Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 60100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 60 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 902 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 472 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 667 zł
Zaliczka na podatek 5 893 zł
Całość - kwota brutto 60 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 100,00 5 865,76 901,50 1 472,45 4 667,43 51 610,00 5 893,00 41 299,86
Luty 60 100,00 5 865,76 901,50 1 472,45 4 667,43 51 610,00 5 893,00 41 299,86
Marzec 60 100,00 5 865,76 901,50 1 472,45 4 667,43 51 610,00 12 859,00 34 333,86
Kwiecień 60 100,00 2 708,40 416,25 1 472,45 4 995,26 55 253,00 17 681,00 32 826,64
Maj 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Lipiec 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Sierpień 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Wrzesień 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Październik 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Listopad 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Grudzień 60 100,00 0,00 0,00 1 472,45 5 276,48 58 378,00 18 681,00 34 670,07
Rocznie 721 200,00 20 305,68 3 120,75 17 669,40 61 209,39 677 107,00 130 562,00 427 120,78
Wynagrodzenie pracownika 60 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 907 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 004 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 472 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 100,00 5 865,76 3 906,50 1 003,67 1 532,55 72 408,48 zł
Luty 60 100,00 5 865,76 3 906,50 1 003,67 1 532,55 72 408,48 zł
Marzec 60 100,00 5 865,76 3 906,50 1 003,67 1 532,55 72 408,48 zł
Kwiecień 60 100,00 2 708,40 1 803,75 1 003,67 1 532,55 67 148,37 zł
Maj 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Lipiec 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Sierpień 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Wrzesień 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Październik 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Listopad 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Grudzień 60 100,00 0,00 0,00 1 003,67 1 532,55 62 636,22 zł
Rocznie 721 200,00 20 305,68 13 523,25 12 044,04 18 390,60 785 463,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 60100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 60 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 902 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 800 zł
Zaliczka na podatek 5 120 zł
Całość - kwota brutto 60 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 100,00 5 865,76 901,50 0,00 4 799,95 42 666,00 5 120,00 43 412,87
Luty 60 100,00 5 865,76 901,50 0,00 4 799,95 42 666,00 5 120,00 43 412,87
Marzec 60 100,00 5 865,76 901,50 0,00 4 799,95 42 666,00 5 120,00 43 412,87
Kwiecień 60 100,00 2 708,40 416,25 0,00 5 127,78 45 580,00 5 470,00 46 377,97
Maj 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Lipiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Sierpień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Wrzesień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Październik 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Listopad 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Grudzień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 48 080,00 5 770,00 48 921,40
Rocznie 721 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 799,63 558 218,00 4 190,00 567 987,78
Wynagrodzenie pracownika 60 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 866 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 907 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 472 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 100,00 5 865,76 3 906,50 0,00 1 532,55 71 404,81 zł
Luty 60 100,00 5 865,76 3 906,50 0,00 1 532,55 71 404,81 zł
Marzec 60 100,00 5 865,76 3 906,50 0,00 1 532,55 71 404,81 zł
Kwiecień 60 100,00 2 708,40 1 803,75 0,00 1 532,55 66 144,70 zł
Maj 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Lipiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Sierpień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Wrzesień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Październik 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Listopad 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Grudzień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 1 532,55 61 632,55 zł
Rocznie 721 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 390,60 773 419,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 60 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 60100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 60 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 174 zł
Całość - kwota brutto 60 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Luty 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Marzec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Kwiecień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Maj 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Lipiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Sierpień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Wrzesień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Październik 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Listopad 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Grudzień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 080,00 8 174,00 51 926,00
Rocznie 721 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 960,00 98 088,00 623 112,00
Wynagrodzenie pracownika 60 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 60 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Luty 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Marzec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Kwiecień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Maj 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Lipiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Sierpień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Wrzesień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Październik 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Listopad 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Grudzień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 100,00 zł
Rocznie 721 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 60100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 60 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 409 zł
Zaliczka na podatek 17 007 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 0,00 17 007,00 0,00 37 684,00
Luty 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 0,00 18 807,00 0,00 35 884,00
Marzec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 0,00 18 807,00 0,00 35 884,00
Kwiecień 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 0,00 18 807,00 0,00 35 884,00
Maj 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 0,00 18 807,00 0,00 35 884,00
Czerwiec 60 100,00 0,00 0,00 0,00 5 409,00 0,00 18 807,00 0,00 35 884,00
Lipiec 60 100,00 176,27 72,24 0,00 5 409,00 15,08 18 723,00 0,00 35 704,41
Sierpień 60 100,00 176,27 72,24 0,00 5 409,00 15,08 18 723,00 0,00 35 704,41
Wrzesień 60 100,00 176,27 72,24 0,00 5 409,00 15,08 18 723,00 0,00 35 704,41
Październik 60 100,00 176,27 72,24 0,00 5 409,00 15,08 18 723,00 0,00 35 704,41
Listopad 60 100,00 176,27 72,24 0,00 5 409,00 15,08 18 723,00 0,00 35 704,41
Grudzień 60 100,00 176,27 72,24 0,00 5 409,00 15,08 18 723,00 0,00 35 704,41
Rocznie 721 200,00 1 057,62 433,44 0,00 64 908,00 0,00 223 380,00 0,00 431 330,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 60 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 684 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.