Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 928 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 984 zł
Zaliczka na podatek 12 981 zł
Całość - kwota brutto 128 553 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 128 553,00 12 546,77 1 928,30 3 149,55 9 983,55 110 678,00 12 981,00 87 963,83
Luty 128 553,00 7 758,91 1 192,45 3 149,55 10 480,69 116 202,00 35 020,00 70 951,40
Marzec 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Kwiecień 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Maj 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Czerwiec 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Lipiec 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Sierpień 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Wrzesień 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Październik 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Listopad 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Grudzień 128 553,00 0,00 0,00 3 149,55 11 286,31 125 153,00 40 049,00 74 068,14
Rocznie 1 542 636,00 20 305,68 3 120,75 37 794,60 133 327,34 1 478 410,00 315 168,00 899 596,63
Wynagrodzenie pracownika 128 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 147 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 150 zł
FGŚP 129 zł
Cała kwota 154 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 128 553,00 12 546,77 8 355,95 2 146,84 3 278,10 154 880,66 zł
Luty 128 553,00 7 758,91 5 167,30 2 146,84 3 278,10 146 904,15 zł
Marzec 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Kwiecień 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Maj 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Czerwiec 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Lipiec 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Sierpień 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Wrzesień 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Październik 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Listopad 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Grudzień 128 553,00 0,00 0,00 2 146,84 3 278,10 133 977,94 zł
Rocznie 1 542 636,00 20 305,68 13 523,25 25 762,08 39 337,20 1 641 564,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 128 553 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 964 zł netto poniesie łączny koszt równy 154 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 727 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 196 zł
Zaliczka na podatek 9 809 zł
Całość - kwota brutto 115 141 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 115 141,00 11 237,76 1 727,12 0,00 9 195,85 81 741,00 9 809,00 83 171,35
Luty 115 141,00 9 067,92 1 393,63 0,00 9 421,15 83 744,00 10 049,00 85 209,02
Marzec 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Kwiecień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Maj 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Czerwiec 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Lipiec 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Sierpień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Wrzesień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Październik 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Listopad 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Grudzień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 10 362,69 92 113,00 11 054,00 93 724,75
Rocznie 1 381 692,00 20 305,68 3 120,75 0,00 122 243,90 1 086 615,00 8 151,00 1 105 627,87
Wynagrodzenie pracownika 115 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 484 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 821 zł
FGŚP 115 zł
Cała kwota 136 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 115 141,00 11 237,76 7 484,17 0,00 2 936,09 136 799,02 zł
Luty 115 141,00 9 067,92 6 039,08 0,00 2 936,09 133 184,09 zł
Marzec 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Kwiecień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Maj 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Czerwiec 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Lipiec 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Sierpień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Wrzesień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Październik 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Listopad 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Grudzień 115 141,00 0,00 0,00 0,00 2 936,09 118 077,09 zł
Rocznie 1 381 692,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 233,08 1 450 754,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 115 141 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 171 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 171 zł netto poniesie łączny koszt równy 136 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 694 zł
Całość - kwota brutto 100 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Luty 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Marzec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Kwiecień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Maj 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Czerwiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Lipiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Sierpień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Wrzesień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Październik 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Listopad 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Grudzień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 555,00 13 694,00 87 000,00
Rocznie 1 208 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966 660,00 164 328,00 1 044 000,00
Wynagrodzenie pracownika 100 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 100 694 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Luty 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Marzec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Kwiecień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Maj 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Czerwiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Lipiec 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Sierpień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Wrzesień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Październik 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Listopad 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Grudzień 100 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 694,00 zł
Rocznie 1 208 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 694 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 66 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 818 zł
Zaliczka na podatek 32 683 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 109 088 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 109 088,00 0,00 0,00 0,00 9 817,92 0,00 32 683,00 0,00 66 587,08
Luty 109 088,00 0,00 0,00 0,00 9 817,92 0,00 34 483,00 0,00 64 787,08
Marzec 109 088,00 0,00 0,00 0,00 9 817,92 0,00 34 483,00 0,00 64 787,08
Kwiecień 109 088,00 0,00 0,00 0,00 9 817,92 0,00 34 483,00 0,00 64 787,08
Maj 109 088,00 0,00 0,00 0,00 9 817,92 0,00 34 483,00 0,00 64 787,08
Czerwiec 109 088,00 0,00 0,00 0,00 9 817,92 0,00 34 483,00 0,00 64 787,08
Lipiec 109 088,00 176,27 72,24 0,00 9 817,92 15,08 34 399,00 0,00 64 607,49
Sierpień 109 088,00 176,27 72,24 0,00 9 817,92 15,08 34 399,00 0,00 64 607,49
Wrzesień 109 088,00 176,27 72,24 0,00 9 817,92 15,08 34 399,00 0,00 64 607,49
Październik 109 088,00 176,27 72,24 0,00 9 817,92 15,08 34 399,00 0,00 64 607,49
Listopad 109 088,00 176,27 72,24 0,00 9 817,92 15,08 34 399,00 0,00 64 607,49
Grudzień 109 088,00 176,27 72,24 0,00 9 817,92 15,08 34 399,00 0,00 64 607,49
Rocznie 1 309 056,00 1 057,62 433,44 0,00 117 815,04 0,00 411 492,00 0,00 778 167,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 109 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 587 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.