Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 875 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 428 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 528 zł
Zaliczka na podatek 5 707 zł
Całość - kwota brutto 58 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 300,00 5 690,08 874,50 1 428,35 4 527,64 50 057,00 5 707,00 40 072,43
Luty 58 300,00 5 690,08 874,50 1 428,35 4 527,64 50 057,00 5 707,00 40 072,43
Marzec 58 300,00 5 690,08 874,50 1 428,35 4 527,64 50 057,00 11 741,00 34 038,43
Kwiecień 58 300,00 3 235,44 497,25 1 428,35 4 782,51 52 889,00 16 924,00 31 432,45
Maj 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Lipiec 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Sierpień 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Wrzesień 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Październik 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Listopad 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Grudzień 58 300,00 0,00 0,00 1 428,35 5 118,45 56 622,00 18 119,00 33 634,20
Rocznie 699 600,00 20 305,68 3 120,75 17 140,20 59 313,03 656 036,00 125 721,00 414 689,34
Wynagrodzenie pracownika 58 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 790 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 974 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 428 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 70 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 300,00 5 690,08 3 789,50 973,61 1 486,65 70 239,84 zł
Luty 58 300,00 5 690,08 3 789,50 973,61 1 486,65 70 239,84 zł
Marzec 58 300,00 5 690,08 3 789,50 973,61 1 486,65 70 239,84 zł
Kwiecień 58 300,00 3 235,44 2 154,75 973,61 1 486,65 66 150,45 zł
Maj 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Lipiec 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Sierpień 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Wrzesień 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Październik 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Listopad 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Grudzień 58 300,00 0,00 0,00 973,61 1 486,65 60 760,26 zł
Rocznie 699 600,00 20 305,68 13 523,25 11 683,32 17 839,80 762 952,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 072 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 70 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 875 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 656 zł
Zaliczka na podatek 4 967 zł
Całość - kwota brutto 58 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 300,00 5 690,08 874,50 0,00 4 656,19 41 388,00 4 967,00 42 112,67
Luty 58 300,00 5 690,08 874,50 0,00 4 656,19 41 388,00 4 967,00 42 112,67
Marzec 58 300,00 5 690,08 874,50 0,00 4 656,19 41 388,00 4 967,00 42 112,67
Kwiecień 58 300,00 3 235,44 497,25 0,00 4 911,06 43 654,00 5 238,00 44 417,77
Maj 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Lipiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Sierpień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Wrzesień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Październik 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Listopad 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Grudzień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 46 640,00 5 597,00 47 456,20
Rocznie 699 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 60 855,63 540 938,00 4 057,00 550 405,38
Wynagrodzenie pracownika 58 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 790 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 428 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 69 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 300,00 5 690,08 3 789,50 0,00 1 486,65 69 266,23 zł
Luty 58 300,00 5 690,08 3 789,50 0,00 1 486,65 69 266,23 zł
Marzec 58 300,00 5 690,08 3 789,50 0,00 1 486,65 69 266,23 zł
Kwiecień 58 300,00 3 235,44 2 154,75 0,00 1 486,65 65 176,84 zł
Maj 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Lipiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Sierpień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Wrzesień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Październik 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Listopad 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Grudzień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 1 486,65 59 786,65 zł
Rocznie 699 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 839,80 751 268,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 58 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 113 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 69 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 929 zł
Całość - kwota brutto 58 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Luty 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Marzec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Kwiecień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Maj 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Lipiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Sierpień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Wrzesień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Październik 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Listopad 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Grudzień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 640,00 7 929,00 50 371,00
Rocznie 699 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 680,00 95 148,00 604 452,00
Wynagrodzenie pracownika 58 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Luty 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Marzec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Kwiecień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Maj 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Lipiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Sierpień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Wrzesień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Październik 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Listopad 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Grudzień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,00 zł
Rocznie 699 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 371 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 247 zł
Zaliczka na podatek 16 431 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 0,00 16 431,00 0,00 36 622,00
Luty 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 0,00 18 231,00 0,00 34 822,00
Marzec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 0,00 18 231,00 0,00 34 822,00
Kwiecień 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 0,00 18 231,00 0,00 34 822,00
Maj 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 0,00 18 231,00 0,00 34 822,00
Czerwiec 58 300,00 0,00 0,00 0,00 5 247,00 0,00 18 231,00 0,00 34 822,00
Lipiec 58 300,00 176,27 72,24 0,00 5 247,00 15,08 18 147,00 0,00 34 642,41
Sierpień 58 300,00 176,27 72,24 0,00 5 247,00 15,08 18 147,00 0,00 34 642,41
Wrzesień 58 300,00 176,27 72,24 0,00 5 247,00 15,08 18 147,00 0,00 34 642,41
Październik 58 300,00 176,27 72,24 0,00 5 247,00 15,08 18 147,00 0,00 34 642,41
Listopad 58 300,00 176,27 72,24 0,00 5 247,00 15,08 18 147,00 0,00 34 642,41
Grudzień 58 300,00 176,27 72,24 0,00 5 247,00 15,08 18 147,00 0,00 34 642,41
Rocznie 699 600,00 1 057,62 433,44 0,00 62 964,00 0,00 216 468,00 0,00 418 586,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 58 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 622 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.