Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 41500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 41 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 730 zł
Ubezpieczenie rentowe 881 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 438 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 560 zł
Zaliczka na podatek 5 750 zł
Całość - kwota brutto 58 712 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 712,00 5 730,29 880,68 1 438,44 4 559,63 50 413,00 5 750,00 40 352,96
Luty 58 712,00 5 730,29 880,68 1 438,44 4 559,63 50 413,00 5 750,00 40 352,96
Marzec 58 712,00 5 730,29 880,68 1 438,44 4 559,63 50 413,00 11 997,00 34 105,96
Kwiecień 58 712,00 3 114,81 478,71 1 438,44 4 831,20 53 430,00 17 098,00 31 750,84
Maj 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Czerwiec 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Lipiec 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Sierpień 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Wrzesień 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Październik 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Listopad 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Grudzień 58 712,00 0,00 0,00 1 438,44 5 154,62 57 024,00 18 248,00 33 870,94
Rocznie 704 544,00 20 305,68 3 120,75 17 261,28 59 747,05 660 861,00 126 828,00 417 530,24
Wynagrodzenie pracownika 58 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 730 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 816 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 980 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 438 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 70 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 712,00 5 730,29 3 816,28 980,49 1 497,15 70 736,21 zł
Luty 58 712,00 5 730,29 3 816,28 980,49 1 497,15 70 736,21 zł
Marzec 58 712,00 5 730,29 3 816,28 980,49 1 497,15 70 736,21 zł
Kwiecień 58 712,00 3 114,81 2 074,41 980,49 1 497,15 66 378,86 zł
Maj 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Czerwiec 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Lipiec 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Sierpień 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Wrzesień 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Październik 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Listopad 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Grudzień 58 712,00 0,00 0,00 980,49 1 497,15 61 189,64 zł
Rocznie 704 544,00 20 305,68 13 523,25 11 765,88 17 965,80 768 104,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 58 712 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 353 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 353 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 41500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 41 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 824 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 387 zł
Zaliczka na podatek 4 679 zł
Całość - kwota brutto 54 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 926,00 5 360,78 823,89 0,00 4 386,72 38 993,00 4 679,00 39 675,45
Luty 54 926,00 5 360,78 823,89 0,00 4 386,72 38 993,00 4 679,00 39 675,45
Marzec 54 926,00 5 360,78 823,89 0,00 4 386,72 38 993,00 4 679,00 39 675,45
Kwiecień 54 926,00 4 223,34 649,08 0,00 4 504,82 40 043,00 4 805,00 40 743,60
Maj 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Czerwiec 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Lipiec 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Sierpień 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Wrzesień 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Październik 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Listopad 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Grudzień 54 926,00 0,00 0,00 0,00 4 943,34 43 941,00 5 273,00 44 709,74
Rocznie 659 112,00 20 305,68 3 120,75 0,00 57 211,70 508 550,00 3 816,00 517 447,87
Wynagrodzenie pracownika 54 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 570 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 346 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 65 258 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 926,00 5 360,78 3 570,19 0,00 1 400,62 65 257,59 zł
Luty 54 926,00 5 360,78 3 570,19 0,00 1 400,62 65 257,59 zł
Marzec 54 926,00 5 360,78 3 570,19 0,00 1 400,62 65 257,59 zł
Kwiecień 54 926,00 4 223,34 2 812,68 0,00 1 400,62 63 362,64 zł
Maj 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Czerwiec 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Lipiec 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Sierpień 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Wrzesień 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Październik 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Listopad 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Grudzień 54 926,00 0,00 0,00 0,00 1 400,62 56 326,62 zł
Rocznie 659 112,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 807,44 709 748,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 54 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 675 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 675 zł netto poniesie łączny koszt równy 65 258 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 41500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 41 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 532 zł
Całość - kwota brutto 48 032 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Luty 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Marzec 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Kwiecień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Maj 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Czerwiec 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Lipiec 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Sierpień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Wrzesień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Październik 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Listopad 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Grudzień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 6 532,00 41 500,00
Rocznie 576 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 112,00 78 384,00 498 000,00
Wynagrodzenie pracownika 48 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Luty 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Marzec 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Kwiecień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Maj 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Czerwiec 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Lipiec 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Sierpień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Wrzesień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Październik 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Listopad 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Grudzień 48 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 032,00 zł
Rocznie 576 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 41500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 41 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 501 zł
Zaliczka na podatek 13 779 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 012,00 0,00 0,00 0,00 4 501,08 0,00 13 779,00 0,00 31 731,92
Luty 50 012,00 0,00 0,00 0,00 4 501,08 0,00 15 579,00 0,00 29 931,92
Marzec 50 012,00 0,00 0,00 0,00 4 501,08 0,00 15 579,00 0,00 29 931,92
Kwiecień 50 012,00 0,00 0,00 0,00 4 501,08 0,00 15 579,00 0,00 29 931,92
Maj 50 012,00 0,00 0,00 0,00 4 501,08 0,00 15 579,00 0,00 29 931,92
Czerwiec 50 012,00 0,00 0,00 0,00 4 501,08 0,00 15 579,00 0,00 29 931,92
Lipiec 50 012,00 176,27 72,24 0,00 4 501,08 15,08 15 494,00 0,00 29 753,33
Sierpień 50 012,00 176,27 72,24 0,00 4 501,08 15,08 15 494,00 0,00 29 753,33
Wrzesień 50 012,00 176,27 72,24 0,00 4 501,08 15,08 15 494,00 0,00 29 753,33
Październik 50 012,00 176,27 72,24 0,00 4 501,08 15,08 15 494,00 0,00 29 753,33
Listopad 50 012,00 176,27 72,24 0,00 4 501,08 15,08 15 494,00 0,00 29 753,33
Grudzień 50 012,00 176,27 72,24 0,00 4 501,08 15,08 15 494,00 0,00 29 753,33
Rocznie 600 144,00 1 057,62 433,44 0,00 54 012,96 0,00 184 638,00 0,00 359 911,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 732 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.