Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 60000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 60 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 900 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 470 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 660 zł
Zaliczka na podatek 5 883 zł
Całość - kwota brutto 60 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 000,00 5 856,00 900,00 1 470,00 4 659,66 51 524,00 5 883,00 41 231,34
Luty 60 000,00 5 856,00 900,00 1 470,00 4 659,66 51 524,00 5 883,00 41 231,34
Marzec 60 000,00 5 856,00 900,00 1 470,00 4 659,66 51 524,00 12 797,00 34 317,34
Kwiecień 60 000,00 2 737,68 420,75 1 470,00 4 983,44 55 122,00 17 639,00 32 749,13
Maj 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Lipiec 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Sierpień 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Wrzesień 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Październik 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Listopad 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Grudzień 60 000,00 0,00 0,00 1 470,00 5 267,70 58 280,00 18 650,00 34 612,30
Rocznie 720 000,00 20 305,68 3 120,75 17 640,00 61 104,02 675 934,00 130 296,00 426 427,55
Wynagrodzenie pracownika 60 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 900 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 002 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 470 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 000,00 5 856,00 3 900,00 1 002,00 1 530,00 72 288,00 zł
Luty 60 000,00 5 856,00 3 900,00 1 002,00 1 530,00 72 288,00 zł
Marzec 60 000,00 5 856,00 3 900,00 1 002,00 1 530,00 72 288,00 zł
Kwiecień 60 000,00 2 737,68 1 823,25 1 002,00 1 530,00 67 092,93 zł
Maj 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Lipiec 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Sierpień 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Wrzesień 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Październik 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Listopad 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Grudzień 60 000,00 0,00 0,00 1 002,00 1 530,00 62 532,00 zł
Rocznie 720 000,00 20 305,68 13 523,25 12 024,00 18 360,00 784 212,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 231 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 60000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 60 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 900 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 792 zł
Zaliczka na podatek 5 111 zł
Całość - kwota brutto 60 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 000,00 5 856,00 900,00 0,00 4 791,96 42 595,00 5 111,00 43 340,64
Luty 60 000,00 5 856,00 900,00 0,00 4 791,96 42 595,00 5 111,00 43 340,64
Marzec 60 000,00 5 856,00 900,00 0,00 4 791,96 42 595,00 5 111,00 43 340,64
Kwiecień 60 000,00 2 737,68 420,75 0,00 5 115,74 45 473,00 5 457,00 46 269,07
Maj 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Lipiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Sierpień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Wrzesień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Październik 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Listopad 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Grudzień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 48 000,00 5 760,00 48 840,00
Rocznie 720 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 691,62 557 258,00 4 178,00 567 010,99
Wynagrodzenie pracownika 60 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 900 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 470 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 000,00 5 856,00 3 900,00 0,00 1 530,00 71 286,00 zł
Luty 60 000,00 5 856,00 3 900,00 0,00 1 530,00 71 286,00 zł
Marzec 60 000,00 5 856,00 3 900,00 0,00 1 530,00 71 286,00 zł
Kwiecień 60 000,00 2 737,68 1 823,25 0,00 1 530,00 66 090,93 zł
Maj 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Lipiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Sierpień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Wrzesień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Październik 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Listopad 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Grudzień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 61 530,00 zł
Rocznie 720 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 360,00 772 188,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 60 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 60000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 60 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 160 zł
Całość - kwota brutto 60 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Luty 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Marzec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Kwiecień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Maj 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Lipiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Sierpień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Wrzesień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Październik 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Listopad 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Grudzień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Rocznie 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 97 920,00 622 080,00
Wynagrodzenie pracownika 60 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 60 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Luty 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Marzec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Kwiecień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Maj 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Lipiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Sierpień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Wrzesień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Październik 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Listopad 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Grudzień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł
Rocznie 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 60000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 60 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 400 zł
Zaliczka na podatek 16 975 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 16 975,00 0,00 37 625,00
Luty 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 18 775,00 0,00 35 825,00
Marzec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 18 775,00 0,00 35 825,00
Kwiecień 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 18 775,00 0,00 35 825,00
Maj 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 18 775,00 0,00 35 825,00
Czerwiec 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 18 775,00 0,00 35 825,00
Lipiec 60 000,00 176,27 72,24 0,00 5 400,00 15,08 18 691,00 0,00 35 645,41
Sierpień 60 000,00 176,27 72,24 0,00 5 400,00 15,08 18 691,00 0,00 35 645,41
Wrzesień 60 000,00 176,27 72,24 0,00 5 400,00 15,08 18 691,00 0,00 35 645,41
Październik 60 000,00 176,27 72,24 0,00 5 400,00 15,08 18 691,00 0,00 35 645,41
Listopad 60 000,00 176,27 72,24 0,00 5 400,00 15,08 18 691,00 0,00 35 645,41
Grudzień 60 000,00 176,27 72,24 0,00 5 400,00 15,08 18 691,00 0,00 35 645,41
Rocznie 720 000,00 1 057,62 433,44 0,00 64 800,00 0,00 222 996,00 0,00 430 622,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 60 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 625 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.