Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 510 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 510 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 40 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Luty 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Marzec 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Kwiecień 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Maj 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Czerwiec 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Lipiec 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Sierpień 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Wrzesień 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Październik 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Listopad 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Grudzień 510,00 49,78 7,65 12,50 39,61 190,00 0,00 400,46
Rocznie 6 120,00 597,36 91,80 150,00 0,00 2 280,00 0,00 4 805,52
Wynagrodzenie pracownika 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 9 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Luty 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Marzec 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Kwiecień 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Maj 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Czerwiec 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Lipiec 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Sierpień 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Wrzesień 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Październik 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Listopad 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Grudzień 510,00 49,78 33,15 8,52 13,01 614,46 zł
Rocznie 6 120,00 597,36 397,80 102,24 156,12 7 373,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 510 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 41 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Luty 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Marzec 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Kwiecień 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Maj 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Czerwiec 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Lipiec 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Sierpień 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Wrzesień 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Październik 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Listopad 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Grudzień 510,00 49,78 7,65 0,00 40,73 362,00 43,00 368,40
Rocznie 6 120,00 597,36 91,80 0,00 488,76 4 344,00 36,00 4 420,80
Wynagrodzenie pracownika 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 50 zł
Ubezpieczenie rentowe 33 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 13 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Luty 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Marzec 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Kwiecień 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Maj 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Czerwiec 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Lipiec 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Sierpień 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Wrzesień 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Październik 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Listopad 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Grudzień 510,00 49,78 33,15 0,00 13,01 605,94 zł
Rocznie 6 120,00 597,36 397,80 0,00 156,12 7 271,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 368 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 510 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Luty 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Marzec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Kwiecień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Maj 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Czerwiec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Lipiec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Sierpień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Wrzesień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Październik 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Listopad 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Grudzień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 69,00 441,00
Rocznie 6 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 896,00 828,00 5 292,00
Wynagrodzenie pracownika 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Luty 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Marzec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Kwiecień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Maj 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Czerwiec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Lipiec 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Sierpień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Wrzesień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Październik 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Listopad 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Grudzień 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 zł
Rocznie 6 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 510 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 510 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 239,10
Luty 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 239,10
Marzec 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 239,10
Kwiecień 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 239,10
Maj 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 239,10
Czerwiec 510,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 239,10
Lipiec 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -24,49
Sierpień 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -24,49
Wrzesień 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -24,49
Październik 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -24,49
Listopad 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -24,49
Grudzień 510,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -24,49
Rocznie 6 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 1 287,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 239 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.