Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 160 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 894 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 003 zł
Zaliczka na podatek 6 084 zł
Całość - kwota brutto 77 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 300,00 7 544,48 1 159,50 1 893,85 6 003,20 66 452,00 6 084,00 54 614,97
Luty 77 300,00 7 544,48 1 159,50 1 893,85 6 003,20 66 452,00 13 190,00 47 508,97
Marzec 77 300,00 309,39 47,55 1 893,85 6 754,43 74 799,00 18 119,00 50 175,78
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Maj 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Lipiec 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Sierpień 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Wrzesień 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Październik 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Listopad 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Grudzień 77 300,00 0,00 0,00 1 893,85 6 786,55 75 156,00 18 206,00 50 413,60
Rocznie 927 600,00 15 398,35 2 366,55 22 726,20 79 839,78 884 107,00 201 247,00 606 022,12
Wynagrodzenie pracownika 77 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 025 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 291 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 894 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 93 131 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 300,00 7 544,48 5 024,50 1 290,91 1 971,15 93 131,04 zł
Luty 77 300,00 7 544,48 5 024,50 1 290,91 1 971,15 93 131,04 zł
Marzec 77 300,00 309,39 206,05 1 290,91 1 971,15 81 077,50 zł
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Maj 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Lipiec 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Sierpień 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Wrzesień 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Październik 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Listopad 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Grudzień 77 300,00 0,00 0,00 1 290,91 1 971,15 80 562,06 zł
Rocznie 927 600,00 15 398,35 10 255,05 15 490,92 23 653,80 992 398,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 77 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 615 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 93 131 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 160 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 174 zł
Zaliczka na podatek 4 013 zł
Całość - kwota brutto 77 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 300,00 7 544,48 1 159,50 0,00 6 173,64 54 877,00 4 013,00 58 409,38
Luty 77 300,00 7 544,48 1 159,50 0,00 6 173,64 54 877,00 4 013,00 58 409,38
Marzec 77 300,00 309,39 47,55 0,00 6 924,88 61 554,00 4 501,00 65 517,18
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Maj 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Lipiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Sierpień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Wrzesień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Październik 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Listopad 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Grudzień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 6 957,00 61 840,00 4 522,00 65 821,00
Rocznie 927 600,00 15 398,35 2 366,55 0,00 81 885,16 727 868,00 53 225,00 774 724,94
Wynagrodzenie pracownika 77 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 025 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 894 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 91 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 300,00 7 544,48 5 024,50 0,00 1 971,15 91 840,13 zł
Luty 77 300,00 7 544,48 5 024,50 0,00 1 971,15 91 840,13 zł
Marzec 77 300,00 309,39 206,05 0,00 1 971,15 79 786,59 zł
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Maj 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Lipiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Sierpień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Wrzesień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Październik 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Listopad 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Grudzień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 1 971,15 79 271,15 zł
Rocznie 927 600,00 15 398,35 10 255,05 0,00 23 653,80 976 907,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 409 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 91 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 513 zł
Całość - kwota brutto 77 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Luty 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Marzec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Maj 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Lipiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Sierpień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Wrzesień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Październik 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Listopad 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Grudzień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 840,00 10 513,00 66 787,00
Rocznie 927 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742 080,00 126 156,00 801 444,00
Wynagrodzenie pracownika 77 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 77 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Luty 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Marzec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Maj 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Lipiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Sierpień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Wrzesień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Październik 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Listopad 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Grudzień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 300,00 zł
Rocznie 927 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 77 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 787 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 64 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 12 768 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 77 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 77 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 768,00 0,00 64 150,19
Luty 77 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 23 129,00 0,00 53 789,19
Marzec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 24 363,00 0,00 52 555,19
Kwiecień 77 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 24 363,00 0,00 52 555,19
Maj 77 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 24 363,00 0,00 52 555,19
Czerwiec 77 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 24 363,00 0,00 52 555,19
Lipiec 77 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 24 285,00 0,00 52 387,99
Sierpień 77 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 24 285,00 0,00 52 387,99
Wrzesień 77 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 24 285,00 0,00 52 387,99
Październik 77 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 24 285,00 0,00 52 387,99
Listopad 77 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 24 285,00 0,00 52 387,99
Grudzień 77 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 24 285,00 0,00 52 387,99
Rocznie 927 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 279 059,00 0,00 642 488,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 77 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 150 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ