Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 884 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 443 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 574 zł
Zaliczka na podatek 5 769 zł
Całość - kwota brutto 58 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 900,00 5 748,64 883,50 1 443,05 4 574,23 50 575,00 5 769,00 40 481,58
Luty 58 900,00 5 748,64 883,50 1 443,05 4 574,23 50 575,00 5 769,00 40 481,58
Marzec 58 900,00 5 748,64 883,50 1 443,05 4 574,23 50 575,00 12 114,00 34 136,58
Kwiecień 58 900,00 3 059,76 470,25 1 443,05 4 853,42 53 677,00 17 177,00 31 896,52
Maj 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Lipiec 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Sierpień 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Wrzesień 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Październik 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Listopad 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Grudzień 58 900,00 0,00 0,00 1 443,05 5 171,13 57 207,00 18 306,00 33 979,82
Rocznie 706 800,00 20 305,68 3 120,75 17 316,60 59 945,15 663 058,00 127 333,00 418 834,82
Wynagrodzenie pracownika 58 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 829 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 984 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 443 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 70 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 900,00 5 748,64 3 828,50 983,63 1 501,95 70 962,72 zł
Luty 58 900,00 5 748,64 3 828,50 983,63 1 501,95 70 962,72 zł
Marzec 58 900,00 5 748,64 3 828,50 983,63 1 501,95 70 962,72 zł
Kwiecień 58 900,00 3 059,76 2 037,75 983,63 1 501,95 66 483,09 zł
Maj 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Lipiec 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Sierpień 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Wrzesień 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Październik 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Listopad 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Grudzień 58 900,00 0,00 0,00 983,63 1 501,95 61 385,58 zł
Rocznie 706 800,00 20 305,68 13 523,25 11 803,56 18 023,40 770 455,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 482 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 70 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 884 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 704 zł
Zaliczka na podatek 5 018 zł
Całość - kwota brutto 58 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 900,00 5 748,64 883,50 0,00 4 704,11 41 814,00 5 018,00 42 546,07
Luty 58 900,00 5 748,64 883,50 0,00 4 704,11 41 814,00 5 018,00 42 546,07
Marzec 58 900,00 5 748,64 883,50 0,00 4 704,11 41 814,00 5 018,00 42 546,07
Kwiecień 58 900,00 3 059,76 470,25 0,00 4 983,30 44 296,00 5 316,00 45 071,17
Maj 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Lipiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Sierpień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Wrzesień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Październik 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Listopad 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Grudzień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 47 120,00 5 654,00 47 944,60
Rocznie 706 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 61 503,63 546 698,00 4 098,00 556 266,18
Wynagrodzenie pracownika 58 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 749 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 829 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 443 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 69 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 900,00 5 748,64 3 828,50 0,00 1 501,95 69 979,09 zł
Luty 58 900,00 5 748,64 3 828,50 0,00 1 501,95 69 979,09 zł
Marzec 58 900,00 5 748,64 3 828,50 0,00 1 501,95 69 979,09 zł
Kwiecień 58 900,00 3 059,76 2 037,75 0,00 1 501,95 65 499,46 zł
Maj 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Lipiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Sierpień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Wrzesień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Październik 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Listopad 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Grudzień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 1 501,95 60 401,95 zł
Rocznie 706 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 023,40 758 652,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 58 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 546 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 69 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 010 zł
Całość - kwota brutto 58 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Luty 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Marzec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Kwiecień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Maj 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Lipiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Sierpień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Wrzesień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Październik 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Listopad 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Grudzień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 120,00 8 010,00 50 890,00
Rocznie 706 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 440,00 96 120,00 610 680,00
Wynagrodzenie pracownika 58 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Luty 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Marzec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Kwiecień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Maj 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Lipiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Sierpień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Wrzesień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Październik 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Listopad 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Grudzień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 zł
Rocznie 706 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 301 zł
Zaliczka na podatek 16 623 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 0,00 16 623,00 0,00 36 976,00
Luty 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 0,00 18 423,00 0,00 35 176,00
Marzec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 0,00 18 423,00 0,00 35 176,00
Kwiecień 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 0,00 18 423,00 0,00 35 176,00
Maj 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 0,00 18 423,00 0,00 35 176,00
Czerwiec 58 900,00 0,00 0,00 0,00 5 301,00 0,00 18 423,00 0,00 35 176,00
Lipiec 58 900,00 176,27 72,24 0,00 5 301,00 15,08 18 339,00 0,00 34 996,41
Sierpień 58 900,00 176,27 72,24 0,00 5 301,00 15,08 18 339,00 0,00 34 996,41
Wrzesień 58 900,00 176,27 72,24 0,00 5 301,00 15,08 18 339,00 0,00 34 996,41
Październik 58 900,00 176,27 72,24 0,00 5 301,00 15,08 18 339,00 0,00 34 996,41
Listopad 58 900,00 176,27 72,24 0,00 5 301,00 15,08 18 339,00 0,00 34 996,41
Grudzień 58 900,00 176,27 72,24 0,00 5 301,00 15,08 18 339,00 0,00 34 996,41
Rocznie 706 800,00 1 057,62 433,44 0,00 63 612,00 0,00 218 772,00 0,00 422 834,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 58 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 976 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.