Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 340 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 938 zł
Zaliczka na podatek 8 920 zł
Całość - kwota brutto 89 332 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 332,00 8 718,80 1 339,98 2 188,63 6 937,61 76 835,00 8 920,00 61 226,98
Luty 89 332,00 8 718,80 1 339,98 2 188,63 6 937,61 76 835,00 15 654,00 54 492,98
Marzec 89 332,00 2 868,08 440,79 2 188,63 7 545,11 83 585,00 26 747,00 49 542,39
Kwiecień 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Maj 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Czerwiec 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Lipiec 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Sierpień 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Wrzesień 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Październik 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Listopad 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Grudzień 89 332,00 0,00 0,00 2 188,63 7 842,90 86 893,00 27 806,00 51 494,47
Rocznie 1 071 984,00 20 305,68 3 120,75 26 263,56 92 006,43 1 019 292,00 209 569,00 628 712,58
Wynagrodzenie pracownika 89 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 807 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 492 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 189 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 107 627 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 332,00 8 718,80 5 806,58 1 491,84 2 277,96 107 627,18 zł
Luty 89 332,00 8 718,80 5 806,58 1 491,84 2 277,96 107 627,18 zł
Marzec 89 332,00 2 868,08 1 910,09 1 491,84 2 277,96 97 879,97 zł
Kwiecień 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Maj 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Czerwiec 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Lipiec 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Sierpień 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Wrzesień 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Październik 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Listopad 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Grudzień 89 332,00 0,00 0,00 1 491,84 2 277,96 93 101,80 zł
Rocznie 1 071 984,00 20 305,68 13 523,25 17 902,08 27 335,52 1 151 050,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 89 332 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 227 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 227 zł netto poniesie łączny koszt równy 107 627 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 253 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 670 zł
Zaliczka na podatek 7 114 zł
Całość - kwota brutto 83 511 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 511,00 8 150,67 1 252,67 0,00 6 669,69 59 286,00 7 114,00 60 323,65
Luty 83 511,00 8 150,67 1 252,67 0,00 6 669,69 59 286,00 7 114,00 60 323,65
Marzec 83 511,00 4 004,34 615,41 0,00 7 100,21 63 113,00 7 574,00 64 217,48
Kwiecień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Maj 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Czerwiec 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Lipiec 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Sierpień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Wrzesień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Październik 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Listopad 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Grudzień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 7 515,99 66 809,00 8 017,00 67 977,93
Rocznie 1 002 132,00 20 305,68 3 120,75 0,00 88 083,50 782 966,00 5 872,00 796 666,15
Wynagrodzenie pracownika 83 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 428 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 046 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 99 219 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 511,00 8 150,67 5 428,22 0,00 2 129,53 99 219,42 zł
Luty 83 511,00 8 150,67 5 428,22 0,00 2 129,53 99 219,42 zł
Marzec 83 511,00 4 004,34 2 666,81 0,00 2 129,53 92 311,68 zł
Kwiecień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Maj 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Czerwiec 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Lipiec 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Sierpień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Wrzesień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Październik 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Listopad 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Grudzień 83 511,00 0,00 0,00 0,00 2 129,53 85 640,53 zł
Rocznie 1 002 132,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 554,36 1 061 515,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 83 511 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 324 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 324 zł netto poniesie łączny koszt równy 99 219 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 932 zł
Całość - kwota brutto 73 032 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Luty 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Marzec 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Kwiecień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Maj 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Czerwiec 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Lipiec 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Sierpień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Wrzesień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Październik 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Listopad 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Grudzień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 426,00 9 932,00 63 100,00
Rocznie 876 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701 112,00 119 184,00 757 200,00
Wynagrodzenie pracownika 73 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 73 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Luty 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Marzec 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Kwiecień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Maj 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Czerwiec 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Lipiec 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Sierpień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Wrzesień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Październik 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Listopad 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Grudzień 73 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 032,00 zł
Rocznie 876 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 73 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 843 zł
Zaliczka na podatek 22 107 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 76 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 76 036,00 0,00 0,00 0,00 6 843,24 0,00 22 107,00 0,00 47 085,76
Luty 76 036,00 0,00 0,00 0,00 6 843,24 0,00 23 907,00 0,00 45 285,76
Marzec 76 036,00 0,00 0,00 0,00 6 843,24 0,00 23 907,00 0,00 45 285,76
Kwiecień 76 036,00 0,00 0,00 0,00 6 843,24 0,00 23 907,00 0,00 45 285,76
Maj 76 036,00 0,00 0,00 0,00 6 843,24 0,00 23 907,00 0,00 45 285,76
Czerwiec 76 036,00 0,00 0,00 0,00 6 843,24 0,00 23 907,00 0,00 45 285,76
Lipiec 76 036,00 176,27 72,24 0,00 6 843,24 15,08 23 822,00 0,00 45 107,17
Sierpień 76 036,00 176,27 72,24 0,00 6 843,24 15,08 23 822,00 0,00 45 107,17
Wrzesień 76 036,00 176,27 72,24 0,00 6 843,24 15,08 23 822,00 0,00 45 107,17
Październik 76 036,00 176,27 72,24 0,00 6 843,24 15,08 23 822,00 0,00 45 107,17
Listopad 76 036,00 176,27 72,24 0,00 6 843,24 15,08 23 822,00 0,00 45 107,17
Grudzień 76 036,00 176,27 72,24 0,00 6 843,24 15,08 23 822,00 0,00 45 107,17
Rocznie 912 432,00 1 057,62 433,44 0,00 82 118,88 0,00 284 574,00 0,00 544 157,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 76 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 086 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.