Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 161 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 896 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 011 zł
Zaliczka na podatek 7 685 zł
Całość - kwota brutto 77 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 400,00 7 554,24 1 161,00 1 896,30 6 010,96 66 538,00 7 685,00 53 092,50
Luty 77 400,00 7 554,24 1 161,00 1 896,30 6 010,96 66 538,00 10 300,00 50 477,50
Marzec 77 400,00 5 197,20 798,75 1 896,30 6 255,70 69 258,00 22 163,00 41 089,05
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Maj 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Lipiec 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Sierpień 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Wrzesień 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Październik 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Listopad 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Grudzień 77 400,00 0,00 0,00 1 896,30 6 795,33 75 254,00 24 081,00 44 627,37
Rocznie 928 800,00 20 305,68 3 120,75 22 755,60 79 435,59 879 620,00 177 444,00 546 305,38
Wynagrodzenie pracownika 77 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 031 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 293 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 896 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 93 252 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 400,00 7 554,24 5 031,00 1 292,58 1 973,70 93 251,52 zł
Luty 77 400,00 7 554,24 5 031,00 1 292,58 1 973,70 93 251,52 zł
Marzec 77 400,00 5 197,20 3 461,25 1 292,58 1 973,70 89 324,73 zł
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Maj 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Lipiec 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Sierpień 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Wrzesień 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Październik 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Listopad 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Grudzień 77 400,00 0,00 0,00 1 292,58 1 973,70 80 666,28 zł
Rocznie 928 800,00 20 305,68 13 523,25 15 510,96 23 684,40 1 001 824,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 77 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 93 252 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 161 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 182 zł
Zaliczka na podatek 6 594 zł
Całość - kwota brutto 77 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 400,00 7 554,24 1 161,00 0,00 6 181,63 54 948,00 6 594,00 55 909,37
Luty 77 400,00 7 554,24 1 161,00 0,00 6 181,63 54 948,00 6 594,00 55 909,37
Marzec 77 400,00 5 197,20 798,75 0,00 6 426,36 57 123,00 6 855,00 58 122,93
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Maj 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Lipiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Sierpień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Wrzesień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Październik 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Listopad 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Grudzień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 61 920,00 7 430,00 63 003,60
Rocznie 928 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 81 483,62 724 299,00 5 428,00 736 974,07
Wynagrodzenie pracownika 77 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 031 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 896 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 91 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 400,00 7 554,24 5 031,00 0,00 1 973,70 91 958,94 zł
Luty 77 400,00 7 554,24 5 031,00 0,00 1 973,70 91 958,94 zł
Marzec 77 400,00 5 197,20 3 461,25 0,00 1 973,70 88 032,15 zł
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Maj 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Lipiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Sierpień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Wrzesień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Październik 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Listopad 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Grudzień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 1 973,70 79 373,70 zł
Rocznie 928 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 684,40 986 313,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 909 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 91 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 526 zł
Całość - kwota brutto 77 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Luty 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Marzec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Maj 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Lipiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Sierpień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Wrzesień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Październik 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Listopad 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Grudzień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 920,00 10 526,00 66 874,00
Rocznie 928 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 040,00 126 312,00 802 488,00
Wynagrodzenie pracownika 77 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 77 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Luty 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Marzec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Maj 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Lipiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Sierpień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Wrzesień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Październik 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Listopad 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Grudzień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 400,00 zł
Rocznie 928 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 77 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 874 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 966 zł
Zaliczka na podatek 22 543 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 77 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 0,00 22 543,00 0,00 47 891,00
Luty 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 0,00 24 343,00 0,00 46 091,00
Marzec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 0,00 24 343,00 0,00 46 091,00
Kwiecień 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 0,00 24 343,00 0,00 46 091,00
Maj 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 0,00 24 343,00 0,00 46 091,00
Czerwiec 77 400,00 0,00 0,00 0,00 6 966,00 0,00 24 343,00 0,00 46 091,00
Lipiec 77 400,00 176,27 72,24 0,00 6 966,00 15,08 24 259,00 0,00 45 911,41
Sierpień 77 400,00 176,27 72,24 0,00 6 966,00 15,08 24 259,00 0,00 45 911,41
Wrzesień 77 400,00 176,27 72,24 0,00 6 966,00 15,08 24 259,00 0,00 45 911,41
Październik 77 400,00 176,27 72,24 0,00 6 966,00 15,08 24 259,00 0,00 45 911,41
Listopad 77 400,00 176,27 72,24 0,00 6 966,00 15,08 24 259,00 0,00 45 911,41
Grudzień 77 400,00 176,27 72,24 0,00 6 966,00 15,08 24 259,00 0,00 45 911,41
Rocznie 928 800,00 1 057,62 433,44 0,00 83 592,00 0,00 289 812,00 0,00 553 814,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 77 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 891 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.