Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 155 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 887 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 980 zł
Zaliczka na podatek 7 643 zł
Całość - kwota brutto 77 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 000,00 7 515,20 1 155,00 1 886,50 5 979,90 66 193,00 7 643,00 52 820,40
Luty 77 000,00 7 515,20 1 155,00 1 886,50 5 979,90 66 193,00 10 120,00 50 343,40
Marzec 77 000,00 5 275,28 810,75 1 886,50 6 212,47 68 777,00 22 009,00 40 806,00
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Maj 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Lipiec 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Sierpień 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Wrzesień 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Październik 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Listopad 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Grudzień 77 000,00 0,00 0,00 1 886,50 6 760,22 74 864,00 23 956,00 44 397,28
Rocznie 924 000,00 20 305,68 3 120,75 22 638,00 79 014,25 874 939,00 176 363,00 543 545,32
Wynagrodzenie pracownika 77 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 005 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 286 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 887 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 92 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 000,00 7 515,20 5 005,00 1 285,90 1 963,50 92 769,60 zł
Luty 77 000,00 7 515,20 5 005,00 1 285,90 1 963,50 92 769,60 zł
Marzec 77 000,00 5 275,28 3 513,25 1 285,90 1 963,50 89 037,93 zł
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Maj 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Lipiec 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Sierpień 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Wrzesień 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Październik 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Listopad 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Grudzień 77 000,00 0,00 0,00 1 285,90 1 963,50 80 249,40 zł
Rocznie 924 000,00 20 305,68 13 523,25 15 430,80 23 562,00 996 821,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 77 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 92 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 155 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 150 zł
Zaliczka na podatek 6 560 zł
Całość - kwota brutto 77 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 000,00 7 515,20 1 155,00 0,00 6 149,68 54 664,00 6 560,00 55 620,44
Luty 77 000,00 7 515,20 1 155,00 0,00 6 149,68 54 664,00 6 560,00 55 620,44
Marzec 77 000,00 5 275,28 810,75 0,00 6 382,26 56 731,00 6 808,00 57 723,99
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Maj 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Lipiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Sierpień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Wrzesień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Październik 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Listopad 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Grudzień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 61 600,00 7 392,00 62 678,00
Rocznie 924 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 81 051,62 720 459,00 5 403,00 733 066,87
Wynagrodzenie pracownika 77 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 005 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 887 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 91 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 000,00 7 515,20 5 005,00 0,00 1 963,50 91 483,70 zł
Luty 77 000,00 7 515,20 5 005,00 0,00 1 963,50 91 483,70 zł
Marzec 77 000,00 5 275,28 3 513,25 0,00 1 963,50 87 752,03 zł
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Maj 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Lipiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Sierpień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Wrzesień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Październik 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Listopad 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Grudzień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 1 963,50 78 963,50 zł
Rocznie 924 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 562,00 981 390,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 91 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 472 zł
Całość - kwota brutto 77 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Luty 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Marzec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Maj 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Lipiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Sierpień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Wrzesień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Październik 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Listopad 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Grudzień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 10 472,00 66 528,00
Rocznie 924 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739 200,00 125 664,00 798 336,00
Wynagrodzenie pracownika 77 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 77 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Luty 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Marzec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Maj 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Lipiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Sierpień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Wrzesień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Październik 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Listopad 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Grudzień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 zł
Rocznie 924 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 77 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 528 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 930 zł
Zaliczka na podatek 22 415 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 77 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 22 415,00 0,00 47 655,00
Luty 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Marzec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Maj 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Lipiec 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Sierpień 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Wrzesień 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Październik 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Listopad 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Grudzień 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Rocznie 924 000,00 1 057,62 433,44 0,00 83 160,00 0,00 288 276,00 0,00 550 982,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 77 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 655 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.