Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 166 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 904 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 034 zł
Zaliczka na podatek 7 716 zł
Całość - kwota brutto 77 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 700,00 7 583,52 1 165,50 1 903,65 6 034,26 66 797,00 7 716,00 53 297,07
Luty 77 700,00 7 583,52 1 165,50 1 903,65 6 034,26 66 797,00 10 434,00 50 579,07
Marzec 77 700,00 5 138,64 789,75 1 903,65 6 288,12 69 618,00 22 278,00 41 301,84
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Maj 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Lipiec 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Sierpień 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Wrzesień 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Październik 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Listopad 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Grudzień 77 700,00 0,00 0,00 1 903,65 6 821,67 75 546,00 24 175,00 44 799,68
Rocznie 932 400,00 20 305,68 3 120,75 22 843,80 79 751,67 883 126,00 178 248,00 548 375,10
Wynagrodzenie pracownika 77 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 051 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 298 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 904 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 93 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 700,00 7 583,52 5 050,50 1 297,59 1 981,35 93 612,96 zł
Luty 77 700,00 7 583,52 5 050,50 1 297,59 1 981,35 93 612,96 zł
Marzec 77 700,00 5 138,64 3 422,25 1 297,59 1 981,35 89 539,83 zł
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Maj 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Lipiec 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Sierpień 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Wrzesień 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Październik 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Listopad 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Grudzień 77 700,00 0,00 0,00 1 297,59 1 981,35 80 978,94 zł
Rocznie 932 400,00 20 305,68 13 523,25 15 571,08 23 776,20 1 005 576,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 77 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 297 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 93 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 166 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 206 zł
Zaliczka na podatek 6 619 zł
Całość - kwota brutto 77 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 700,00 7 583,52 1 165,50 0,00 6 205,59 55 161,00 6 619,00 56 126,07
Luty 77 700,00 7 583,52 1 165,50 0,00 6 205,59 55 161,00 6 619,00 56 126,07
Marzec 77 700,00 5 138,64 789,75 0,00 6 459,44 57 417,00 6 890,00 58 422,13
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Maj 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Lipiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Sierpień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Wrzesień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Październik 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Listopad 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Grudzień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 62 160,00 7 459,00 63 247,80
Rocznie 932 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 81 807,62 727 179,00 5 453,00 739 904,47
Wynagrodzenie pracownika 77 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 051 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 904 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 92 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 700,00 7 583,52 5 050,50 0,00 1 981,35 92 315,37 zł
Luty 77 700,00 7 583,52 5 050,50 0,00 1 981,35 92 315,37 zł
Marzec 77 700,00 5 138,64 3 422,25 0,00 1 981,35 88 242,24 zł
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Maj 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Lipiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Sierpień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Wrzesień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Październik 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Listopad 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Grudzień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 1 981,35 79 681,35 zł
Rocznie 932 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 776,20 990 005,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 126 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 92 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 567 zł
Całość - kwota brutto 77 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Luty 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Marzec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Maj 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Lipiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Sierpień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Wrzesień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Październik 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Listopad 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Grudzień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 160,00 10 567,00 67 133,00
Rocznie 932 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745 920,00 126 804,00 805 596,00
Wynagrodzenie pracownika 77 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 77 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Luty 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Marzec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Maj 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Lipiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Sierpień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Wrzesień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Październik 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Listopad 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Grudzień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 700,00 zł
Rocznie 932 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 77 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 133 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 993 zł
Zaliczka na podatek 22 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 77 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 22 639,00 0,00 48 068,00
Luty 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 24 439,00 0,00 46 268,00
Marzec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 24 439,00 0,00 46 268,00
Kwiecień 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 24 439,00 0,00 46 268,00
Maj 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 24 439,00 0,00 46 268,00
Czerwiec 77 700,00 0,00 0,00 0,00 6 993,00 0,00 24 439,00 0,00 46 268,00
Lipiec 77 700,00 176,27 72,24 0,00 6 993,00 15,08 24 355,00 0,00 46 088,41
Sierpień 77 700,00 176,27 72,24 0,00 6 993,00 15,08 24 355,00 0,00 46 088,41
Wrzesień 77 700,00 176,27 72,24 0,00 6 993,00 15,08 24 355,00 0,00 46 088,41
Październik 77 700,00 176,27 72,24 0,00 6 993,00 15,08 24 355,00 0,00 46 088,41
Listopad 77 700,00 176,27 72,24 0,00 6 993,00 15,08 24 355,00 0,00 46 088,41
Grudzień 77 700,00 176,27 72,24 0,00 6 993,00 15,08 24 355,00 0,00 46 088,41
Rocznie 932 400,00 1 057,62 433,44 0,00 83 916,00 0,00 290 964,00 0,00 555 938,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 77 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 068 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.