Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 998 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 076 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 757 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 568 zł
Zaliczka na podatek 7 094 zł
Całość - kwota brutto 71 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 700,00 6 997,92 1 075,50 1 756,65 5 568,29 61 620,00 7 094,00 49 207,64
Luty 71 700,00 6 997,92 1 075,50 1 756,65 5 568,29 61 620,00 7 742,00 48 559,64
Marzec 71 700,00 6 309,84 969,75 1 756,65 5 639,74 62 414,00 19 972,00 37 052,02
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Maj 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Lipiec 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Sierpień 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Wrzesień 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Październik 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Listopad 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Grudzień 71 700,00 0,00 0,00 1 756,65 6 294,90 69 693,00 22 302,00 41 346,45
Rocznie 860 400,00 20 305,68 3 120,75 21 079,80 73 430,42 812 891,00 162 096,00 506 937,35
Wynagrodzenie pracownika 71 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 998 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 661 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 197 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 757 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 700,00 6 997,92 4 660,50 1 197,39 1 828,35 86 384,16 zł
Luty 71 700,00 6 997,92 4 660,50 1 197,39 1 828,35 86 384,16 zł
Marzec 71 700,00 6 309,84 4 202,25 1 197,39 1 828,35 85 237,83 zł
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Maj 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Lipiec 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Sierpień 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Wrzesień 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Październik 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Listopad 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Grudzień 71 700,00 0,00 0,00 1 197,39 1 828,35 74 725,74 zł
Rocznie 860 400,00 20 305,68 13 523,25 14 368,68 21 940,20 930 537,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 208 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 86 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 998 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 076 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 726 zł
Zaliczka na podatek 6 108 zł
Całość - kwota brutto 71 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 700,00 6 997,92 1 075,50 0,00 5 726,39 50 901,00 6 108,00 51 792,07
Luty 71 700,00 6 997,92 1 075,50 0,00 5 726,39 50 901,00 6 108,00 51 792,07
Marzec 71 700,00 6 309,84 969,75 0,00 5 797,84 51 536,00 6 184,00 52 438,25
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Maj 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Lipiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Sierpień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Wrzesień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Październik 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Listopad 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Grudzień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 57 360,00 6 883,00 58 363,80
Rocznie 860 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 75 327,62 669 578,00 5 020,00 681 296,59
Wynagrodzenie pracownika 71 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 998 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 661 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 757 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 85 187 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 700,00 6 997,92 4 660,50 0,00 1 828,35 85 186,77 zł
Luty 71 700,00 6 997,92 4 660,50 0,00 1 828,35 85 186,77 zł
Marzec 71 700,00 6 309,84 4 202,25 0,00 1 828,35 84 040,44 zł
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Maj 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Lipiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Sierpień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Wrzesień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Październik 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Listopad 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Grudzień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 1 828,35 73 528,35 zł
Rocznie 860 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 940,20 916 169,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 71 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 187 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 751 zł
Całość - kwota brutto 71 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Luty 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Marzec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Maj 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Lipiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Sierpień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Wrzesień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Październik 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Listopad 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Grudzień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 9 751,00 61 949,00
Rocznie 860 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688 320,00 117 012,00 743 388,00
Wynagrodzenie pracownika 71 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 71 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Luty 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Marzec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Maj 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Lipiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Sierpień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Wrzesień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Październik 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Listopad 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Grudzień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00 zł
Rocznie 860 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 949 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 453 zł
Zaliczka na podatek 20 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 20 719,00 0,00 44 528,00
Luty 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 22 519,00 0,00 42 728,00
Marzec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 22 519,00 0,00 42 728,00
Kwiecień 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 22 519,00 0,00 42 728,00
Maj 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 22 519,00 0,00 42 728,00
Czerwiec 71 700,00 0,00 0,00 0,00 6 453,00 0,00 22 519,00 0,00 42 728,00
Lipiec 71 700,00 176,27 72,24 0,00 6 453,00 15,08 22 435,00 0,00 42 548,41
Sierpień 71 700,00 176,27 72,24 0,00 6 453,00 15,08 22 435,00 0,00 42 548,41
Wrzesień 71 700,00 176,27 72,24 0,00 6 453,00 15,08 22 435,00 0,00 42 548,41
Październik 71 700,00 176,27 72,24 0,00 6 453,00 15,08 22 435,00 0,00 42 548,41
Listopad 71 700,00 176,27 72,24 0,00 6 453,00 15,08 22 435,00 0,00 42 548,41
Grudzień 71 700,00 176,27 72,24 0,00 6 453,00 15,08 22 435,00 0,00 42 548,41
Rocznie 860 400,00 1 057,62 433,44 0,00 77 436,00 0,00 267 924,00 0,00 513 458,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 71 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 528 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.