Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 070 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 747 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 537 zł
Zaliczka na podatek 7 053 zł
Całość - kwota brutto 71 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 300,00 6 958,88 1 069,50 1 746,85 5 537,23 61 275,00 7 053,00 48 934,54
Luty 71 300,00 6 958,88 1 069,50 1 746,85 5 537,23 61 275,00 7 563,00 48 424,54
Marzec 71 300,00 6 387,92 981,75 1 746,85 5 596,51 61 933,00 19 819,00 36 767,97
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Maj 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Lipiec 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Sierpień 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Wrzesień 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Październik 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Listopad 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Grudzień 71 300,00 0,00 0,00 1 746,85 6 259,78 69 303,00 22 177,00 41 116,37
Rocznie 855 600,00 20 305,68 3 120,75 20 962,20 73 008,99 808 210,00 161 017,00 504 174,38
Wynagrodzenie pracownika 71 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 635 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 191 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 747 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 300,00 6 958,88 4 634,50 1 190,71 1 818,15 85 902,24 zł
Luty 71 300,00 6 958,88 4 634,50 1 190,71 1 818,15 85 902,24 zł
Marzec 71 300,00 6 387,92 4 254,25 1 190,71 1 818,15 84 951,03 zł
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Maj 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Lipiec 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Sierpień 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Wrzesień 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Październik 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Listopad 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Grudzień 71 300,00 0,00 0,00 1 190,71 1 818,15 74 308,86 zł
Rocznie 855 600,00 20 305,68 13 523,25 14 288,52 21 817,80 925 535,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 935 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 070 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 694 zł
Zaliczka na podatek 6 074 zł
Całość - kwota brutto 71 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 300,00 6 958,88 1 069,50 0,00 5 694,45 50 617,00 6 074,00 51 503,13
Luty 71 300,00 6 958,88 1 069,50 0,00 5 694,45 50 617,00 6 074,00 51 503,13
Marzec 71 300,00 6 387,92 981,75 0,00 5 753,73 51 144,00 6 137,00 52 039,32
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Maj 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Lipiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Sierpień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Wrzesień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Październik 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Listopad 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Grudzień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 57 040,00 6 845,00 58 038,20
Rocznie 855 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 74 895,63 665 738,00 4 996,00 677 389,38
Wynagrodzenie pracownika 71 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 635 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 747 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 84 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 300,00 6 958,88 4 634,50 0,00 1 818,15 84 711,53 zł
Luty 71 300,00 6 958,88 4 634,50 0,00 1 818,15 84 711,53 zł
Marzec 71 300,00 6 387,92 4 254,25 0,00 1 818,15 83 760,32 zł
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Maj 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Lipiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Sierpień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Wrzesień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Październik 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Listopad 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Grudzień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 1 818,15 73 118,15 zł
Rocznie 855 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 817,80 911 246,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 71 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 503 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 697 zł
Całość - kwota brutto 71 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Luty 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Marzec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Maj 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Lipiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Sierpień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Wrzesień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Październik 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Listopad 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Grudzień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 9 697,00 61 603,00
Rocznie 855 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 480,00 116 364,00 739 236,00
Wynagrodzenie pracownika 71 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 71 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Luty 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Marzec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Maj 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Lipiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Sierpień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Wrzesień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Październik 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Listopad 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Grudzień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 300,00 zł
Rocznie 855 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 603 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 417 zł
Zaliczka na podatek 20 591 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 0,00 20 591,00 0,00 44 292,00
Luty 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 0,00 22 391,00 0,00 42 492,00
Marzec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 0,00 22 391,00 0,00 42 492,00
Kwiecień 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 0,00 22 391,00 0,00 42 492,00
Maj 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 0,00 22 391,00 0,00 42 492,00
Czerwiec 71 300,00 0,00 0,00 0,00 6 417,00 0,00 22 391,00 0,00 42 492,00
Lipiec 71 300,00 176,27 72,24 0,00 6 417,00 15,08 22 307,00 0,00 42 312,41
Sierpień 71 300,00 176,27 72,24 0,00 6 417,00 15,08 22 307,00 0,00 42 312,41
Wrzesień 71 300,00 176,27 72,24 0,00 6 417,00 15,08 22 307,00 0,00 42 312,41
Październik 71 300,00 176,27 72,24 0,00 6 417,00 15,08 22 307,00 0,00 42 312,41
Listopad 71 300,00 176,27 72,24 0,00 6 417,00 15,08 22 307,00 0,00 42 312,41
Grudzień 71 300,00 176,27 72,24 0,00 6 417,00 15,08 22 307,00 0,00 42 312,41
Rocznie 855 600,00 1 057,62 433,44 0,00 77 004,00 0,00 266 388,00 0,00 510 626,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 71 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 292 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.