Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 64700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 64 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 971 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 585 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 025 zł
Zaliczka na podatek 6 370 zł
Całość - kwota brutto 64 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 700,00 6 314,72 970,50 1 585,15 5 024,67 55 580,00 6 370,00 44 434,96
Luty 64 700,00 6 314,72 970,50 1 585,15 5 024,67 55 580,00 6 370,00 44 434,96
Marzec 64 700,00 6 314,72 970,50 1 585,15 5 024,67 55 580,00 15 718,00 35 086,96
Kwiecień 64 700,00 1 361,52 209,25 1 585,15 5 538,97 61 294,00 19 614,00 36 391,11
Maj 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Lipiec 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Sierpień 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Wrzesień 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Październik 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Listopad 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Grudzień 64 700,00 0,00 0,00 1 585,15 5 680,34 62 865,00 20 117,00 37 317,51
Rocznie 776 400,00 20 305,68 3 120,75 19 021,80 66 055,70 730 954,00 142 946,00 458 888,07
Wynagrodzenie pracownika 64 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 080 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 585 zł
FGŚP 65 zł
Cała kwota 77 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 700,00 6 314,72 4 205,50 1 080,49 1 649,85 77 950,56 zł
Luty 64 700,00 6 314,72 4 205,50 1 080,49 1 649,85 77 950,56 zł
Marzec 64 700,00 6 314,72 4 205,50 1 080,49 1 649,85 77 950,56 zł
Kwiecień 64 700,00 1 361,52 906,75 1 080,49 1 649,85 69 698,61 zł
Maj 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Lipiec 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Sierpień 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Wrzesień 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Październik 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Listopad 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Grudzień 64 700,00 0,00 0,00 1 080,49 1 649,85 67 430,34 zł
Rocznie 776 400,00 20 305,68 13 523,25 12 965,88 19 798,20 842 993,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 64 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 435 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 64700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 64 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 971 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 167 zł
Zaliczka na podatek 5 512 zł
Całość - kwota brutto 64 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 700,00 6 314,72 970,50 0,00 5 167,33 45 932,00 5 512,00 46 735,61
Luty 64 700,00 6 314,72 970,50 0,00 5 167,33 45 932,00 5 512,00 46 735,61
Marzec 64 700,00 6 314,72 970,50 0,00 5 167,33 45 932,00 5 512,00 46 735,61
Kwiecień 64 700,00 1 361,52 209,25 0,00 5 681,63 50 503,00 6 060,00 51 387,24
Maj 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Lipiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Sierpień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Wrzesień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Październik 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Listopad 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Grudzień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 51 760,00 6 211,00 52 665,80
Rocznie 776 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 767,62 602 379,00 4 518,00 612 920,47
Wynagrodzenie pracownika 64 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 585 zł
FGŚP 65 zł
Cała kwota 76 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 700,00 6 314,72 4 205,50 0,00 1 649,85 76 870,07 zł
Luty 64 700,00 6 314,72 4 205,50 0,00 1 649,85 76 870,07 zł
Marzec 64 700,00 6 314,72 4 205,50 0,00 1 649,85 76 870,07 zł
Kwiecień 64 700,00 1 361,52 906,75 0,00 1 649,85 68 618,12 zł
Maj 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Lipiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Sierpień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Wrzesień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Październik 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Listopad 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Grudzień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 1 649,85 66 349,85 zł
Rocznie 776 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 798,20 830 027,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 736 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 64700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 64 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 799 zł
Całość - kwota brutto 64 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Luty 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Marzec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Kwiecień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Maj 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Lipiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Sierpień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Wrzesień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Październik 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Listopad 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Grudzień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 760,00 8 799,00 55 901,00
Rocznie 776 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 120,00 105 588,00 670 812,00
Wynagrodzenie pracownika 64 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Luty 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Marzec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Kwiecień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Maj 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Lipiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Sierpień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Wrzesień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Październik 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Listopad 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Grudzień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 700,00 zł
Rocznie 776 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 901 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 64 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 64700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 64 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 823 zł
Zaliczka na podatek 18 479 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 64 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 0,00 18 479,00 0,00 40 398,00
Luty 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 0,00 20 279,00 0,00 38 598,00
Marzec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 0,00 20 279,00 0,00 38 598,00
Kwiecień 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 0,00 20 279,00 0,00 38 598,00
Maj 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 0,00 20 279,00 0,00 38 598,00
Czerwiec 64 700,00 0,00 0,00 0,00 5 823,00 0,00 20 279,00 0,00 38 598,00
Lipiec 64 700,00 176,27 72,24 0,00 5 823,00 15,08 20 195,00 0,00 38 418,41
Sierpień 64 700,00 176,27 72,24 0,00 5 823,00 15,08 20 195,00 0,00 38 418,41
Wrzesień 64 700,00 176,27 72,24 0,00 5 823,00 15,08 20 195,00 0,00 38 418,41
Październik 64 700,00 176,27 72,24 0,00 5 823,00 15,08 20 195,00 0,00 38 418,41
Listopad 64 700,00 176,27 72,24 0,00 5 823,00 15,08 20 195,00 0,00 38 418,41
Grudzień 64 700,00 176,27 72,24 0,00 5 823,00 15,08 20 195,00 0,00 38 418,41
Rocznie 776 400,00 1 057,62 433,44 0,00 69 876,00 0,00 241 044,00 0,00 463 898,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 64 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 398 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.