Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 492 zł
Ubezpieczenie chorobowe 804 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 547 zł
Zaliczka na podatek 3 066 zł
Całość - kwota brutto 32 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 800,00 3 201,28 492,00 803,60 2 547,28 28 053,00 3 066,00 22 689,84
Luty 32 800,00 3 201,28 492,00 803,60 2 547,28 28 053,00 3 066,00 22 689,84
Marzec 32 800,00 3 201,28 492,00 803,60 2 547,28 28 053,00 3 066,00 22 689,84
Kwiecień 32 800,00 3 201,28 492,00 803,60 2 547,28 28 053,00 3 066,00 22 689,84
Maj 32 800,00 3 201,28 492,00 803,60 2 547,28 28 053,00 7 119,00 18 636,84
Czerwiec 32 800,00 3 201,28 492,00 803,60 2 547,28 28 053,00 8 977,00 16 778,84
Lipiec 32 800,00 1 098,00 168,75 803,60 2 765,67 30 480,00 9 754,00 18 209,98
Sierpień 32 800,00 0,00 0,00 803,60 2 879,68 31 746,00 10 159,00 18 957,72
Wrzesień 32 800,00 0,00 0,00 803,60 2 879,68 31 746,00 10 159,00 18 957,72
Październik 32 800,00 0,00 0,00 803,60 2 879,68 31 746,00 10 159,00 18 957,72
Listopad 32 800,00 0,00 0,00 803,60 2 879,68 31 746,00 10 159,00 18 957,72
Grudzień 32 800,00 0,00 0,00 803,60 2 879,68 31 746,00 10 159,00 18 957,72
Rocznie 393 600,00 20 305,68 3 120,75 9 643,20 32 447,75 357 528,00 56 461,00 239 173,62
Wynagrodzenie pracownika 32 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 548 zł
Fundusz Pracy (FP) 804 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 517 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 800,00 3 201,28 2 132,00 547,76 836,40 39 517,44 zł
Luty 32 800,00 3 201,28 2 132,00 547,76 836,40 39 517,44 zł
Marzec 32 800,00 3 201,28 2 132,00 547,76 836,40 39 517,44 zł
Kwiecień 32 800,00 3 201,28 2 132,00 547,76 836,40 39 517,44 zł
Maj 32 800,00 3 201,28 2 132,00 547,76 836,40 39 517,44 zł
Czerwiec 32 800,00 3 201,28 2 132,00 547,76 836,40 39 517,44 zł
Lipiec 32 800,00 1 098,00 731,25 547,76 836,40 36 013,41 zł
Sierpień 32 800,00 0,00 0,00 547,76 836,40 34 184,16 zł
Wrzesień 32 800,00 0,00 0,00 547,76 836,40 34 184,16 zł
Październik 32 800,00 0,00 0,00 547,76 836,40 34 184,16 zł
Listopad 32 800,00 0,00 0,00 547,76 836,40 34 184,16 zł
Grudzień 32 800,00 0,00 0,00 547,76 836,40 34 184,16 zł
Rocznie 393 600,00 20 305,68 13 523,25 6 573,12 10 036,80 444 038,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 517 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 492 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 620 zł
Zaliczka na podatek 2 794 zł
Całość - kwota brutto 32 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 800,00 3 201,28 492,00 0,00 2 619,60 23 285,00 2 794,00 23 692,92
Luty 32 800,00 3 201,28 492,00 0,00 2 619,60 23 285,00 2 794,00 23 692,92
Marzec 32 800,00 3 201,28 492,00 0,00 2 619,60 23 285,00 2 794,00 23 692,92
Kwiecień 32 800,00 3 201,28 492,00 0,00 2 619,60 23 285,00 2 794,00 23 692,92
Maj 32 800,00 3 201,28 492,00 0,00 2 619,60 23 285,00 2 794,00 23 692,92
Czerwiec 32 800,00 3 201,28 492,00 0,00 2 619,60 23 285,00 2 794,00 23 692,92
Lipiec 32 800,00 1 098,00 168,75 0,00 2 837,99 25 227,00 3 027,00 25 668,02
Sierpień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 26 240,00 3 149,00 26 699,20
Wrzesień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 26 240,00 3 149,00 26 699,20
Październik 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 26 240,00 3 149,00 26 699,20
Listopad 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 26 240,00 3 149,00 26 699,20
Grudzień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 26 240,00 3 149,00 26 699,20
Rocznie 393 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 315,59 296 137,00 2 224,00 301 321,54
Wynagrodzenie pracownika 32 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 804 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 38 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 800,00 3 201,28 2 132,00 0,00 836,40 38 969,68 zł
Luty 32 800,00 3 201,28 2 132,00 0,00 836,40 38 969,68 zł
Marzec 32 800,00 3 201,28 2 132,00 0,00 836,40 38 969,68 zł
Kwiecień 32 800,00 3 201,28 2 132,00 0,00 836,40 38 969,68 zł
Maj 32 800,00 3 201,28 2 132,00 0,00 836,40 38 969,68 zł
Czerwiec 32 800,00 3 201,28 2 132,00 0,00 836,40 38 969,68 zł
Lipiec 32 800,00 1 098,00 731,25 0,00 836,40 35 465,65 zł
Sierpień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 836,40 33 636,40 zł
Wrzesień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 836,40 33 636,40 zł
Październik 32 800,00 0,00 0,00 0,00 836,40 33 636,40 zł
Listopad 32 800,00 0,00 0,00 0,00 836,40 33 636,40 zł
Grudzień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 836,40 33 636,40 zł
Rocznie 393 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 036,80 437 465,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 693 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 461 zł
Całość - kwota brutto 32 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Luty 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Marzec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Kwiecień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Maj 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Czerwiec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Lipiec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Sierpień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Wrzesień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Październik 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Listopad 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Grudzień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 240,00 4 461,00 28 339,00
Rocznie 393 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 880,00 53 532,00 340 068,00
Wynagrodzenie pracownika 32 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Luty 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Marzec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Kwiecień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Maj 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Czerwiec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Lipiec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Sierpień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Wrzesień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Październik 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Listopad 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Grudzień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 zł
Rocznie 393 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 339 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 952 zł
Zaliczka na podatek 8 271 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 8 271,00 0,00 21 577,00
Luty 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 10 071,00 0,00 19 777,00
Marzec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 10 071,00 0,00 19 777,00
Kwiecień 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 10 071,00 0,00 19 777,00
Maj 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 10 071,00 0,00 19 777,00
Czerwiec 32 800,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 10 071,00 0,00 19 777,00
Lipiec 32 800,00 176,27 72,24 0,00 2 952,00 15,08 9 987,00 0,00 19 597,41
Sierpień 32 800,00 176,27 72,24 0,00 2 952,00 15,08 9 987,00 0,00 19 597,41
Wrzesień 32 800,00 176,27 72,24 0,00 2 952,00 15,08 9 987,00 0,00 19 597,41
Październik 32 800,00 176,27 72,24 0,00 2 952,00 15,08 9 987,00 0,00 19 597,41
Listopad 32 800,00 176,27 72,24 0,00 2 952,00 15,08 9 987,00 0,00 19 597,41
Grudzień 32 800,00 176,27 72,24 0,00 2 952,00 15,08 9 987,00 0,00 19 597,41
Rocznie 393 600,00 1 057,62 433,44 0,00 35 424,00 0,00 118 548,00 0,00 238 046,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 32 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 577 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.