Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 72000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 72 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 027 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 080 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 764 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 592 zł
Zaliczka na podatek 7 125 zł
Całość - kwota brutto 72 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 000,00 7 027,20 1 080,00 1 764,00 5 591,59 61 879,00 7 125,00 49 412,21
Luty 72 000,00 7 027,20 1 080,00 1 764,00 5 591,59 61 879,00 7 877,00 48 660,21
Marzec 72 000,00 6 251,28 960,75 1 764,00 5 672,16 62 774,00 20 088,00 37 263,81
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Maj 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Lipiec 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Sierpień 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Wrzesień 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Październik 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Listopad 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Grudzień 72 000,00 0,00 0,00 1 764,00 6 321,24 69 986,00 22 396,00 41 518,76
Rocznie 864 000,00 20 305,68 3 120,75 21 168,00 73 746,50 816 406,00 162 901,00 509 005,07
Wynagrodzenie pracownika 72 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 027 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 680 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 202 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 764 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 000,00 7 027,20 4 680,00 1 202,40 1 836,00 86 745,60 zł
Luty 72 000,00 7 027,20 4 680,00 1 202,40 1 836,00 86 745,60 zł
Marzec 72 000,00 6 251,28 4 163,25 1 202,40 1 836,00 85 452,93 zł
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Maj 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Lipiec 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Sierpień 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Wrzesień 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Październik 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Listopad 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Grudzień 72 000,00 0,00 0,00 1 202,40 1 836,00 75 038,40 zł
Rocznie 864 000,00 20 305,68 13 523,25 14 428,80 22 032,00 934 289,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 412 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 86 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 72000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 72 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 027 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 080 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 750 zł
Zaliczka na podatek 6 134 zł
Całość - kwota brutto 72 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 000,00 7 027,20 1 080,00 0,00 5 750,35 51 114,00 6 134,00 52 008,77
Luty 72 000,00 7 027,20 1 080,00 0,00 5 750,35 51 114,00 6 134,00 52 008,77
Marzec 72 000,00 6 251,28 960,75 0,00 5 830,92 51 830,00 6 220,00 52 737,45
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Maj 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Lipiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Sierpień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Wrzesień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Październik 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Listopad 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Grudzień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 57 600,00 6 912,00 58 608,00
Rocznie 864 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 75 651,62 672 458,00 5 043,00 684 226,99
Wynagrodzenie pracownika 72 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 027 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 680 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 764 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 85 543 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 000,00 7 027,20 4 680,00 0,00 1 836,00 85 543,20 zł
Luty 72 000,00 7 027,20 4 680,00 0,00 1 836,00 85 543,20 zł
Marzec 72 000,00 6 251,28 4 163,25 0,00 1 836,00 84 250,53 zł
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Maj 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Lipiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Sierpień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Wrzesień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Październik 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Listopad 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Grudzień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 1 836,00 73 836,00 zł
Rocznie 864 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 032,00 919 860,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 72 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 009 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 543 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 72000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 72 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 792 zł
Całość - kwota brutto 72 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Luty 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Marzec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Maj 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Lipiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Sierpień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Wrzesień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Październik 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Listopad 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Grudzień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 9 792,00 62 208,00
Rocznie 864 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691 200,00 117 504,00 746 496,00
Wynagrodzenie pracownika 72 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 72 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Luty 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Marzec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Maj 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Lipiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Sierpień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Wrzesień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Październik 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Listopad 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Grudzień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 zł
Rocznie 864 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 208 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 72000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 72 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 480 zł
Zaliczka na podatek 20 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 72 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 20 815,00 0,00 44 705,00
Luty 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 22 615,00 0,00 42 905,00
Marzec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 22 615,00 0,00 42 905,00
Kwiecień 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 22 615,00 0,00 42 905,00
Maj 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 22 615,00 0,00 42 905,00
Czerwiec 72 000,00 0,00 0,00 0,00 6 480,00 0,00 22 615,00 0,00 42 905,00
Lipiec 72 000,00 176,27 72,24 0,00 6 480,00 15,08 22 531,00 0,00 42 725,41
Sierpień 72 000,00 176,27 72,24 0,00 6 480,00 15,08 22 531,00 0,00 42 725,41
Wrzesień 72 000,00 176,27 72,24 0,00 6 480,00 15,08 22 531,00 0,00 42 725,41
Październik 72 000,00 176,27 72,24 0,00 6 480,00 15,08 22 531,00 0,00 42 725,41
Listopad 72 000,00 176,27 72,24 0,00 6 480,00 15,08 22 531,00 0,00 42 725,41
Grudzień 72 000,00 176,27 72,24 0,00 6 480,00 15,08 22 531,00 0,00 42 725,41
Rocznie 864 000,00 1 057,62 433,44 0,00 77 760,00 0,00 269 076,00 0,00 515 582,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 72 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 705 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.