Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 480 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 480 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 377 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 37 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Luty 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Marzec 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Kwiecień 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Maj 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Czerwiec 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Lipiec 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Sierpień 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Wrzesień 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Październik 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Listopad 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Grudzień 480,00 46,85 7,20 11,76 37,28 164,00 0,00 376,91
Rocznie 5 760,00 562,20 86,40 141,12 0,00 1 968,00 0,00 4 522,92
Wynagrodzenie pracownika 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 8 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Luty 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Marzec 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Kwiecień 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Maj 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Czerwiec 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Lipiec 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Sierpień 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Wrzesień 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Październik 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Listopad 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Grudzień 480,00 46,85 31,20 8,02 12,24 578,31 zł
Rocznie 5 760,00 562,20 374,40 96,24 146,88 6 939,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 377 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 480 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 38 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Całość - kwota brutto 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Luty 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Marzec 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Kwiecień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Maj 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Czerwiec 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Lipiec 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Sierpień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Wrzesień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Październik 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Listopad 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Grudzień 480,00 46,85 7,20 0,00 38,34 341,00 41,00 346,69
Rocznie 5 760,00 562,20 86,40 0,00 460,08 4 092,00 36,00 4 160,28
Wynagrodzenie pracownika 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 47 zł
Ubezpieczenie rentowe 31 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 12 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Luty 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Marzec 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Kwiecień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Maj 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Czerwiec 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Lipiec 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Sierpień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Wrzesień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Październik 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Listopad 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Grudzień 480,00 46,85 31,20 0,00 12,24 570,29 zł
Rocznie 5 760,00 562,20 374,40 0,00 146,88 6 843,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 480 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Luty 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Marzec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Kwiecień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Maj 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Czerwiec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Lipiec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Sierpień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Wrzesień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Październik 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Listopad 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Grudzień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 65,00 415,00
Rocznie 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,00 780,00 4 980,00
Wynagrodzenie pracownika 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Luty 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Marzec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Kwiecień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Maj 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Czerwiec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Lipiec 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Sierpień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Wrzesień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Październik 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Listopad 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Grudzień 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 zł
Rocznie 5 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 415 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 480 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 480 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 209,10
Luty 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 209,10
Marzec 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 209,10
Kwiecień 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 209,10
Maj 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 209,10
Czerwiec 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 209,10
Lipiec 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -54,49
Sierpień 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -54,49
Wrzesień 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -54,49
Październik 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -54,49
Listopad 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -54,49
Grudzień 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -54,49
Rocznie 5 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 927,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 209 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.