Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 60300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 60 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 885 zł
Ubezpieczenie rentowe 905 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 477 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 683 zł
Zaliczka na podatek 8 378 zł
Całość - kwota brutto 60 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 300,00 5 885,28 904,50 1 477,35 4 682,96 51 783,00 8 378,00 38 971,91
Luty 60 300,00 5 885,28 904,50 1 477,35 4 682,96 51 783,00 8 378,00 38 971,91
Marzec 60 300,00 5 569,06 855,90 1 477,35 4 715,79 52 148,00 13 797,00 33 884,90
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Maj 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Lipiec 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Sierpień 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Wrzesień 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Październik 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Listopad 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Grudzień 60 300,00 0,00 0,00 1 477,35 5 294,04 58 573,00 18 743,00 34 785,61
Rocznie 723 600,00 17 339,62 2 664,90 17 728,20 61 728,07 682 871,00 137 512,00 424 899,21
Wynagrodzenie pracownika 60 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 885 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 920 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 007 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 477 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 649 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 300,00 5 885,28 3 919,50 1 007,01 1 537,65 72 649,44 zł
Luty 60 300,00 5 885,28 3 919,50 1 007,01 1 537,65 72 649,44 zł
Marzec 60 300,00 5 569,06 3 708,90 1 007,01 1 537,65 72 122,62 zł
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Maj 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Lipiec 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Sierpień 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Wrzesień 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Październik 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Listopad 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Grudzień 60 300,00 0,00 0,00 1 007,01 1 537,65 62 844,66 zł
Rocznie 723 600,00 17 339,62 11 547,90 12 084,12 18 451,80 783 023,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 972 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 649 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 60300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 60 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 885 zł
Ubezpieczenie rentowe 905 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 816 zł
Zaliczka na podatek 7 277 zł
Całość - kwota brutto 60 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 300,00 5 885,28 904,50 0,00 4 815,92 42 808,00 7 277,00 41 416,94
Luty 60 300,00 5 885,28 904,50 0,00 4 815,92 42 808,00 7 277,00 41 416,94
Marzec 60 300,00 5 569,06 855,90 0,00 4 848,75 43 100,00 7 327,00 41 699,29
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Maj 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Lipiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Sierpień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Wrzesień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Październik 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Listopad 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Grudzień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 48 240,00 8 201,00 46 672,20
Rocznie 723 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 63 323,59 562 876,00 41 164,00 544 582,97
Wynagrodzenie pracownika 60 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 885 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 920 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 477 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 642 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 300,00 5 885,28 3 919,50 0,00 1 537,65 71 642,43 zł
Luty 60 300,00 5 885,28 3 919,50 0,00 1 537,65 71 642,43 zł
Marzec 60 300,00 5 569,06 3 708,90 0,00 1 537,65 71 115,61 zł
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Maj 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Lipiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Sierpień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Wrzesień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Październik 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Listopad 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Grudzień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 1 537,65 61 837,65 zł
Rocznie 723 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 18 451,80 770 939,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 60 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 417 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 642 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 60300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 60 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 201 zł
Całość - kwota brutto 60 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Luty 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Marzec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Maj 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Lipiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Sierpień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Wrzesień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Październik 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Listopad 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Grudzień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 240,00 8 201,00 52 099,00
Rocznie 723 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 880,00 98 412,00 625 188,00
Wynagrodzenie pracownika 60 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 60 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Luty 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Marzec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Maj 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Lipiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Sierpień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Wrzesień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Październik 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Listopad 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Grudzień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 300,00 zł
Rocznie 723 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 099 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 60300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 60 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 427 zł
Zaliczka na podatek 17 071 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 0,00 17 071,00 0,00 37 802,00
Luty 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 0,00 18 871,00 0,00 36 002,00
Marzec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 0,00 18 871,00 0,00 36 002,00
Kwiecień 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 0,00 18 871,00 0,00 36 002,00
Maj 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 0,00 18 871,00 0,00 36 002,00
Czerwiec 60 300,00 0,00 0,00 0,00 5 427,00 0,00 18 871,00 0,00 36 002,00
Lipiec 60 300,00 176,27 72,24 0,00 5 427,00 15,08 18 787,00 0,00 35 822,41
Sierpień 60 300,00 176,27 72,24 0,00 5 427,00 15,08 18 787,00 0,00 35 822,41
Wrzesień 60 300,00 176,27 72,24 0,00 5 427,00 15,08 18 787,00 0,00 35 822,41
Październik 60 300,00 176,27 72,24 0,00 5 427,00 15,08 18 787,00 0,00 35 822,41
Listopad 60 300,00 176,27 72,24 0,00 5 427,00 15,08 18 787,00 0,00 35 822,41
Grudzień 60 300,00 176,27 72,24 0,00 5 427,00 15,08 18 787,00 0,00 35 822,41
Rocznie 723 600,00 1 057,62 433,44 0,00 65 124,00 0,00 224 148,00 0,00 432 746,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 60 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 802 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.