Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 486 zł
Ubezpieczenie chorobowe 794 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 516 zł
Zaliczka na podatek 3 025 zł
Całość - kwota brutto 32 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 2 516,22 27 708,00 3 025,00 22 416,74
Luty 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 2 516,22 27 708,00 3 025,00 22 416,74
Marzec 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 2 516,22 27 708,00 3 025,00 22 416,74
Kwiecień 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 2 516,22 27 708,00 3 025,00 22 416,74
Maj 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 2 516,22 27 708,00 6 733,00 18 708,74
Czerwiec 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 2 516,22 27 708,00 8 867,00 16 574,74
Lipiec 32 400,00 1 332,24 204,75 793,80 2 706,23 29 819,00 9 542,00 17 820,98
Sierpień 32 400,00 0,00 0,00 793,80 2 844,56 31 356,00 10 034,00 18 727,64
Wrzesień 32 400,00 0,00 0,00 793,80 2 844,56 31 356,00 10 034,00 18 727,64
Październik 32 400,00 0,00 0,00 793,80 2 844,56 31 356,00 10 034,00 18 727,64
Listopad 32 400,00 0,00 0,00 793,80 2 844,56 31 356,00 10 034,00 18 727,64
Grudzień 32 400,00 0,00 0,00 793,80 2 844,56 31 356,00 10 034,00 18 727,64
Rocznie 388 800,00 20 305,68 3 120,75 9 525,60 32 026,35 352 847,00 55 384,00 236 409,62
Wynagrodzenie pracownika 32 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 541 zł
Fundusz Pracy (FP) 794 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 39 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł
Luty 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł
Marzec 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł
Kwiecień 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł
Maj 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł
Czerwiec 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł
Lipiec 32 400,00 1 332,24 887,25 541,08 826,20 35 986,77 zł
Sierpień 32 400,00 0,00 0,00 541,08 826,20 33 767,28 zł
Wrzesień 32 400,00 0,00 0,00 541,08 826,20 33 767,28 zł
Październik 32 400,00 0,00 0,00 541,08 826,20 33 767,28 zł
Listopad 32 400,00 0,00 0,00 541,08 826,20 33 767,28 zł
Grudzień 32 400,00 0,00 0,00 541,08 826,20 33 767,28 zł
Rocznie 388 800,00 20 305,68 13 523,25 6 492,96 9 914,40 439 036,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 417 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 486 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 588 zł
Zaliczka na podatek 2 760 zł
Całość - kwota brutto 32 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,66 23 001,00 2 760,00 23 403,98
Luty 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,66 23 001,00 2 760,00 23 403,98
Marzec 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,66 23 001,00 2 760,00 23 403,98
Kwiecień 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,66 23 001,00 2 760,00 23 403,98
Maj 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,66 23 001,00 2 760,00 23 403,98
Czerwiec 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,66 23 001,00 2 760,00 23 403,98
Lipiec 32 400,00 1 332,24 204,75 0,00 2 777,67 24 690,00 2 963,00 25 122,54
Sierpień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 25 920,00 3 110,00 26 373,60
Wrzesień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 25 920,00 3 110,00 26 373,60
Październik 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 25 920,00 3 110,00 26 373,60
Listopad 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 25 920,00 3 110,00 26 373,60
Grudzień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 25 920,00 3 110,00 26 373,60
Rocznie 388 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 32 883,63 292 296,00 2 187,00 297 414,42
Wynagrodzenie pracownika 32 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 794 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł
Luty 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł
Marzec 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł
Kwiecień 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł
Maj 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł
Czerwiec 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł
Lipiec 32 400,00 1 332,24 887,25 0,00 826,20 35 445,69 zł
Sierpień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 826,20 33 226,20 zł
Wrzesień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 826,20 33 226,20 zł
Październik 32 400,00 0,00 0,00 0,00 826,20 33 226,20 zł
Listopad 32 400,00 0,00 0,00 0,00 826,20 33 226,20 zł
Grudzień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 826,20 33 226,20 zł
Rocznie 388 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 914,40 432 543,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 406 zł
Całość - kwota brutto 32 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Luty 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Marzec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Kwiecień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Maj 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Czerwiec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Lipiec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Sierpień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Wrzesień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Październik 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Listopad 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Grudzień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 406,00 27 994,00
Rocznie 388 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 040,00 52 872,00 335 928,00
Wynagrodzenie pracownika 32 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Luty 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Marzec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Kwiecień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Maj 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Czerwiec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Lipiec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Sierpień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Wrzesień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Październik 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Listopad 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Grudzień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł
Rocznie 388 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 994 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 916 zł
Zaliczka na podatek 8 143 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 0,00 8 143,00 0,00 21 341,00
Luty 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 0,00 9 943,00 0,00 19 541,00
Marzec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 0,00 9 943,00 0,00 19 541,00
Kwiecień 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 0,00 9 943,00 0,00 19 541,00
Maj 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 0,00 9 943,00 0,00 19 541,00
Czerwiec 32 400,00 0,00 0,00 0,00 2 916,00 0,00 9 943,00 0,00 19 541,00
Lipiec 32 400,00 176,27 72,24 0,00 2 916,00 15,08 9 859,00 0,00 19 361,41
Sierpień 32 400,00 176,27 72,24 0,00 2 916,00 15,08 9 859,00 0,00 19 361,41
Wrzesień 32 400,00 176,27 72,24 0,00 2 916,00 15,08 9 859,00 0,00 19 361,41
Październik 32 400,00 176,27 72,24 0,00 2 916,00 15,08 9 859,00 0,00 19 361,41
Listopad 32 400,00 176,27 72,24 0,00 2 916,00 15,08 9 859,00 0,00 19 361,41
Grudzień 32 400,00 176,27 72,24 0,00 2 916,00 15,08 9 859,00 0,00 19 361,41
Rocznie 388 800,00 1 057,62 433,44 0,00 34 992,00 0,00 117 012,00 0,00 235 214,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 32 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 341 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.