Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 872 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 423 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 512 zł
Zaliczka na podatek 5 686 zł
Całość - kwota brutto 58 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 100,00 5 670,56 871,50 1 423,45 4 512,10 49 884,00 5 686,00 39 936,39
Luty 58 100,00 5 670,56 871,50 1 423,45 4 512,10 49 884,00 5 686,00 39 936,39
Marzec 58 100,00 5 670,56 871,50 1 423,45 4 512,10 49 884,00 11 616,00 34 006,39
Kwiecień 58 100,00 3 294,00 506,25 1 423,45 4 758,87 52 626,00 16 840,00 31 277,43
Maj 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Lipiec 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Sierpień 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Wrzesień 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Październik 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Listopad 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Grudzień 58 100,00 0,00 0,00 1 423,45 5 100,89 56 427,00 18 057,00 33 518,66
Rocznie 697 200,00 20 305,68 3 120,75 17 081,40 59 102,29 653 694,00 125 181,00 413 305,88
Wynagrodzenie pracownika 58 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 777 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 970 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 423 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 69 999 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 100,00 5 670,56 3 776,50 970,27 1 481,55 69 998,88 zł
Luty 58 100,00 5 670,56 3 776,50 970,27 1 481,55 69 998,88 zł
Marzec 58 100,00 5 670,56 3 776,50 970,27 1 481,55 69 998,88 zł
Kwiecień 58 100,00 3 294,00 2 193,75 970,27 1 481,55 66 039,57 zł
Maj 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Lipiec 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Sierpień 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Wrzesień 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Październik 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Listopad 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Grudzień 58 100,00 0,00 0,00 970,27 1 481,55 60 551,82 zł
Rocznie 697 200,00 20 305,68 13 523,25 11 643,24 17 778,60 760 450,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 936 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 69 999 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 872 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 640 zł
Zaliczka na podatek 4 950 zł
Całość - kwota brutto 58 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 100,00 5 670,56 871,50 0,00 4 640,21 41 246,00 4 950,00 41 968,21
Luty 58 100,00 5 670,56 871,50 0,00 4 640,21 41 246,00 4 950,00 41 968,21
Marzec 58 100,00 5 670,56 871,50 0,00 4 640,21 41 246,00 4 950,00 41 968,21
Kwiecień 58 100,00 3 294,00 506,25 0,00 4 886,98 43 440,00 5 213,00 44 199,97
Maj 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Lipiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Sierpień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Wrzesień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Październik 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Listopad 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Grudzień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 46 480,00 5 578,00 47 293,40
Rocznie 697 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 60 639,61 539 018,00 4 045,00 548 451,80
Wynagrodzenie pracownika 58 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 777 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 423 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 69 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 100,00 5 670,56 3 776,50 0,00 1 481,55 69 028,61 zł
Luty 58 100,00 5 670,56 3 776,50 0,00 1 481,55 69 028,61 zł
Marzec 58 100,00 5 670,56 3 776,50 0,00 1 481,55 69 028,61 zł
Kwiecień 58 100,00 3 294,00 2 193,75 0,00 1 481,55 65 069,30 zł
Maj 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Lipiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Sierpień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Wrzesień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Październik 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Listopad 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Grudzień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 1 481,55 59 581,55 zł
Rocznie 697 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 778,60 748 807,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 58 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 968 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 69 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 902 zł
Całość - kwota brutto 58 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Luty 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Marzec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Kwiecień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Maj 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Lipiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Sierpień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Wrzesień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Październik 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Listopad 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Grudzień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 7 902,00 50 198,00
Rocznie 697 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 760,00 94 824,00 602 376,00
Wynagrodzenie pracownika 58 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Luty 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Marzec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Kwiecień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Maj 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Lipiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Sierpień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Wrzesień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Październik 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Listopad 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Grudzień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 100,00 zł
Rocznie 697 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 198 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 58 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 229 zł
Zaliczka na podatek 16 367 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 16 367,00 0,00 36 504,00
Luty 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 18 167,00 0,00 34 704,00
Marzec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 18 167,00 0,00 34 704,00
Kwiecień 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 18 167,00 0,00 34 704,00
Maj 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 18 167,00 0,00 34 704,00
Czerwiec 58 100,00 0,00 0,00 0,00 5 229,00 0,00 18 167,00 0,00 34 704,00
Lipiec 58 100,00 176,27 72,24 0,00 5 229,00 15,08 18 083,00 0,00 34 524,41
Sierpień 58 100,00 176,27 72,24 0,00 5 229,00 15,08 18 083,00 0,00 34 524,41
Wrzesień 58 100,00 176,27 72,24 0,00 5 229,00 15,08 18 083,00 0,00 34 524,41
Październik 58 100,00 176,27 72,24 0,00 5 229,00 15,08 18 083,00 0,00 34 524,41
Listopad 58 100,00 176,27 72,24 0,00 5 229,00 15,08 18 083,00 0,00 34 524,41
Grudzień 58 100,00 176,27 72,24 0,00 5 229,00 15,08 18 083,00 0,00 34 524,41
Rocznie 697 200,00 1 057,62 433,44 0,00 62 748,00 0,00 215 700,00 0,00 417 170,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 58 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 504 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.