Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 41000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 41 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 870 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 421 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 505 zł
Zaliczka na podatek 5 676 zł
Całość - kwota brutto 58 003 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 003,00 5 661,09 870,05 1 421,07 4 504,57 49 801,00 5 676,00 39 870,22
Luty 58 003,00 5 661,09 870,05 1 421,07 4 504,57 49 801,00 5 676,00 39 870,22
Marzec 58 003,00 5 661,09 870,05 1 421,07 4 504,57 49 801,00 11 557,00 33 989,22
Kwiecień 58 003,00 3 322,41 510,60 1 421,07 4 747,40 52 499,00 16 800,00 31 201,52
Maj 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Czerwiec 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Lipiec 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Sierpień 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Wrzesień 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Październik 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Listopad 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Grudzień 58 003,00 0,00 0,00 1 421,07 5 092,37 56 332,00 18 026,00 33 463,56
Rocznie 696 036,00 20 305,68 3 120,75 17 052,84 59 000,07 652 558,00 124 920,00 412 639,66
Wynagrodzenie pracownika 58 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 661 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 770 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 969 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 421 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 69 882 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 003,00 5 661,09 3 770,20 968,65 1 479,07 69 882,01 zł
Luty 58 003,00 5 661,09 3 770,20 968,65 1 479,07 69 882,01 zł
Marzec 58 003,00 5 661,09 3 770,20 968,65 1 479,07 69 882,01 zł
Kwiecień 58 003,00 3 322,41 2 212,65 968,65 1 479,07 65 985,78 zł
Maj 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Czerwiec 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Lipiec 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Sierpień 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Wrzesień 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Październik 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Listopad 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Grudzień 58 003,00 0,00 0,00 968,65 1 479,07 60 450,72 zł
Rocznie 696 036,00 20 305,68 13 523,25 11 623,80 17 748,84 759 237,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 003 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 870 zł netto poniesie łączny koszt równy 69 882 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 41000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 41 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 814 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 334 zł
Zaliczka na podatek 4 623 zł
Całość - kwota brutto 54 264 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 264,00 5 296,17 813,96 0,00 4 333,85 38 523,00 4 623,00 39 197,26
Luty 54 264,00 5 296,17 813,96 0,00 4 333,85 38 523,00 4 623,00 39 197,26
Marzec 54 264,00 5 296,17 813,96 0,00 4 333,85 38 523,00 4 623,00 39 197,26
Kwiecień 54 264,00 4 417,17 678,87 0,00 4 425,12 39 334,00 4 720,00 40 022,76
Maj 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Czerwiec 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Lipiec 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Sierpień 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Wrzesień 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Październik 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Listopad 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Grudzień 54 264,00 0,00 0,00 0,00 4 883,76 43 411,00 5 209,00 44 170,92
Rocznie 651 168,00 20 305,68 3 120,75 0,00 56 496,75 502 191,00 3 770,00 510 981,90
Wynagrodzenie pracownika 54 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 527 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 329 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 64 471 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 264,00 5 296,17 3 527,16 0,00 1 383,73 64 471,06 zł
Luty 54 264,00 5 296,17 3 527,16 0,00 1 383,73 64 471,06 zł
Marzec 54 264,00 5 296,17 3 527,16 0,00 1 383,73 64 471,06 zł
Kwiecień 54 264,00 4 417,17 2 941,77 0,00 1 383,73 63 006,67 zł
Maj 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Czerwiec 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Lipiec 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Sierpień 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Wrzesień 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Październik 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Listopad 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Grudzień 54 264,00 0,00 0,00 0,00 1 383,73 55 647,73 zł
Rocznie 651 168,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 604,76 701 601,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 54 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 197 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 197 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 471 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 41000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 41 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 454 zł
Całość - kwota brutto 47 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Luty 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Marzec 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Kwiecień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Maj 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Czerwiec 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Lipiec 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Sierpień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Wrzesień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Październik 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Listopad 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Grudzień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 6 454,00 41 000,00
Rocznie 569 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 556,00 77 448,00 492 000,00
Wynagrodzenie pracownika 47 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 47 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Luty 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Marzec 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Kwiecień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Maj 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Czerwiec 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Lipiec 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Sierpień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Wrzesień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Październik 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Listopad 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Grudzień 47 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 454,00 zł
Rocznie 569 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 41000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 41 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 447 zł
Zaliczka na podatek 13 586 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 49 409 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 49 409,00 0,00 0,00 0,00 4 446,81 0,00 13 586,00 0,00 31 376,19
Luty 49 409,00 0,00 0,00 0,00 4 446,81 0,00 15 386,00 0,00 29 576,19
Marzec 49 409,00 0,00 0,00 0,00 4 446,81 0,00 15 386,00 0,00 29 576,19
Kwiecień 49 409,00 0,00 0,00 0,00 4 446,81 0,00 15 386,00 0,00 29 576,19
Maj 49 409,00 0,00 0,00 0,00 4 446,81 0,00 15 386,00 0,00 29 576,19
Czerwiec 49 409,00 0,00 0,00 0,00 4 446,81 0,00 15 386,00 0,00 29 576,19
Lipiec 49 409,00 176,27 72,24 0,00 4 446,81 15,08 15 301,00 0,00 29 397,60
Sierpień 49 409,00 176,27 72,24 0,00 4 446,81 15,08 15 301,00 0,00 29 397,60
Wrzesień 49 409,00 176,27 72,24 0,00 4 446,81 15,08 15 301,00 0,00 29 397,60
Październik 49 409,00 176,27 72,24 0,00 4 446,81 15,08 15 301,00 0,00 29 397,60
Listopad 49 409,00 176,27 72,24 0,00 4 446,81 15,08 15 301,00 0,00 29 397,60
Grudzień 49 409,00 176,27 72,24 0,00 4 446,81 15,08 15 301,00 0,00 29 397,60
Rocznie 592 908,00 1 057,62 433,44 0,00 53 361,72 0,00 182 322,00 0,00 355 642,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 376 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.