Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 353 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 209 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 003 zł
Zaliczka na podatek 5 757 zł
Całość - kwota brutto 90 174 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 174,00 8 800,98 1 352,61 2 209,26 7 003,00 77 561,00 5 757,00 65 051,15
Luty 90 174,00 8 538,64 1 312,29 2 209,26 7 030,24 77 864,00 11 095,00 59 988,57
Marzec 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Kwiecień 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Maj 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Czerwiec 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Lipiec 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Sierpień 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Wrzesień 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Październik 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Listopad 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Grudzień 90 174,00 0,00 0,00 2 209,26 7 916,83 87 715,00 20 152,00 59 895,91
Rocznie 1 082 088,00 17 339,62 2 664,90 26 511,12 93 201,54 1 032 575,00 218 372,00 723 998,82
Wynagrodzenie pracownika 90 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 861 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 506 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 209 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 108 642 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 174,00 8 800,98 5 861,31 1 505,91 2 299,43 108 641,63 zł
Luty 90 174,00 8 538,64 5 686,59 1 505,91 2 299,43 108 204,57 zł
Marzec 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Kwiecień 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Maj 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Czerwiec 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Lipiec 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Sierpień 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Wrzesień 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Październik 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Listopad 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Grudzień 90 174,00 0,00 0,00 1 505,91 2 299,43 93 979,34 zł
Rocznie 1 082 088,00 17 339,62 11 547,90 18 070,92 27 593,16 1 156 639,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 174 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 051 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 65 051 zł netto poniesie łączny koszt równy 108 642 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 265 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 733 zł
Zaliczka na podatek 4 376 zł
Całość - kwota brutto 84 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 301,00 8 227,78 1 264,52 0,00 6 732,78 59 847,00 4 376,00 63 699,92
Luty 84 301,00 8 227,78 1 264,52 0,00 6 732,78 59 847,00 4 376,00 63 699,92
Marzec 84 301,00 884,06 135,86 0,00 7 495,30 66 625,00 4 872,00 70 913,78
Kwiecień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Maj 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Czerwiec 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Lipiec 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Sierpień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Wrzesień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Październik 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Listopad 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Grudzień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 7 587,09 67 441,00 4 932,00 71 781,91
Rocznie 1 011 612,00 17 339,62 2 664,90 0,00 89 244,67 793 288,00 58 012,00 844 350,81
Wynagrodzenie pracownika 84 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 065 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 100 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 301,00 8 227,78 5 479,57 0,00 2 149,67 100 158,02 zł
Luty 84 301,00 8 227,78 5 479,57 0,00 2 149,67 100 158,02 zł
Marzec 84 301,00 884,06 588,76 0,00 2 149,67 87 923,49 zł
Kwiecień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Maj 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Czerwiec 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Lipiec 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Sierpień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Wrzesień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Październik 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Listopad 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Grudzień 84 301,00 0,00 0,00 0,00 2 149,67 86 450,67 zł
Rocznie 1 011 612,00 17 339,62 11 547,90 0,00 25 796,04 1 066 295,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 027 zł
Całość - kwota brutto 73 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Luty 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Marzec 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Kwiecień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Maj 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Czerwiec 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Lipiec 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Sierpień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Wrzesień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Październik 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Listopad 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Grudzień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 982,00 10 027,00 63 700,00
Rocznie 884 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 784,00 120 324,00 764 400,00
Wynagrodzenie pracownika 73 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 73 727 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Luty 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Marzec 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Kwiecień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Maj 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Czerwiec 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Lipiec 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Sierpień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Wrzesień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Październik 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Listopad 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Grudzień 73 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 727,00 zł
Rocznie 884 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 73 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 727 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 22 338 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 76 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 76 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 0,00 54 421,00
Luty 76 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 138,00 0,00 52 621,00
Marzec 76 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 138,00 0,00 52 621,00
Kwiecień 76 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 138,00 0,00 52 621,00
Maj 76 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 138,00 0,00 52 621,00
Czerwiec 76 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 138,00 0,00 52 621,00
Lipiec 76 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 24 053,00 0,00 52 442,41
Sierpień 76 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 24 053,00 0,00 52 442,41
Wrzesień 76 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 24 053,00 0,00 52 442,41
Październik 76 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 24 053,00 0,00 52 442,41
Listopad 76 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 24 053,00 0,00 52 442,41
Grudzień 76 759,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 24 053,00 0,00 52 442,41
Rocznie 921 108,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 287 346,00 0,00 632 180,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 76 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 421 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.