Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 344 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 195 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 959 zł
Zaliczka na podatek 5 718 zł
Całość - kwota brutto 89 607 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 607,00 8 745,64 1 344,11 2 195,37 6 958,97 77 072,00 5 718,00 64 644,91
Luty 89 607,00 8 593,98 1 320,79 2 195,37 6 974,72 77 247,00 10 880,00 59 642,14
Marzec 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Kwiecień 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Maj 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Czerwiec 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Lipiec 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Sierpień 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Wrzesień 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Październik 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Listopad 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Grudzień 89 607,00 0,00 0,00 2 195,37 7 867,05 87 162,00 20 025,00 59 519,58
Rocznie 1 075 284,00 17 339,62 2 664,90 26 344,44 92 604,19 1 025 939,00 216 848,00 719 482,85
Wynagrodzenie pracownika 89 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 824 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 496 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 195 zł
FGŚP 90 zł
Cała kwota 107 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 607,00 8 745,64 5 824,46 1 496,44 2 284,98 107 958,52 zł
Luty 89 607,00 8 593,98 5 723,44 1 496,44 2 284,98 107 705,84 zł
Marzec 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Kwiecień 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Maj 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Czerwiec 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Lipiec 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Sierpień 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Wrzesień 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Październik 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Listopad 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Grudzień 89 607,00 0,00 0,00 1 496,44 2 284,98 93 388,42 zł
Rocznie 1 075 284,00 17 339,62 11 547,90 17 957,28 27 419,76 1 149 548,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 89 607 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 645 zł netto poniesie łączny koszt równy 107 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 257 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 691 zł
Zaliczka na podatek 4 349 zł
Całość - kwota brutto 83 772 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 772,00 8 176,15 1 256,58 0,00 6 690,53 59 471,00 4 349,00 63 299,74
Luty 83 772,00 8 176,15 1 256,58 0,00 6 690,53 59 471,00 4 349,00 63 299,74
Marzec 83 772,00 987,32 151,74 0,00 7 436,96 66 106,00 4 834,00 70 361,98
Kwiecień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Maj 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Czerwiec 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Lipiec 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Sierpień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Wrzesień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Październik 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Listopad 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Grudzień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 7 539,48 67 018,00 4 901,00 71 331,52
Rocznie 1 005 264,00 17 339,62 2 664,90 0,00 88 673,34 788 210,00 57 641,00 838 945,14
Wynagrodzenie pracownika 83 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 052 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 99 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 772,00 8 176,15 5 445,18 0,00 2 136,18 99 529,51 zł
Luty 83 772,00 8 176,15 5 445,18 0,00 2 136,18 99 529,51 zł
Marzec 83 772,00 987,32 657,54 0,00 2 136,18 87 553,04 zł
Kwiecień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Maj 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Czerwiec 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Lipiec 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Sierpień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Wrzesień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Październik 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Listopad 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Grudzień 83 772,00 0,00 0,00 0,00 2 136,18 85 908,18 zł
Rocznie 1 005 264,00 17 339,62 11 547,90 0,00 25 634,16 1 059 785,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 83 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 99 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 964 zł
Całość - kwota brutto 73 264 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Luty 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Marzec 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Kwiecień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Maj 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Czerwiec 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Lipiec 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Sierpień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Wrzesień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Październik 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Listopad 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Grudzień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 611,00 9 964,00 63 300,00
Rocznie 879 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 332,00 119 568,00 759 600,00
Wynagrodzenie pracownika 73 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 73 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Luty 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Marzec 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Kwiecień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Maj 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Czerwiec 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Lipiec 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Sierpień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Wrzesień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Październik 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Listopad 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Grudzień 73 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 264,00 zł
Rocznie 879 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 73 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 22 184 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 76 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 76 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 184,00 0,00 54 093,00
Luty 76 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 984,00 0,00 52 293,00
Marzec 76 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 984,00 0,00 52 293,00
Kwiecień 76 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 984,00 0,00 52 293,00
Maj 76 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 984,00 0,00 52 293,00
Czerwiec 76 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 984,00 0,00 52 293,00
Lipiec 76 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 899,00 0,00 52 114,41
Sierpień 76 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 899,00 0,00 52 114,41
Wrzesień 76 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 899,00 0,00 52 114,41
Październik 76 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 899,00 0,00 52 114,41
Listopad 76 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 899,00 0,00 52 114,41
Grudzień 76 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 899,00 0,00 52 114,41
Rocznie 915 324,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 285 498,00 0,00 628 244,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 76 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 093 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.