Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 065 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 740 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 514 zł
Zaliczka na podatek 7 022 zł
Całość - kwota brutto 71 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 000,00 6 929,60 1 065,00 1 739,50 5 513,93 61 016,00 7 022,00 48 729,97
Luty 71 000,00 6 929,60 1 065,00 1 739,50 5 513,93 61 016,00 7 428,00 48 323,97
Marzec 71 000,00 6 446,48 990,75 1 739,50 5 564,09 61 573,00 19 703,00 36 556,18
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Maj 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Lipiec 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Sierpień 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Wrzesień 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Październik 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Listopad 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Grudzień 71 000,00 0,00 0,00 1 739,50 6 233,45 69 011,00 22 084,00 40 943,05
Rocznie 852 000,00 20 305,68 3 120,75 20 874,00 72 693,00 804 704,00 160 211,00 502 097,57
Wynagrodzenie pracownika 71 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 615 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 186 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 740 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 541 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 000,00 6 929,60 4 615,00 1 185,70 1 810,50 85 540,80 zł
Luty 71 000,00 6 929,60 4 615,00 1 185,70 1 810,50 85 540,80 zł
Marzec 71 000,00 6 446,48 4 293,25 1 185,70 1 810,50 84 735,93 zł
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Maj 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Lipiec 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Sierpień 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Wrzesień 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Październik 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Listopad 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Grudzień 71 000,00 0,00 0,00 1 185,70 1 810,50 73 996,20 zł
Rocznie 852 000,00 20 305,68 13 523,25 14 228,40 21 726,00 921 783,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 541 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 065 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 670 zł
Zaliczka na podatek 6 048 zł
Całość - kwota brutto 71 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 000,00 6 929,60 1 065,00 0,00 5 670,49 50 404,00 6 048,00 51 286,43
Luty 71 000,00 6 929,60 1 065,00 0,00 5 670,49 50 404,00 6 048,00 51 286,43
Marzec 71 000,00 6 446,48 990,75 0,00 5 720,65 50 850,00 6 102,00 51 740,12
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Maj 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Lipiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Sierpień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Wrzesień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Październik 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Listopad 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Grudzień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 56 800,00 6 816,00 57 794,00
Rocznie 852 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 74 571,63 662 858,00 4 971,00 674 458,98
Wynagrodzenie pracownika 71 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 930 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 615 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 740 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 84 355 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 000,00 6 929,60 4 615,00 0,00 1 810,50 84 355,10 zł
Luty 71 000,00 6 929,60 4 615,00 0,00 1 810,50 84 355,10 zł
Marzec 71 000,00 6 446,48 4 293,25 0,00 1 810,50 83 550,23 zł
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Maj 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Lipiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Sierpień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Wrzesień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Październik 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Listopad 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Grudzień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 810,50 72 810,50 zł
Rocznie 852 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 726,00 907 554,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 71 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 355 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 656 zł
Całość - kwota brutto 71 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Luty 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Marzec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Maj 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Lipiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Sierpień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Wrzesień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Październik 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Listopad 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Grudzień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 9 656,00 61 344,00
Rocznie 852 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681 600,00 115 872,00 736 128,00
Wynagrodzenie pracownika 71 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 71 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Luty 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Marzec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Maj 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Lipiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Sierpień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Wrzesień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Październik 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Listopad 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Grudzień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 zł
Rocznie 852 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 390 zł
Zaliczka na podatek 20 495 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 0,00 20 495,00 0,00 44 115,00
Luty 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 0,00 22 295,00 0,00 42 315,00
Marzec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 0,00 22 295,00 0,00 42 315,00
Kwiecień 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 0,00 22 295,00 0,00 42 315,00
Maj 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 0,00 22 295,00 0,00 42 315,00
Czerwiec 71 000,00 0,00 0,00 0,00 6 390,00 0,00 22 295,00 0,00 42 315,00
Lipiec 71 000,00 176,27 72,24 0,00 6 390,00 15,08 22 211,00 0,00 42 135,41
Sierpień 71 000,00 176,27 72,24 0,00 6 390,00 15,08 22 211,00 0,00 42 135,41
Wrzesień 71 000,00 176,27 72,24 0,00 6 390,00 15,08 22 211,00 0,00 42 135,41
Październik 71 000,00 176,27 72,24 0,00 6 390,00 15,08 22 211,00 0,00 42 135,41
Listopad 71 000,00 176,27 72,24 0,00 6 390,00 15,08 22 211,00 0,00 42 135,41
Grudzień 71 000,00 176,27 72,24 0,00 6 390,00 15,08 22 211,00 0,00 42 135,41
Rocznie 852 000,00 1 057,62 433,44 0,00 76 680,00 0,00 265 236,00 0,00 508 502,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 71 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 115 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.