Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 878 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 433 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 543 zł
Zaliczka na podatek 4 583 zł
Całość - kwota brutto 58 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 500,00 5 709,60 877,50 1 433,25 4 543,17 50 230,00 4 583,00 41 353,48
Luty 58 500,00 5 709,60 877,50 1 433,25 4 543,17 50 230,00 6 823,00 39 113,48
Marzec 58 500,00 3 979,15 611,55 1 433,25 4 722,84 52 226,00 12 645,00 35 108,21
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Maj 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Lipiec 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Sierpień 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Wrzesień 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Październik 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Listopad 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Grudzień 58 500,00 0,00 0,00 1 433,25 5 136,01 56 817,00 13 759,00 38 171,74
Rocznie 702 000,00 15 398,35 2 366,55 17 199,00 60 033,27 664 039,00 147 882,00 459 120,83
Wynagrodzenie pracownika 58 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 803 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 977 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 433 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 70 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 500,00 5 709,60 3 802,50 976,95 1 491,75 70 480,80 zł
Luty 58 500,00 5 709,60 3 802,50 976,95 1 491,75 70 480,80 zł
Marzec 58 500,00 3 979,15 2 650,05 976,95 1 491,75 67 597,90 zł
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Maj 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Lipiec 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Sierpień 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Wrzesień 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Październik 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Listopad 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Grudzień 58 500,00 0,00 0,00 976,95 1 491,75 60 968,70 zł
Rocznie 702 000,00 15 398,35 10 255,05 11 723,40 17 901,00 757 277,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 353 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 70 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 878 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 672 zł
Zaliczka na podatek 3 037 zł
Całość - kwota brutto 58 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 500,00 5 709,60 877,50 0,00 4 672,16 41 530,00 3 037,00 44 203,74
Luty 58 500,00 5 709,60 877,50 0,00 4 672,16 41 530,00 3 037,00 44 203,74
Marzec 58 500,00 3 979,15 611,55 0,00 4 851,84 43 127,00 3 154,00 45 903,46
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Maj 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Lipiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Sierpień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Wrzesień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Październik 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Listopad 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Grudzień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 5 265,00 46 800,00 3 422,00 49 813,00
Rocznie 702 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 61 581,16 547 387,00 40 026,00 582 627,94
Wynagrodzenie pracownika 58 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 710 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 803 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 433 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 69 504 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 500,00 5 709,60 3 802,50 0,00 1 491,75 69 503,85 zł
Luty 58 500,00 5 709,60 3 802,50 0,00 1 491,75 69 503,85 zł
Marzec 58 500,00 3 979,15 2 650,05 0,00 1 491,75 66 620,95 zł
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Maj 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Lipiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Sierpień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Wrzesień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Październik 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Listopad 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Grudzień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 1 491,75 59 991,75 zł
Rocznie 702 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 17 901,00 745 554,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 58 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 204 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 69 504 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 956 zł
Całość - kwota brutto 58 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Luty 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Marzec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Maj 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Lipiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Sierpień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Wrzesień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Październik 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Listopad 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Grudzień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 7 956,00 50 544,00
Rocznie 702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 600,00 95 472,00 606 528,00
Wynagrodzenie pracownika 58 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Luty 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Marzec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Maj 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Lipiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Sierpień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Wrzesień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Październik 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Listopad 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Grudzień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 500,00 zł
Rocznie 702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 544 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 9 572 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 572,00 0,00 48 546,19
Luty 58 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 293,00 0,00 43 825,19
Marzec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 347,00 0,00 39 771,19
Kwiecień 58 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 347,00 0,00 39 771,19
Maj 58 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 347,00 0,00 39 771,19
Czerwiec 58 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 18 347,00 0,00 39 771,19
Lipiec 58 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 269,00 0,00 39 603,99
Sierpień 58 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 269,00 0,00 39 603,99
Wrzesień 58 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 269,00 0,00 39 603,99
Październik 58 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 269,00 0,00 39 603,99
Listopad 58 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 269,00 0,00 39 603,99
Grudzień 58 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 18 269,00 0,00 39 603,99
Rocznie 702 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 206 867,00 0,00 489 080,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 58 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 546 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ