Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 338 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 926 zł
Zaliczka na podatek 5 689 zł
Całość - kwota brutto 89 182 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 182,00 8 704,16 1 337,73 2 184,96 6 925,96 76 705,00 5 689,00 64 340,19
Luty 89 182,00 8 635,46 1 327,17 2 184,96 6 933,10 76 784,00 10 719,00 59 382,31
Marzec 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Kwiecień 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Maj 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Czerwiec 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Lipiec 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Sierpień 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Wrzesień 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Październik 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Listopad 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Grudzień 89 182,00 0,00 0,00 2 184,96 7 829,73 86 747,00 19 929,00 59 238,31
Rocznie 1 070 184,00 17 339,62 2 664,90 26 219,52 92 156,36 1 020 959,00 215 698,00 716 105,60
Wynagrodzenie pracownika 89 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 797 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 489 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 185 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 107 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 182,00 8 704,16 5 796,83 1 489,34 2 274,14 107 446,47 zł
Luty 89 182,00 8 635,46 5 751,07 1 489,34 2 274,14 107 332,01 zł
Marzec 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Kwiecień 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Maj 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Czerwiec 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Lipiec 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Sierpień 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Wrzesień 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Październik 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Listopad 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Grudzień 89 182,00 0,00 0,00 1 489,34 2 274,14 92 945,48 zł
Rocznie 1 070 184,00 17 339,62 11 547,90 17 872,08 27 289,68 1 144 233,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 89 182 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 107 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 659 zł
Zaliczka na podatek 4 328 zł
Całość - kwota brutto 83 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 375,00 8 137,40 1 250,63 0,00 6 658,83 59 190,00 4 328,00 63 000,14
Luty 83 375,00 8 137,40 1 250,63 0,00 6 658,83 59 190,00 4 328,00 63 000,14
Marzec 83 375,00 1 064,82 163,64 0,00 7 393,19 65 717,00 4 806,00 69 947,35
Kwiecień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Maj 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Czerwiec 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Lipiec 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Sierpień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Wrzesień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Październik 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Listopad 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Grudzień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 7 503,75 66 700,00 4 877,00 70 994,25
Rocznie 1 000 500,00 17 339,62 2 664,90 0,00 88 244,60 784 397,00 57 355,00 834 895,88
Wynagrodzenie pracownika 83 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 043 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 99 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 375,00 8 137,40 5 419,38 0,00 2 126,07 99 057,85 zł
Luty 83 375,00 8 137,40 5 419,38 0,00 2 126,07 99 057,85 zł
Marzec 83 375,00 1 064,82 709,14 0,00 2 126,07 87 275,03 zł
Kwiecień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Maj 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Czerwiec 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Lipiec 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Sierpień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Wrzesień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Październik 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Listopad 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Grudzień 83 375,00 0,00 0,00 0,00 2 126,07 85 501,07 zł
Rocznie 1 000 500,00 17 339,62 11 547,90 0,00 25 512,84 1 054 900,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 83 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 99 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 917 zł
Całość - kwota brutto 72 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Luty 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Marzec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Kwiecień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Maj 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Czerwiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Lipiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Sierpień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Wrzesień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Październik 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Listopad 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Grudzień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Rocznie 875 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 008,00 119 004,00 756 000,00
Wynagrodzenie pracownika 72 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 72 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Luty 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Marzec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Kwiecień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Maj 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Czerwiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Lipiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Sierpień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Wrzesień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Październik 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Listopad 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Grudzień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Rocznie 875 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 53 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 22 068 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 75 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 75 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 068,00 0,00 53 848,00
Luty 75 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 52 048,00
Marzec 75 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 52 048,00
Kwiecień 75 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 52 048,00
Maj 75 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 52 048,00
Czerwiec 75 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 52 048,00
Lipiec 75 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 784,00 0,00 51 868,41
Sierpień 75 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 784,00 0,00 51 868,41
Wrzesień 75 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 784,00 0,00 51 868,41
Październik 75 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 784,00 0,00 51 868,41
Listopad 75 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 784,00 0,00 51 868,41
Grudzień 75 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 23 784,00 0,00 51 868,41
Rocznie 910 992,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 284 112,00 0,00 625 298,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 75 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 848 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.