Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 72100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 72 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 037 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 082 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 766 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 599 zł
Zaliczka na podatek 7 136 zł
Całość - kwota brutto 72 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 100,00 7 036,96 1 081,50 1 766,45 5 599,36 61 965,00 7 136,00 49 479,73
Luty 72 100,00 7 036,96 1 081,50 1 766,45 5 599,36 61 965,00 7 922,00 48 693,73
Marzec 72 100,00 6 231,76 957,75 1 766,45 5 682,96 62 894,00 20 126,00 37 335,08
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Maj 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Lipiec 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Sierpień 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Wrzesień 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Październik 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Listopad 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Grudzień 72 100,00 0,00 0,00 1 766,45 6 330,02 70 084,00 22 427,00 41 576,53
Rocznie 865 200,00 20 305,68 3 120,75 21 197,40 73 851,86 817 580,00 163 174,00 509 697,31
Wynagrodzenie pracownika 72 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 037 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 687 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 204 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 766 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 100,00 7 036,96 4 686,50 1 204,07 1 838,55 86 866,08 zł
Luty 72 100,00 7 036,96 4 686,50 1 204,07 1 838,55 86 866,08 zł
Marzec 72 100,00 6 231,76 4 150,25 1 204,07 1 838,55 85 524,63 zł
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Maj 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Lipiec 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Sierpień 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Wrzesień 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Październik 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Listopad 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Grudzień 72 100,00 0,00 0,00 1 204,07 1 838,55 75 142,62 zł
Rocznie 865 200,00 20 305,68 13 523,25 14 448,84 22 062,60 935 540,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 86 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 72100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 72 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 037 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 082 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 758 zł
Zaliczka na podatek 6 142 zł
Całość - kwota brutto 72 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 100,00 7 036,96 1 081,50 0,00 5 758,34 51 185,00 6 142,00 52 081,00
Luty 72 100,00 7 036,96 1 081,50 0,00 5 758,34 51 185,00 6 142,00 52 081,00
Marzec 72 100,00 6 231,76 957,75 0,00 5 841,94 51 928,00 6 231,00 52 837,19
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Maj 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Lipiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Sierpień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Wrzesień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Październik 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Listopad 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Grudzień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 57 680,00 6 922,00 58 689,40
Rocznie 865 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 75 759,62 673 418,00 5 054,00 685 203,79
Wynagrodzenie pracownika 72 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 037 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 687 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 766 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 85 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 100,00 7 036,96 4 686,50 0,00 1 838,55 85 662,01 zł
Luty 72 100,00 7 036,96 4 686,50 0,00 1 838,55 85 662,01 zł
Marzec 72 100,00 6 231,76 4 150,25 0,00 1 838,55 84 320,56 zł
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Maj 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Lipiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Sierpień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Wrzesień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Październik 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Listopad 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Grudzień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 1 838,55 73 938,55 zł
Rocznie 865 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 062,60 921 091,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 72 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 081 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 72100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 72 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 806 zł
Całość - kwota brutto 72 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Luty 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Marzec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Maj 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Lipiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Sierpień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Wrzesień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Październik 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Listopad 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Grudzień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 680,00 9 806,00 62 294,00
Rocznie 865 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692 160,00 117 672,00 747 528,00
Wynagrodzenie pracownika 72 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 72 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Luty 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Marzec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Maj 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Lipiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Sierpień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Wrzesień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Październik 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Listopad 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Grudzień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 zł
Rocznie 865 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 294 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 72100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 72 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 489 zł
Zaliczka na podatek 20 847 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 72 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 0,00 20 847,00 0,00 44 764,00
Luty 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 0,00 22 647,00 0,00 42 964,00
Marzec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 0,00 22 647,00 0,00 42 964,00
Kwiecień 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 0,00 22 647,00 0,00 42 964,00
Maj 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 0,00 22 647,00 0,00 42 964,00
Czerwiec 72 100,00 0,00 0,00 0,00 6 489,00 0,00 22 647,00 0,00 42 964,00
Lipiec 72 100,00 176,27 72,24 0,00 6 489,00 15,08 22 563,00 0,00 42 784,41
Sierpień 72 100,00 176,27 72,24 0,00 6 489,00 15,08 22 563,00 0,00 42 784,41
Wrzesień 72 100,00 176,27 72,24 0,00 6 489,00 15,08 22 563,00 0,00 42 784,41
Październik 72 100,00 176,27 72,24 0,00 6 489,00 15,08 22 563,00 0,00 42 784,41
Listopad 72 100,00 176,27 72,24 0,00 6 489,00 15,08 22 563,00 0,00 42 784,41
Grudzień 72 100,00 176,27 72,24 0,00 6 489,00 15,08 22 563,00 0,00 42 784,41
Rocznie 865 200,00 1 057,62 433,44 0,00 77 868,00 0,00 269 460,00 0,00 516 290,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 72 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 764 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.