Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 939 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 067 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 742 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 522 zł
Zaliczka na podatek 7 032 zł
Całość - kwota brutto 71 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 100,00 6 939,36 1 066,50 1 741,95 5 521,70 61 102,00 7 032,00 48 798,49
Luty 71 100,00 6 939,36 1 066,50 1 741,95 5 521,70 61 102,00 7 473,00 48 357,49
Marzec 71 100,00 6 426,96 987,75 1 741,95 5 574,90 61 693,00 19 742,00 36 626,44
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Maj 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Lipiec 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Sierpień 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Wrzesień 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Październik 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Listopad 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Grudzień 71 100,00 0,00 0,00 1 741,95 6 242,22 69 108,00 22 115,00 41 000,83
Rocznie 853 200,00 20 305,68 3 120,75 20 903,40 72 798,28 805 869,00 160 477,00 502 789,89
Wynagrodzenie pracownika 71 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 939 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 622 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 187 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 742 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 100,00 6 939,36 4 621,50 1 187,37 1 813,05 85 661,28 zł
Luty 71 100,00 6 939,36 4 621,50 1 187,37 1 813,05 85 661,28 zł
Marzec 71 100,00 6 426,96 4 280,25 1 187,37 1 813,05 84 807,63 zł
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Maj 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Lipiec 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Sierpień 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Wrzesień 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Październik 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Listopad 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Grudzień 71 100,00 0,00 0,00 1 187,37 1 813,05 74 100,42 zł
Rocznie 853 200,00 20 305,68 13 523,25 14 248,44 21 756,60 923 033,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 798 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 939 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 067 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 678 zł
Zaliczka na podatek 6 057 zł
Całość - kwota brutto 71 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 100,00 6 939,36 1 066,50 0,00 5 678,47 50 475,00 6 057,00 51 358,67
Luty 71 100,00 6 939,36 1 066,50 0,00 5 678,47 50 475,00 6 057,00 51 358,67
Marzec 71 100,00 6 426,96 987,75 0,00 5 731,68 50 948,00 6 114,00 51 839,85
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Maj 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Lipiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Sierpień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Wrzesień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Październik 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Listopad 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Grudzień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 56 880,00 6 826,00 57 875,40
Rocznie 853 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 74 679,62 663 818,00 4 983,00 675 435,79
Wynagrodzenie pracownika 71 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 939 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 622 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 742 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 84 474 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 100,00 6 939,36 4 621,50 0,00 1 813,05 84 473,91 zł
Luty 71 100,00 6 939,36 4 621,50 0,00 1 813,05 84 473,91 zł
Marzec 71 100,00 6 426,96 4 280,25 0,00 1 813,05 83 620,26 zł
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Maj 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Lipiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Sierpień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Wrzesień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Październik 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Listopad 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Grudzień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 1 813,05 72 913,05 zł
Rocznie 853 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 756,60 908 785,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 71 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 359 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 474 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 670 zł
Całość - kwota brutto 71 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Luty 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Marzec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Maj 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Lipiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Sierpień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Wrzesień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Październik 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Listopad 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Grudzień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 9 670,00 61 430,00
Rocznie 853 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682 560,00 116 040,00 737 160,00
Wynagrodzenie pracownika 71 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 71 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Luty 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Marzec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Maj 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Lipiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Sierpień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Wrzesień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Październik 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Listopad 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Grudzień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 100,00 zł
Rocznie 853 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 399 zł
Zaliczka na podatek 20 527 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 0,00 20 527,00 0,00 44 174,00
Luty 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 0,00 22 327,00 0,00 42 374,00
Marzec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 0,00 22 327,00 0,00 42 374,00
Kwiecień 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 0,00 22 327,00 0,00 42 374,00
Maj 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 0,00 22 327,00 0,00 42 374,00
Czerwiec 71 100,00 0,00 0,00 0,00 6 399,00 0,00 22 327,00 0,00 42 374,00
Lipiec 71 100,00 176,27 72,24 0,00 6 399,00 15,08 22 243,00 0,00 42 194,41
Sierpień 71 100,00 176,27 72,24 0,00 6 399,00 15,08 22 243,00 0,00 42 194,41
Wrzesień 71 100,00 176,27 72,24 0,00 6 399,00 15,08 22 243,00 0,00 42 194,41
Październik 71 100,00 176,27 72,24 0,00 6 399,00 15,08 22 243,00 0,00 42 194,41
Listopad 71 100,00 176,27 72,24 0,00 6 399,00 15,08 22 243,00 0,00 42 194,41
Grudzień 71 100,00 176,27 72,24 0,00 6 399,00 15,08 22 243,00 0,00 42 194,41
Rocznie 853 200,00 1 057,62 433,44 0,00 76 788,00 0,00 265 620,00 0,00 509 210,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 71 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 174 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.