Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 897 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 465 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 644 zł
Zaliczka na podatek 5 862 zł
Całość - kwota brutto 59 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 800,00 5 836,48 897,00 1 465,10 4 644,13 51 351,00 5 862,00 41 095,29
Luty 59 800,00 5 836,48 897,00 1 465,10 4 644,13 51 351,00 5 862,00 41 095,29
Marzec 59 800,00 5 836,48 897,00 1 465,10 4 644,13 51 351,00 12 673,00 34 284,29
Kwiecień 59 800,00 2 796,24 429,75 1 465,10 4 959,80 54 859,00 17 555,00 32 594,11
Maj 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Lipiec 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Sierpień 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Wrzesień 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Październik 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Listopad 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Grudzień 59 800,00 0,00 0,00 1 465,10 5 250,14 58 085,00 18 587,00 34 497,76
Rocznie 717 600,00 20 305,68 3 120,75 17 581,20 60 893,31 673 592,00 129 756,00 425 051,06
Wynagrodzenie pracownika 59 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 887 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 999 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 465 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 047 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 800,00 5 836,48 3 887,00 998,66 1 524,90 72 047,04 zł
Luty 59 800,00 5 836,48 3 887,00 998,66 1 524,90 72 047,04 zł
Marzec 59 800,00 5 836,48 3 887,00 998,66 1 524,90 72 047,04 zł
Kwiecień 59 800,00 2 796,24 1 862,25 998,66 1 524,90 66 982,05 zł
Maj 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Lipiec 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Sierpień 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Wrzesień 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Październik 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Listopad 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Grudzień 59 800,00 0,00 0,00 998,66 1 524,90 62 323,56 zł
Rocznie 717 600,00 20 305,68 13 523,25 11 983,92 18 298,80 781 711,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 095 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 047 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 897 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 776 zł
Zaliczka na podatek 5 094 zł
Całość - kwota brutto 59 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 800,00 5 836,48 897,00 0,00 4 775,99 42 453,00 5 094,00 43 196,17
Luty 59 800,00 5 836,48 897,00 0,00 4 775,99 42 453,00 5 094,00 43 196,17
Marzec 59 800,00 5 836,48 897,00 0,00 4 775,99 42 453,00 5 094,00 43 196,17
Kwiecień 59 800,00 2 796,24 429,75 0,00 5 091,66 45 259,00 5 431,00 46 051,27
Maj 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Lipiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Sierpień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Wrzesień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Październik 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Listopad 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Grudzień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 47 840,00 5 741,00 48 677,20
Rocznie 717 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 475,63 555 338,00 4 165,00 565 057,38
Wynagrodzenie pracownika 59 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 887 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 465 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 800,00 5 836,48 3 887,00 0,00 1 524,90 71 048,38 zł
Luty 59 800,00 5 836,48 3 887,00 0,00 1 524,90 71 048,38 zł
Marzec 59 800,00 5 836,48 3 887,00 0,00 1 524,90 71 048,38 zł
Kwiecień 59 800,00 2 796,24 1 862,25 0,00 1 524,90 65 983,39 zł
Maj 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Lipiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Sierpień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Wrzesień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Październik 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Listopad 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Grudzień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 1 524,90 61 324,90 zł
Rocznie 717 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 298,80 769 727,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 196 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 133 zł
Całość - kwota brutto 59 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Luty 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Marzec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Kwiecień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Maj 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Lipiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Sierpień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Wrzesień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Październik 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Listopad 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Grudzień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 840,00 8 133,00 51 667,00
Rocznie 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 080,00 97 596,00 620 004,00
Wynagrodzenie pracownika 59 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Luty 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Marzec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Kwiecień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Maj 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Lipiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Sierpień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Wrzesień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Październik 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Listopad 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Grudzień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800,00 zł
Rocznie 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 667 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 382 zł
Zaliczka na podatek 16 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 59 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 0,00 16 911,00 0,00 37 507,00
Luty 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 0,00 18 711,00 0,00 35 707,00
Marzec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 0,00 18 711,00 0,00 35 707,00
Kwiecień 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 0,00 18 711,00 0,00 35 707,00
Maj 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 0,00 18 711,00 0,00 35 707,00
Czerwiec 59 800,00 0,00 0,00 0,00 5 382,00 0,00 18 711,00 0,00 35 707,00
Lipiec 59 800,00 176,27 72,24 0,00 5 382,00 15,08 18 627,00 0,00 35 527,41
Sierpień 59 800,00 176,27 72,24 0,00 5 382,00 15,08 18 627,00 0,00 35 527,41
Wrzesień 59 800,00 176,27 72,24 0,00 5 382,00 15,08 18 627,00 0,00 35 527,41
Październik 59 800,00 176,27 72,24 0,00 5 382,00 15,08 18 627,00 0,00 35 527,41
Listopad 59 800,00 176,27 72,24 0,00 5 382,00 15,08 18 627,00 0,00 35 527,41
Grudzień 59 800,00 176,27 72,24 0,00 5 382,00 15,08 18 627,00 0,00 35 527,41
Rocznie 717 600,00 1 057,62 433,44 0,00 64 584,00 0,00 222 228,00 0,00 429 206,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 59 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 507 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.