Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 470 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 470 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 369 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 37 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Luty 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Marzec 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Kwiecień 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Maj 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Czerwiec 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Lipiec 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Sierpień 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Wrzesień 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Październik 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Listopad 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Grudzień 470,00 45,87 7,05 11,52 36,50 156,00 0,00 369,06
Rocznie 5 640,00 550,44 84,60 138,24 0,00 1 872,00 0,00 4 428,72
Wynagrodzenie pracownika 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Luty 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Marzec 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Kwiecień 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Maj 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Czerwiec 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Lipiec 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Sierpień 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Wrzesień 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Październik 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Listopad 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Grudzień 470,00 45,87 30,55 7,85 11,99 566,26 zł
Rocznie 5 640,00 550,44 366,60 94,20 143,88 6 795,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 369 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 470 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 38 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Całość - kwota brutto 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Luty 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Marzec 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Kwiecień 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Maj 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Czerwiec 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Lipiec 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Sierpień 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Wrzesień 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Październik 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Listopad 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Grudzień 470,00 45,87 7,05 0,00 37,54 334,00 40,00 339,46
Rocznie 5 640,00 550,44 84,60 0,00 450,48 4 008,00 36,00 4 073,52
Wynagrodzenie pracownika 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 46 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Luty 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Marzec 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Kwiecień 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Maj 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Czerwiec 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Lipiec 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Sierpień 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Wrzesień 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Październik 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Listopad 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Grudzień 470,00 45,87 30,55 0,00 11,99 558,41 zł
Rocznie 5 640,00 550,44 366,60 0,00 143,88 6 700,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 339 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 470 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 64 zł
Całość - kwota brutto 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Luty 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Marzec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Kwiecień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Maj 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Czerwiec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Lipiec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Sierpień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Wrzesień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Październik 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Listopad 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Grudzień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 64,00 406,00
Rocznie 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 768,00 4 872,00
Wynagrodzenie pracownika 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Luty 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Marzec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Kwiecień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Maj 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Czerwiec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Lipiec 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Sierpień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Wrzesień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Październik 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Listopad 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Grudzień 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 zł
Rocznie 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 406 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 470 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 470 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 470,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 199,10
Luty 470,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 199,10
Marzec 470,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 199,10
Kwiecień 470,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 199,10
Maj 470,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 199,10
Czerwiec 470,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 199,10
Lipiec 470,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -64,49
Sierpień 470,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -64,49
Wrzesień 470,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -64,49
Październik 470,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -64,49
Listopad 470,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -64,49
Grudzień 470,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -64,49
Rocznie 5 640,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 807,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 199 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.