Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 976 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 595 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 055 zł
Zaliczka na podatek 6 410 zł
Całość - kwota brutto 65 091 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 091,00 6 352,88 976,37 1 594,73 5 055,03 55 917,00 6 410,00 44 701,99
Luty 65 091,00 6 352,88 976,37 1 594,73 5 055,03 55 917,00 6 410,00 44 701,99
Marzec 65 091,00 6 352,88 976,37 1 594,73 5 055,03 55 917,00 15 960,00 35 151,99
Kwiecień 65 091,00 1 247,04 191,64 1 594,73 5 585,18 61 808,00 19 779,00 36 693,41
Maj 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Czerwiec 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Lipiec 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Sierpień 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Wrzesień 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Październik 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Listopad 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Grudzień 65 091,00 0,00 0,00 1 594,73 5 714,66 63 246,00 20 239,00 37 542,61
Rocznie 781 092,00 20 305,68 3 120,75 19 136,76 66 467,55 735 527,00 144 000,00 461 590,26
Wynagrodzenie pracownika 65 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 087 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 595 zł
FGŚP 65 zł
Cała kwota 78 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 091,00 6 352,88 4 230,92 1 087,02 1 659,82 78 421,64 zł
Luty 65 091,00 6 352,88 4 230,92 1 087,02 1 659,82 78 421,64 zł
Marzec 65 091,00 6 352,88 4 230,92 1 087,02 1 659,82 78 421,64 zł
Kwiecień 65 091,00 1 247,04 830,49 1 087,02 1 659,82 69 915,37 zł
Maj 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Czerwiec 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Lipiec 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Sierpień 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Wrzesień 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Październik 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Listopad 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Grudzień 65 091,00 0,00 0,00 1 087,02 1 659,82 67 837,84 zł
Rocznie 781 092,00 20 305,68 13 523,25 13 044,24 19 917,84 847 883,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 65 091 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 702 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 702 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 942 zł
Ubezpieczenie rentowe 913 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 862 zł
Zaliczka na podatek 5 187 zł
Całość - kwota brutto 60 881 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 881,00 5 941,99 913,22 0,00 4 862,32 43 221,00 5 187,00 43 976,95
Luty 60 881,00 5 941,99 913,22 0,00 4 862,32 43 221,00 5 187,00 43 976,95
Marzec 60 881,00 5 941,99 913,22 0,00 4 862,32 43 221,00 5 187,00 43 976,95
Kwiecień 60 881,00 2 479,71 381,09 0,00 5 221,82 46 416,00 5 570,00 47 228,46
Maj 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Czerwiec 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Lipiec 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Sierpień 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Wrzesień 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Październik 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Listopad 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Grudzień 60 881,00 0,00 0,00 0,00 5 479,29 48 705,00 5 845,00 49 557,11
Rocznie 730 572,00 20 305,68 3 120,75 0,00 63 643,10 565 719,00 4 240,00 575 616,19
Wynagrodzenie pracownika 60 881 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 942 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 957 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 492 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 72 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 881,00 5 941,99 3 957,27 0,00 1 552,46 72 332,72 zł
Luty 60 881,00 5 941,99 3 957,27 0,00 1 552,46 72 332,72 zł
Marzec 60 881,00 5 941,99 3 957,27 0,00 1 552,46 72 332,72 zł
Kwiecień 60 881,00 2 479,71 1 651,44 0,00 1 552,46 66 564,61 zł
Maj 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Czerwiec 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Lipiec 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Sierpień 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Wrzesień 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Październik 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Listopad 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Grudzień 60 881,00 0,00 0,00 0,00 1 552,46 62 433,46 zł
Rocznie 730 572,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 629,52 783 030,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 60 881 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 977 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 977 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 241 zł
Całość - kwota brutto 53 241 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Luty 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Marzec 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Kwiecień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Maj 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Czerwiec 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Lipiec 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Sierpień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Wrzesień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Październik 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Listopad 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Grudzień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 7 241,00 46 000,00
Rocznie 638 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 116,00 86 892,00 552 000,00
Wynagrodzenie pracownika 53 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 53 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Luty 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Marzec 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Kwiecień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Maj 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Czerwiec 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Lipiec 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Sierpień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Wrzesień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Październik 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Listopad 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Grudzień 53 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 241,00 zł
Rocznie 638 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 53 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 989 zł
Zaliczka na podatek 15 514 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 434,00 0,00 0,00 0,00 4 989,06 0,00 15 514,00 0,00 34 930,94
Luty 55 434,00 0,00 0,00 0,00 4 989,06 0,00 17 314,00 0,00 33 130,94
Marzec 55 434,00 0,00 0,00 0,00 4 989,06 0,00 17 314,00 0,00 33 130,94
Kwiecień 55 434,00 0,00 0,00 0,00 4 989,06 0,00 17 314,00 0,00 33 130,94
Maj 55 434,00 0,00 0,00 0,00 4 989,06 0,00 17 314,00 0,00 33 130,94
Czerwiec 55 434,00 0,00 0,00 0,00 4 989,06 0,00 17 314,00 0,00 33 130,94
Lipiec 55 434,00 176,27 72,24 0,00 4 989,06 15,08 17 229,00 0,00 32 952,35
Sierpień 55 434,00 176,27 72,24 0,00 4 989,06 15,08 17 229,00 0,00 32 952,35
Wrzesień 55 434,00 176,27 72,24 0,00 4 989,06 15,08 17 229,00 0,00 32 952,35
Październik 55 434,00 176,27 72,24 0,00 4 989,06 15,08 17 229,00 0,00 32 952,35
Listopad 55 434,00 176,27 72,24 0,00 4 989,06 15,08 17 229,00 0,00 32 952,35
Grudzień 55 434,00 176,27 72,24 0,00 4 989,06 15,08 17 229,00 0,00 32 952,35
Rocznie 665 208,00 1 057,62 433,44 0,00 59 868,72 0,00 205 458,00 0,00 398 299,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 931 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.