Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 41100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 41 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 872 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 424 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 515 zł
Zaliczka na podatek 3 546 zł
Całość - kwota brutto 58 137 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 137,00 5 674,17 872,06 1 424,36 4 514,98 49 916,00 3 546,00 42 105,43
Luty 58 137,00 5 674,17 872,06 1 424,36 4 514,98 49 916,00 3 546,00 42 105,43
Marzec 58 137,00 5 674,17 872,06 1 424,36 4 514,98 49 916,00 8 008,00 37 643,43
Kwiecień 58 137,00 317,11 48,72 1 424,36 5 071,21 56 097,00 12 880,00 38 395,60
Maj 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Czerwiec 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Lipiec 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Sierpień 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Wrzesień 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Październik 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Listopad 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Grudzień 58 137,00 0,00 0,00 1 424,36 5 104,14 56 463,00 12 964,00 38 644,50
Rocznie 697 644,00 17 339,62 2 664,90 17 092,32 59 449,27 657 549,00 131 692,00 469 405,89
Wynagrodzenie pracownika 58 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 779 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 971 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 424 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 70 043 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 137,00 5 674,17 3 778,91 970,89 1 482,50 70 043,47 zł
Luty 58 137,00 5 674,17 3 778,91 970,89 1 482,50 70 043,47 zł
Marzec 58 137,00 5 674,17 3 778,91 970,89 1 482,50 70 043,47 zł
Kwiecień 58 137,00 317,11 211,17 970,89 1 482,50 61 118,67 zł
Maj 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Czerwiec 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Lipiec 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Sierpień 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Wrzesień 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Październik 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Listopad 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Grudzień 58 137,00 0,00 0,00 970,89 1 482,50 60 590,39 zł
Rocznie 697 644,00 17 339,62 11 547,90 11 650,68 17 790,00 755 972,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 137 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 105 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 105 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 043 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 41100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 41 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 816 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 344 zł
Zaliczka na podatek 2 824 zł
Całość - kwota brutto 54 393 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 393,00 5 308,76 815,90 0,00 4 344,15 38 615,00 2 824,00 41 100,19
Luty 54 393,00 5 308,76 815,90 0,00 4 344,15 38 615,00 2 824,00 41 100,19
Marzec 54 393,00 5 308,76 815,90 0,00 4 344,15 38 615,00 2 824,00 41 100,19
Kwiecień 54 393,00 1 413,34 217,20 0,00 4 748,62 42 210,00 3 087,00 44 926,84
Maj 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Czerwiec 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Lipiec 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Sierpień 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Wrzesień 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Październik 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Listopad 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Grudzień 54 393,00 0,00 0,00 0,00 4 895,37 43 514,00 3 182,00 46 315,63
Rocznie 652 716,00 17 339,62 2 664,90 0,00 56 944,03 506 167,00 37 015,00 538 752,45
Wynagrodzenie pracownika 54 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 536 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 333 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 64 624 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 393,00 5 308,76 3 535,55 0,00 1 387,02 64 624,33 zł
Luty 54 393,00 5 308,76 3 535,55 0,00 1 387,02 64 624,33 zł
Marzec 54 393,00 5 308,76 3 535,55 0,00 1 387,02 64 624,33 zł
Kwiecień 54 393,00 1 413,34 941,25 0,00 1 387,02 58 134,61 zł
Maj 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Czerwiec 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Lipiec 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Sierpień 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Wrzesień 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Październik 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Listopad 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Grudzień 54 393,00 0,00 0,00 0,00 1 387,02 55 780,02 zł
Rocznie 652 716,00 17 339,62 11 547,90 0,00 16 644,24 698 247,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 54 393 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 624 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 41100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 41 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 469 zł
Całość - kwota brutto 47 569 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Luty 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Marzec 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Kwiecień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Maj 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Czerwiec 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Lipiec 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Sierpień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Wrzesień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Październik 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Listopad 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Grudzień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 055,00 6 469,00 41 100,00
Rocznie 570 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 660,00 77 628,00 493 200,00
Wynagrodzenie pracownika 47 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 47 569 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Luty 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Marzec 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Kwiecień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Maj 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Czerwiec 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Lipiec 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Sierpień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Wrzesień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Październik 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Listopad 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Grudzień 47 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 569,00 zł
Rocznie 570 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 569 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 569 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 41100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 41 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 625 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 49 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 49 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 625,00 0,00 35 905,00
Luty 49 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 425,00 0,00 34 105,00
Marzec 49 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 425,00 0,00 34 105,00
Kwiecień 49 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 425,00 0,00 34 105,00
Maj 49 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 425,00 0,00 34 105,00
Czerwiec 49 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 425,00 0,00 34 105,00
Lipiec 49 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 340,00 0,00 33 926,41
Sierpień 49 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 340,00 0,00 33 926,41
Wrzesień 49 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 340,00 0,00 33 926,41
Październik 49 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 340,00 0,00 33 926,41
Listopad 49 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 340,00 0,00 33 926,41
Grudzień 49 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 340,00 0,00 33 926,41
Rocznie 594 360,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 182 790,00 0,00 409 988,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 905 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.