Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 807 zł
Ubezpieczenie rentowe 893 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 458 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 621 zł
Zaliczka na podatek 5 831 zł
Całość - kwota brutto 59 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 500,00 5 807,20 892,50 1 457,75 4 620,83 51 093,00 5 831,00 40 890,72
Luty 59 500,00 5 807,20 892,50 1 457,75 4 620,83 51 093,00 5 831,00 40 890,72
Marzec 59 500,00 5 807,20 892,50 1 457,75 4 620,83 51 093,00 12 487,00 34 234,72
Kwiecień 59 500,00 2 884,08 443,25 1 457,75 4 924,34 54 465,00 17 429,00 32 361,58
Maj 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Lipiec 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Sierpień 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Wrzesień 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Październik 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Listopad 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Grudzień 59 500,00 0,00 0,00 1 457,75 5 223,80 57 792,00 18 493,00 34 325,45
Rocznie 714 000,00 20 305,68 3 120,75 17 493,00 60 577,23 670 080,00 128 950,00 422 981,34
Wynagrodzenie pracownika 59 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 807 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 868 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 994 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 458 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 686 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 500,00 5 807,20 3 867,50 993,65 1 517,25 71 685,60 zł
Luty 59 500,00 5 807,20 3 867,50 993,65 1 517,25 71 685,60 zł
Marzec 59 500,00 5 807,20 3 867,50 993,65 1 517,25 71 685,60 zł
Kwiecień 59 500,00 2 884,08 1 920,75 993,65 1 517,25 66 815,73 zł
Maj 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Lipiec 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Sierpień 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Wrzesień 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Październik 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Listopad 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Grudzień 59 500,00 0,00 0,00 993,65 1 517,25 62 010,90 zł
Rocznie 714 000,00 20 305,68 13 523,25 11 923,80 18 207,00 777 959,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 891 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 71 686 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 807 zł
Ubezpieczenie rentowe 893 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 752 zł
Zaliczka na podatek 5 069 zł
Całość - kwota brutto 59 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 500,00 5 807,20 892,50 0,00 4 752,03 42 240,00 5 069,00 42 979,47
Luty 59 500,00 5 807,20 892,50 0,00 4 752,03 42 240,00 5 069,00 42 979,47
Marzec 59 500,00 5 807,20 892,50 0,00 4 752,03 42 240,00 5 069,00 42 979,47
Kwiecień 59 500,00 2 884,08 443,25 0,00 5 055,54 44 938,00 5 393,00 45 724,57
Maj 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Lipiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Sierpień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Wrzesień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Październik 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Listopad 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Grudzień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 47 600,00 5 712,00 48 433,00
Rocznie 714 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 151,63 552 458,00 4 144,00 562 126,98
Wynagrodzenie pracownika 59 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 807 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 868 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 458 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 70 692 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 500,00 5 807,20 3 867,50 0,00 1 517,25 70 691,95 zł
Luty 59 500,00 5 807,20 3 867,50 0,00 1 517,25 70 691,95 zł
Marzec 59 500,00 5 807,20 3 867,50 0,00 1 517,25 70 691,95 zł
Kwiecień 59 500,00 2 884,08 1 920,75 0,00 1 517,25 65 822,08 zł
Maj 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Lipiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Sierpień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Wrzesień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Październik 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Listopad 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Grudzień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 1 517,25 61 017,25 zł
Rocznie 714 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 207,00 766 035,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 979 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 70 692 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 092 zł
Całość - kwota brutto 59 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Luty 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Marzec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Kwiecień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Maj 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Lipiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Sierpień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Wrzesień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Październik 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Listopad 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Grudzień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 8 092,00 51 408,00
Rocznie 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 200,00 97 104,00 616 896,00
Wynagrodzenie pracownika 59 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Luty 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Marzec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Kwiecień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Maj 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Lipiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Sierpień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Wrzesień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Październik 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Listopad 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Grudzień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 zł
Rocznie 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 59 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 355 zł
Zaliczka na podatek 16 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 59 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 0,00 16 815,00 0,00 37 330,00
Luty 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 0,00 18 615,00 0,00 35 530,00
Marzec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 0,00 18 615,00 0,00 35 530,00
Kwiecień 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 0,00 18 615,00 0,00 35 530,00
Maj 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 0,00 18 615,00 0,00 35 530,00
Czerwiec 59 500,00 0,00 0,00 0,00 5 355,00 0,00 18 615,00 0,00 35 530,00
Lipiec 59 500,00 176,27 72,24 0,00 5 355,00 15,08 18 531,00 0,00 35 350,41
Sierpień 59 500,00 176,27 72,24 0,00 5 355,00 15,08 18 531,00 0,00 35 350,41
Wrzesień 59 500,00 176,27 72,24 0,00 5 355,00 15,08 18 531,00 0,00 35 350,41
Październik 59 500,00 176,27 72,24 0,00 5 355,00 15,08 18 531,00 0,00 35 350,41
Listopad 59 500,00 176,27 72,24 0,00 5 355,00 15,08 18 531,00 0,00 35 350,41
Grudzień 59 500,00 176,27 72,24 0,00 5 355,00 15,08 18 531,00 0,00 35 350,41
Rocznie 714 000,00 1 057,62 433,44 0,00 64 260,00 0,00 221 076,00 0,00 427 082,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 59 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 330 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.