Maj 109 084,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 34 551,00 0,00 74 170,66
Czerwiec 109 084,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 34 551,00 0,00 74 170,66
Lipiec 109 084,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 34 478,00 0,00 74 015,97
Sierpień 109 084,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 34 478,00 0,00 74 015,97
Wrzesień 109 084,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 34 478,00 0,00 74 015,97
Październik 109 084,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 34 478,00 0,00 74 015,97
Listopad 109 084,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 34 478,00 0,00 74 015,97
Grudzień 109 084,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 34 478,00 0,00 74 015,97
Rocznie 1 309 008,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 401 345,00 0,00 901 948,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 109 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ