Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 570 zł
Ubezpieczenie chorobowe 931 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 951 zł
Zaliczka na podatek 3 605 zł
Całość - kwota brutto 38 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 000,00 3 708,80 570,00 931,00 2 951,12 32 540,00 3 605,00 26 234,08
Luty 38 000,00 3 708,80 570,00 931,00 2 951,12 32 540,00 3 605,00 26 234,08
Marzec 38 000,00 3 708,80 570,00 931,00 2 951,12 32 540,00 3 605,00 26 234,08
Kwiecień 38 000,00 3 708,80 570,00 931,00 2 951,12 32 540,00 5 637,00 24 202,08
Maj 38 000,00 3 708,80 570,00 931,00 2 951,12 32 540,00 10 413,00 19 426,08
Czerwiec 38 000,00 1 761,68 270,75 931,00 3 153,29 34 787,00 11 132,00 20 751,28
Lipiec 38 000,00 0,00 0,00 931,00 3 336,21 36 819,00 11 782,00 21 950,79
Sierpień 38 000,00 0,00 0,00 931,00 3 336,21 36 819,00 11 782,00 21 950,79
Wrzesień 38 000,00 0,00 0,00 931,00 3 336,21 36 819,00 11 782,00 21 950,79
Październik 38 000,00 0,00 0,00 931,00 3 336,21 36 819,00 11 782,00 21 950,79
Listopad 38 000,00 0,00 0,00 931,00 3 336,21 36 819,00 11 782,00 21 950,79
Grudzień 38 000,00 0,00 0,00 931,00 3 336,21 36 819,00 11 782,00 21 950,79
Rocznie 456 000,00 20 305,68 3 120,75 11 172,00 37 926,15 418 401,00 70 765,00 274 786,42
Wynagrodzenie pracownika 38 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 470 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 635 zł
Fundusz Pracy (FP) 931 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 000,00 3 708,80 2 470,00 634,60 969,00 45 782,40 zł
Luty 38 000,00 3 708,80 2 470,00 634,60 969,00 45 782,40 zł
Marzec 38 000,00 3 708,80 2 470,00 634,60 969,00 45 782,40 zł
Kwiecień 38 000,00 3 708,80 2 470,00 634,60 969,00 45 782,40 zł
Maj 38 000,00 3 708,80 2 470,00 634,60 969,00 45 782,40 zł
Czerwiec 38 000,00 1 761,68 1 173,25 634,60 969,00 42 538,53 zł
Lipiec 38 000,00 0,00 0,00 634,60 969,00 39 603,60 zł
Sierpień 38 000,00 0,00 0,00 634,60 969,00 39 603,60 zł
Wrzesień 38 000,00 0,00 0,00 634,60 969,00 39 603,60 zł
Październik 38 000,00 0,00 0,00 634,60 969,00 39 603,60 zł
Listopad 38 000,00 0,00 0,00 634,60 969,00 39 603,60 zł
Grudzień 38 000,00 0,00 0,00 634,60 969,00 39 603,60 zł
Rocznie 456 000,00 20 305,68 13 523,25 7 615,20 11 628,00 509 072,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 570 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 035 zł
Zaliczka na podatek 3 237 zł
Całość - kwota brutto 38 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 000,00 3 708,80 570,00 0,00 3 034,91 26 977,00 3 237,00 27 449,05
Luty 38 000,00 3 708,80 570,00 0,00 3 034,91 26 977,00 3 237,00 27 449,05
Marzec 38 000,00 3 708,80 570,00 0,00 3 034,91 26 977,00 3 237,00 27 449,05
Kwiecień 38 000,00 3 708,80 570,00 0,00 3 034,91 26 977,00 3 237,00 27 449,05
Maj 38 000,00 3 708,80 570,00 0,00 3 034,91 26 977,00 3 237,00 27 449,05
Czerwiec 38 000,00 1 761,68 270,75 0,00 3 237,08 28 774,00 3 453,00 29 277,61
Lipiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 30 400,00 3 648,00 30 932,00
Sierpień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 30 400,00 3 648,00 30 932,00
Wrzesień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 30 400,00 3 648,00 30 932,00
Październik 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 30 400,00 3 648,00 30 932,00
Listopad 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 30 400,00 3 648,00 30 932,00
Grudzień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 30 400,00 3 648,00 30 932,00
Rocznie 456 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 931,63 346 059,00 2 594,00 352 114,86
Wynagrodzenie pracownika 38 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 470 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 931 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 000,00 3 708,80 2 470,00 0,00 969,00 45 147,80 zł
Luty 38 000,00 3 708,80 2 470,00 0,00 969,00 45 147,80 zł
Marzec 38 000,00 3 708,80 2 470,00 0,00 969,00 45 147,80 zł
Kwiecień 38 000,00 3 708,80 2 470,00 0,00 969,00 45 147,80 zł
Maj 38 000,00 3 708,80 2 470,00 0,00 969,00 45 147,80 zł
Czerwiec 38 000,00 1 761,68 1 173,25 0,00 969,00 41 903,93 zł
Lipiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 969,00 38 969,00 zł
Sierpień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 969,00 38 969,00 zł
Wrzesień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 969,00 38 969,00 zł
Październik 38 000,00 0,00 0,00 0,00 969,00 38 969,00 zł
Listopad 38 000,00 0,00 0,00 0,00 969,00 38 969,00 zł
Grudzień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 969,00 38 969,00 zł
Rocznie 456 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 628,00 501 456,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 449 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 168 zł
Całość - kwota brutto 38 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Luty 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Marzec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Kwiecień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Maj 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Czerwiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Lipiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Sierpień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Wrzesień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Październik 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Listopad 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Grudzień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 400,00 5 168,00 32 832,00
Rocznie 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 800,00 62 016,00 393 984,00
Wynagrodzenie pracownika 38 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Luty 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Marzec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Kwiecień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Maj 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Czerwiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Lipiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Sierpień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Wrzesień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Październik 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Listopad 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Grudzień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 zł
Rocznie 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 832 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 420 zł
Zaliczka na podatek 9 935 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 0,00 9 935,00 0,00 24 645,00
Luty 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 0,00 11 735,00 0,00 22 845,00
Marzec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 0,00 11 735,00 0,00 22 845,00
Kwiecień 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 0,00 11 735,00 0,00 22 845,00
Maj 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 0,00 11 735,00 0,00 22 845,00
Czerwiec 38 000,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 0,00 11 735,00 0,00 22 845,00
Lipiec 38 000,00 176,27 72,24 0,00 3 420,00 15,08 11 651,00 0,00 22 665,41
Sierpień 38 000,00 176,27 72,24 0,00 3 420,00 15,08 11 651,00 0,00 22 665,41
Wrzesień 38 000,00 176,27 72,24 0,00 3 420,00 15,08 11 651,00 0,00 22 665,41
Październik 38 000,00 176,27 72,24 0,00 3 420,00 15,08 11 651,00 0,00 22 665,41
Listopad 38 000,00 176,27 72,24 0,00 3 420,00 15,08 11 651,00 0,00 22 665,41
Grudzień 38 000,00 176,27 72,24 0,00 3 420,00 15,08 11 651,00 0,00 22 665,41
Rocznie 456 000,00 1 057,62 433,44 0,00 41 040,00 0,00 138 516,00 0,00 274 862,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 38 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 645 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.