Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 829 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 357 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 216 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 026 zł
Zaliczka na podatek 9 038 zł
Całość - kwota brutto 90 466 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 90 466,00 8 829,48 1 356,99 2 216,42 7 025,68 77 813,00 9 038,00 61 999,43
Luty 90 466,00 8 829,48 1 356,99 2 216,42 7 025,68 77 813,00 16 163,00 54 874,43
Marzec 90 466,00 2 646,72 406,77 2 216,42 7 667,65 84 946,00 27 183,00 50 345,44
Kwiecień 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Maj 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Czerwiec 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Lipiec 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Sierpień 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Wrzesień 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Październik 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Listopad 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Grudzień 90 466,00 0,00 0,00 2 216,42 7 942,46 88 000,00 28 160,00 52 147,12
Rocznie 1 085 592,00 20 305,68 3 120,75 26 597,04 93 201,15 1 032 572,00 212 626,00 636 543,38
Wynagrodzenie pracownika 90 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 829 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 880 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 511 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 216 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 108 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 90 466,00 8 829,48 5 880,29 1 510,78 2 306,89 108 993,44 zł
Luty 90 466,00 8 829,48 5 880,29 1 510,78 2 306,89 108 993,44 zł
Marzec 90 466,00 2 646,72 1 762,67 1 510,78 2 306,89 98 693,06 zł
Kwiecień 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Maj 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Czerwiec 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Lipiec 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Sierpień 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Wrzesień 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Październik 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Listopad 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Grudzień 90 466,00 0,00 0,00 1 510,78 2 306,89 94 283,67 zł
Rocznie 1 085 592,00 20 305,68 13 523,25 18 129,36 27 682,68 1 165 232,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 90 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 999 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 999 zł netto poniesie łączny koszt równy 108 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 269 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 754 zł
Zaliczka na podatek 7 205 zł
Całość - kwota brutto 84 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 570,00 8 254,03 1 268,55 0,00 6 754,27 60 038,00 7 205,00 61 088,59
Luty 84 570,00 8 254,03 1 268,55 0,00 6 754,27 60 038,00 7 205,00 61 088,59
Marzec 84 570,00 3 797,62 583,65 0,00 7 216,99 64 151,00 7 698,00 65 273,62
Kwiecień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Maj 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Czerwiec 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Lipiec 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Sierpień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Wrzesień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Październik 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Listopad 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Grudzień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 7 611,30 67 656,00 8 119,00 68 839,98
Rocznie 1 014 840,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 227,23 793 131,00 5 944,00 807 010,62
Wynagrodzenie pracownika 84 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 254 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 497 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 072 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 100 478 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 570,00 8 254,03 5 497,05 0,00 2 156,54 100 477,62 zł
Luty 84 570,00 8 254,03 5 497,05 0,00 2 156,54 100 477,62 zł
Marzec 84 570,00 3 797,62 2 529,15 0,00 2 156,54 93 053,31 zł
Kwiecień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Maj 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Czerwiec 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Lipiec 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Sierpień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Wrzesień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Październik 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Listopad 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Grudzień 84 570,00 0,00 0,00 0,00 2 156,54 86 726,54 zł
Rocznie 1 014 840,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 878,48 1 074 547,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 089 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 089 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 478 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 058 zł
Całość - kwota brutto 73 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Luty 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Marzec 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Kwiecień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Maj 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Czerwiec 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Lipiec 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Sierpień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Wrzesień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Październik 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Listopad 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Grudzień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 166,00 10 058,00 63 900,00
Rocznie 887 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 992,00 120 696,00 766 800,00
Wynagrodzenie pracownika 73 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 73 958 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Luty 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Marzec 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Kwiecień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Maj 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Czerwiec 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Lipiec 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Sierpień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Wrzesień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Październik 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Listopad 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Grudzień 73 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 958,00 zł
Rocznie 887 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 73 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 958 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 930 zł
Zaliczka na podatek 22 415 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 77 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 22 415,00 0,00 47 655,00
Luty 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Marzec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Kwiecień 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Maj 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Czerwiec 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6 930,00 0,00 24 215,00 0,00 45 855,00
Lipiec 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Sierpień 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Wrzesień 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Październik 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Listopad 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Grudzień 77 000,00 176,27 72,24 0,00 6 930,00 15,08 24 131,00 0,00 45 675,41
Rocznie 924 000,00 1 057,62 433,44 0,00 83 160,00 0,00 288 276,00 0,00 550 982,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 77 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 655 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.