Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 40700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 40 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 864 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 410 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 471 zł
Zaliczka na podatek 3 507 zł
Całość - kwota brutto 57 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 570,00 5 618,83 863,55 1 410,47 4 470,94 49 427,00 3 507,00 41 699,21
Luty 57 570,00 5 618,83 863,55 1 410,47 4 470,94 49 427,00 3 507,00 41 699,21
Marzec 57 570,00 5 618,83 863,55 1 410,47 4 470,94 49 427,00 7 749,00 37 457,21
Kwiecień 57 570,00 483,13 74,25 1 410,47 5 004,19 55 352,00 12 708,00 37 889,96
Maj 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Czerwiec 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Lipiec 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Sierpień 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Wrzesień 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Październik 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Listopad 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Grudzień 57 570,00 0,00 0,00 1 410,47 5 054,36 55 910,00 12 837,00 38 268,17
Rocznie 690 840,00 17 339,62 2 664,90 16 925,64 58 851,89 650 913,00 130 167,00 464 890,95
Wynagrodzenie pracownika 57 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 742 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 961 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 410 zł
FGŚP 58 zł
Cała kwota 69 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 570,00 5 618,83 3 742,05 961,42 1 468,04 69 360,34 zł
Luty 57 570,00 5 618,83 3 742,05 961,42 1 468,04 69 360,34 zł
Marzec 57 570,00 5 618,83 3 742,05 961,42 1 468,04 69 360,34 zł
Kwiecień 57 570,00 483,13 321,75 961,42 1 468,04 60 804,34 zł
Maj 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Czerwiec 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Lipiec 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Sierpień 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Wrzesień 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Październik 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Listopad 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Grudzień 57 570,00 0,00 0,00 961,42 1 468,04 59 999,46 zł
Rocznie 690 840,00 17 339,62 11 547,90 11 537,04 17 616,48 748 881,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 57 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 699 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 699 zł netto poniesie łączny koszt równy 69 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 40700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 40 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 808 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 302 zł
Zaliczka na podatek 2 796 zł
Całość - kwota brutto 53 863 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 863,00 5 257,03 807,95 0,00 4 301,82 38 238,00 2 796,00 40 700,20
Luty 53 863,00 5 257,03 807,95 0,00 4 301,82 38 238,00 2 796,00 40 700,20
Marzec 53 863,00 5 257,03 807,95 0,00 4 301,82 38 238,00 2 796,00 40 700,20
Kwiecień 53 863,00 1 568,53 241,05 0,00 4 684,81 41 643,00 3 045,00 44 323,61
Maj 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Czerwiec 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Lipiec 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Sierpień 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Wrzesień 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Październik 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Listopad 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Grudzień 53 863,00 0,00 0,00 0,00 4 847,67 43 090,00 3 151,00 45 864,33
Rocznie 646 356,00 17 339,62 2 664,90 0,00 56 371,63 501 077,00 36 641,00 533 338,85
Wynagrodzenie pracownika 53 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 320 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 63 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 863,00 5 257,03 3 501,10 0,00 1 373,50 63 994,63 zł
Luty 53 863,00 5 257,03 3 501,10 0,00 1 373,50 63 994,63 zł
Marzec 53 863,00 5 257,03 3 501,10 0,00 1 373,50 63 994,63 zł
Kwiecień 53 863,00 1 568,53 1 044,60 0,00 1 373,50 57 849,63 zł
Maj 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Czerwiec 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Lipiec 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Sierpień 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Wrzesień 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Październik 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Listopad 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Grudzień 53 863,00 0,00 0,00 0,00 1 373,50 55 236,50 zł
Rocznie 646 356,00 17 339,62 11 547,90 0,00 16 482,00 691 725,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 53 863 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 40700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 40 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 406 zł
Całość - kwota brutto 47 106 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Luty 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Marzec 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Kwiecień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Maj 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Czerwiec 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Lipiec 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Sierpień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Wrzesień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Październik 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Listopad 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Grudzień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 685,00 6 406,00 40 700,00
Rocznie 565 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 220,00 76 872,00 488 400,00
Wynagrodzenie pracownika 47 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 47 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Luty 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Marzec 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Kwiecień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Maj 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Czerwiec 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Lipiec 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Sierpień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Wrzesień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Październik 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Listopad 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Grudzień 47 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 106,00 zł
Rocznie 565 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 106 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 40700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 40 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 470 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 49 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 49 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 470,00 0,00 35 578,00
Luty 49 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 270,00 0,00 33 778,00
Marzec 49 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 270,00 0,00 33 778,00
Kwiecień 49 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 270,00 0,00 33 778,00
Maj 49 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 270,00 0,00 33 778,00
Czerwiec 49 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 270,00 0,00 33 778,00
Lipiec 49 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 186,00 0,00 33 598,41
Sierpień 49 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 186,00 0,00 33 598,41
Wrzesień 49 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 186,00 0,00 33 598,41
Październik 49 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 186,00 0,00 33 598,41
Listopad 49 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 186,00 0,00 33 598,41
Grudzień 49 048,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 186,00 0,00 33 598,41
Rocznie 588 576,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 180 936,00 0,00 406 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 578 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.