Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 40500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 40 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 859 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 404 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 450 zł
Zaliczka na podatek 5 603 zł
Całość - kwota brutto 57 294 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 294,00 5 591,89 859,41 1 403,70 4 449,51 49 189,00 5 603,00 39 386,49
Luty 57 294,00 5 591,89 859,41 1 403,70 4 449,51 49 189,00 5 603,00 39 386,49
Marzec 57 294,00 5 591,89 859,41 1 403,70 4 449,51 49 189,00 11 116,00 33 873,49
Kwiecień 57 294,00 3 530,01 542,52 1 403,70 4 663,60 51 568,00 16 502,00 30 652,17
Maj 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Czerwiec 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Lipiec 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Sierpień 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Wrzesień 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Październik 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Listopad 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Grudzień 57 294,00 0,00 0,00 1 403,70 5 030,13 55 640,00 17 805,00 33 055,17
Rocznie 687 528,00 20 305,68 3 120,75 16 844,40 58 253,17 644 255,00 123 011,00 407 740,00
Wynagrodzenie pracownika 57 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 724 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 957 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 404 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 69 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 294,00 5 591,89 3 724,11 956,81 1 460,99 69 027,80 zł
Luty 57 294,00 5 591,89 3 724,11 956,81 1 460,99 69 027,80 zł
Marzec 57 294,00 5 591,89 3 724,11 956,81 1 460,99 69 027,80 zł
Kwiecień 57 294,00 3 530,01 2 350,92 956,81 1 460,99 65 592,73 zł
Maj 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Czerwiec 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Lipiec 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Sierpień 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Wrzesień 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Październik 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Listopad 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Grudzień 57 294,00 0,00 0,00 956,81 1 460,99 59 711,80 zł
Rocznie 687 528,00 20 305,68 13 523,25 11 481,72 17 531,88 750 370,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 57 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 386 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 386 zł netto poniesie łączny koszt równy 69 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 40500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 40 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 804 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 281 zł
Zaliczka na podatek 4 566 zł
Całość - kwota brutto 53 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 602,00 5 231,56 804,03 0,00 4 280,98 38 053,00 4 566,00 38 719,07
Luty 53 602,00 5 231,56 804,03 0,00 4 280,98 38 053,00 4 566,00 38 719,07
Marzec 53 602,00 5 231,56 804,03 0,00 4 280,98 38 053,00 4 566,00 38 719,07
Kwiecień 53 602,00 4 611,00 708,66 0,00 4 345,41 38 626,00 4 635,00 39 301,81
Maj 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Czerwiec 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Lipiec 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Sierpień 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Wrzesień 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Październik 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Listopad 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Grudzień 53 602,00 0,00 0,00 0,00 4 824,18 42 882,00 5 146,00 43 631,98
Rocznie 643 224,00 20 305,68 3 120,75 0,00 55 781,79 495 841,00 3 721,00 504 514,86
Wynagrodzenie pracownika 53 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 484 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 313 zł
FGŚP 54 zł
Cała kwota 63 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 602,00 5 231,56 3 484,13 0,00 1 366,85 63 684,54 zł
Luty 53 602,00 5 231,56 3 484,13 0,00 1 366,85 63 684,54 zł
Marzec 53 602,00 5 231,56 3 484,13 0,00 1 366,85 63 684,54 zł
Kwiecień 53 602,00 4 611,00 3 070,86 0,00 1 366,85 62 650,71 zł
Maj 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Czerwiec 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Lipiec 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Sierpień 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Wrzesień 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Październik 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Listopad 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Grudzień 53 602,00 0,00 0,00 0,00 1 366,85 54 968,85 zł
Rocznie 643 224,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 402,20 693 455,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 53 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 719 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 719 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 40500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 40 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 375 zł
Całość - kwota brutto 46 875 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Luty 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Marzec 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Kwiecień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Maj 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Czerwiec 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Lipiec 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Sierpień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Wrzesień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Październik 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Listopad 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Grudzień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 6 375,00 40 500,00
Rocznie 562 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 76 500,00 486 000,00
Wynagrodzenie pracownika 46 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Luty 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Marzec 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Kwiecień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Maj 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Czerwiec 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Lipiec 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Sierpień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Wrzesień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Październik 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Listopad 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Grudzień 46 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 875,00 zł
Rocznie 562 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 875 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 40500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 40 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 393 zł
Zaliczka na podatek 13 393 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 48 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 48 807,00 0,00 0,00 0,00 4 392,63 0,00 13 393,00 0,00 31 021,37
Luty 48 807,00 0,00 0,00 0,00 4 392,63 0,00 15 193,00 0,00 29 221,37
Marzec 48 807,00 0,00 0,00 0,00 4 392,63 0,00 15 193,00 0,00 29 221,37
Kwiecień 48 807,00 0,00 0,00 0,00 4 392,63 0,00 15 193,00 0,00 29 221,37
Maj 48 807,00 0,00 0,00 0,00 4 392,63 0,00 15 193,00 0,00 29 221,37
Czerwiec 48 807,00 0,00 0,00 0,00 4 392,63 0,00 15 193,00 0,00 29 221,37
Lipiec 48 807,00 176,27 72,24 0,00 4 392,63 15,08 15 109,00 0,00 29 041,78
Sierpień 48 807,00 176,27 72,24 0,00 4 392,63 15,08 15 109,00 0,00 29 041,78
Wrzesień 48 807,00 176,27 72,24 0,00 4 392,63 15,08 15 109,00 0,00 29 041,78
Październik 48 807,00 176,27 72,24 0,00 4 392,63 15,08 15 109,00 0,00 29 041,78
Listopad 48 807,00 176,27 72,24 0,00 4 392,63 15,08 15 109,00 0,00 29 041,78
Grudzień 48 807,00 176,27 72,24 0,00 4 392,63 15,08 15 109,00 0,00 29 041,78
Rocznie 585 684,00 1 057,62 433,44 0,00 52 711,56 0,00 180 012,00 0,00 351 378,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 021 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.