Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 705 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 338 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 927 zł
Zaliczka na podatek 8 905 zł
Całość - kwota brutto 89 190 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 190,00 8 704,94 1 337,85 2 185,16 6 926,58 76 712,00 8 905,00 61 130,47
Luty 89 190,00 8 704,94 1 337,85 2 185,16 6 926,58 76 712,00 15 590,00 54 445,47
Marzec 89 190,00 2 895,80 445,05 2 185,16 7 529,76 83 414,00 26 692,00 49 442,23
Kwiecień 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Maj 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Czerwiec 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Lipiec 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Sierpień 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Wrzesień 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Październik 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Listopad 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Grudzień 89 190,00 0,00 0,00 2 185,16 7 830,44 86 755,00 27 762,00 51 412,40
Rocznie 1 070 280,00 20 305,68 3 120,75 26 221,92 91 856,88 1 017 633,00 209 185,00 627 729,77
Wynagrodzenie pracownika 89 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 705 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 797 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 489 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 185 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 107 456 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 190,00 8 704,94 5 797,35 1 489,47 2 274,35 107 456,11 zł
Luty 89 190,00 8 704,94 5 797,35 1 489,47 2 274,35 107 456,11 zł
Marzec 89 190,00 2 895,80 1 928,55 1 489,47 2 274,35 97 778,17 zł
Kwiecień 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Maj 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Czerwiec 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Lipiec 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Sierpień 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Wrzesień 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Październik 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Listopad 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Grudzień 89 190,00 0,00 0,00 1 489,47 2 274,35 92 953,82 zł
Rocznie 1 070 280,00 20 305,68 13 523,25 17 873,64 27 292,20 1 149 274,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 89 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 61 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 107 456 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 659 zł
Zaliczka na podatek 7 103 zł
Całość - kwota brutto 83 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 379,00 8 137,79 1 250,69 0,00 6 659,15 59 192,00 7 103,00 60 228,33
Luty 83 379,00 8 137,79 1 250,69 0,00 6 659,15 59 192,00 7 103,00 60 228,33
Marzec 83 379,00 4 030,10 619,37 0,00 7 085,66 62 984,00 7 558,00 64 085,79
Kwiecień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Maj 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Czerwiec 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Lipiec 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Sierpień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Wrzesień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Październik 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Listopad 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Grudzień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 7 504,11 66 703,00 8 004,00 67 870,53
Rocznie 1 000 548,00 20 305,68 3 120,75 0,00 87 940,95 781 695,00 5 860,00 795 377,22
Wynagrodzenie pracownika 83 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 420 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 043 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 99 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 379,00 8 137,79 5 419,64 0,00 2 126,17 99 062,60 zł
Luty 83 379,00 8 137,79 5 419,64 0,00 2 126,17 99 062,60 zł
Marzec 83 379,00 4 030,10 2 683,97 0,00 2 126,17 92 219,24 zł
Kwiecień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Maj 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Czerwiec 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Lipiec 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Sierpień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Wrzesień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Październik 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Listopad 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Grudzień 83 379,00 0,00 0,00 0,00 2 126,17 85 505,17 zł
Rocznie 1 000 548,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 514,04 1 059 890,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 83 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 228 zł netto poniesie łączny koszt równy 99 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 917 zł
Całość - kwota brutto 72 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Luty 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Marzec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Kwiecień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Maj 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Czerwiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Lipiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Sierpień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Wrzesień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Październik 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Listopad 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Grudzień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 334,00 9 917,00 63 000,00
Rocznie 875 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 008,00 119 004,00 756 000,00
Wynagrodzenie pracownika 72 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 72 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Luty 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Marzec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Kwiecień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Maj 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Czerwiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Lipiec 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Sierpień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Wrzesień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Październik 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Listopad 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Grudzień 72 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 917,00 zł
Rocznie 875 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 832 zł
Zaliczka na podatek 22 068 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 75 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 75 916,00 0,00 0,00 0,00 6 832,44 0,00 22 068,00 0,00 47 015,56
Luty 75 916,00 0,00 0,00 0,00 6 832,44 0,00 23 868,00 0,00 45 215,56
Marzec 75 916,00 0,00 0,00 0,00 6 832,44 0,00 23 868,00 0,00 45 215,56
Kwiecień 75 916,00 0,00 0,00 0,00 6 832,44 0,00 23 868,00 0,00 45 215,56
Maj 75 916,00 0,00 0,00 0,00 6 832,44 0,00 23 868,00 0,00 45 215,56
Czerwiec 75 916,00 0,00 0,00 0,00 6 832,44 0,00 23 868,00 0,00 45 215,56
Lipiec 75 916,00 176,27 72,24 0,00 6 832,44 15,08 23 784,00 0,00 45 035,97
Sierpień 75 916,00 176,27 72,24 0,00 6 832,44 15,08 23 784,00 0,00 45 035,97
Wrzesień 75 916,00 176,27 72,24 0,00 6 832,44 15,08 23 784,00 0,00 45 035,97
Październik 75 916,00 176,27 72,24 0,00 6 832,44 15,08 23 784,00 0,00 45 035,97
Listopad 75 916,00 176,27 72,24 0,00 6 832,44 15,08 23 784,00 0,00 45 035,97
Grudzień 75 916,00 176,27 72,24 0,00 6 832,44 15,08 23 784,00 0,00 45 035,97
Rocznie 910 992,00 1 057,62 433,44 0,00 81 989,28 0,00 284 112,00 0,00 543 309,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 75 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 016 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.