Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 64000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 64 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 843 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 359 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 220 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 037 zł
Zaliczka na podatek 9 052 zł
Całość - kwota brutto 90 608 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 608,00 8 843,34 1 359,12 2 219,90 7 036,71 77 936,00 9 052,00 62 096,93
Luty 90 608,00 8 843,34 1 359,12 2 219,90 7 036,71 77 936,00 16 227,00 54 921,93
Marzec 90 608,00 2 619,00 402,51 2 219,90 7 682,99 85 117,00 27 237,00 50 446,60
Kwiecień 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Maj 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Czerwiec 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Lipiec 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Sierpień 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Wrzesień 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Październik 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Listopad 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Grudzień 90 608,00 0,00 0,00 2 219,90 7 954,93 88 138,00 28 204,00 52 229,17
Rocznie 1 087 296,00 20 305,68 3 120,75 26 638,80 93 350,78 1 034 231,00 213 001,00 637 527,99
Wynagrodzenie pracownika 90 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 843 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 890 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 513 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 220 zł
FGŚP 91 zł
Cała kwota 109 165 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 608,00 8 843,34 5 889,52 1 513,15 2 310,51 109 164,52 zł
Luty 90 608,00 8 843,34 5 889,52 1 513,15 2 310,51 109 164,52 zł
Marzec 90 608,00 2 619,00 1 744,21 1 513,15 2 310,51 98 794,87 zł
Kwiecień 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Maj 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Czerwiec 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Lipiec 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Sierpień 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Wrzesień 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Październik 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Listopad 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Grudzień 90 608,00 0,00 0,00 1 513,15 2 310,51 94 431,66 zł
Rocznie 1 087 296,00 20 305,68 13 523,25 18 157,80 27 726,12 1 167 008,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 608 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 097 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 62 097 zł netto poniesie łączny koszt równy 109 165 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 64000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 64 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 271 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 765 zł
Zaliczka na podatek 7 216 zł
Całość - kwota brutto 84 703 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 703,00 8 267,01 1 270,55 0,00 6 764,89 60 132,00 7 216,00 61 184,71
Luty 84 703,00 8 267,01 1 270,55 0,00 6 764,89 60 132,00 7 216,00 61 184,71
Marzec 84 703,00 3 771,66 579,65 0,00 7 231,65 64 281,00 7 714,00 65 406,32
Kwiecień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Maj 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Czerwiec 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Lipiec 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Sierpień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Wrzesień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Październik 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Listopad 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Grudzień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 7 623,27 67 762,00 8 131,00 68 948,29
Rocznie 1 016 436,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 370,86 794 403,00 5 956,00 808 310,35
Wynagrodzenie pracownika 84 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 075 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 100 636 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 703,00 8 267,01 5 505,70 0,00 2 159,92 100 635,63 zł
Luty 84 703,00 8 267,01 5 505,70 0,00 2 159,92 100 635,63 zł
Marzec 84 703,00 3 771,66 2 511,85 0,00 2 159,92 93 146,43 zł
Kwiecień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Maj 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Czerwiec 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Lipiec 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Sierpień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Wrzesień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Październik 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Listopad 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Grudzień 84 703,00 0,00 0,00 0,00 2 159,92 86 862,92 zł
Rocznie 1 016 436,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 919,04 1 076 183,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 185 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 185 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 636 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 64000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 64 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 074 zł
Całość - kwota brutto 74 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Luty 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Marzec 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Kwiecień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Maj 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Czerwiec 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Lipiec 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Sierpień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Wrzesień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Październik 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Listopad 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Grudzień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 10 074,00 64 000,00
Rocznie 888 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 108,00 120 888,00 768 000,00
Wynagrodzenie pracownika 74 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 74 074 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Luty 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Marzec 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Kwiecień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Maj 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Czerwiec 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Lipiec 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Sierpień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Wrzesień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Październik 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Listopad 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Grudzień 74 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 074,00 zł
Rocznie 888 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 74 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 74 074 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 64000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 64 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 941 zł
Zaliczka na podatek 22 453 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 77 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 77 120,00 0,00 0,00 0,00 6 940,80 0,00 22 453,00 0,00 47 726,20
Luty 77 120,00 0,00 0,00 0,00 6 940,80 0,00 24 253,00 0,00 45 926,20
Marzec 77 120,00 0,00 0,00 0,00 6 940,80 0,00 24 253,00 0,00 45 926,20
Kwiecień 77 120,00 0,00 0,00 0,00 6 940,80 0,00 24 253,00 0,00 45 926,20
Maj 77 120,00 0,00 0,00 0,00 6 940,80 0,00 24 253,00 0,00 45 926,20
Czerwiec 77 120,00 0,00 0,00 0,00 6 940,80 0,00 24 253,00 0,00 45 926,20
Lipiec 77 120,00 176,27 72,24 0,00 6 940,80 15,08 24 169,00 0,00 45 746,61
Sierpień 77 120,00 176,27 72,24 0,00 6 940,80 15,08 24 169,00 0,00 45 746,61
Wrzesień 77 120,00 176,27 72,24 0,00 6 940,80 15,08 24 169,00 0,00 45 746,61
Październik 77 120,00 176,27 72,24 0,00 6 940,80 15,08 24 169,00 0,00 45 746,61
Listopad 77 120,00 176,27 72,24 0,00 6 940,80 15,08 24 169,00 0,00 45 746,61
Grudzień 77 120,00 176,27 72,24 0,00 6 940,80 15,08 24 169,00 0,00 45 746,61
Rocznie 925 440,00 1 057,62 433,44 0,00 83 289,60 0,00 288 732,00 0,00 551 836,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 77 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 726 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.