Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie chorobowe 786 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 493 zł
Zaliczka na podatek 4 241 zł
Całość - kwota brutto 32 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 100,00 3 132,96 481,50 786,45 2 492,92 27 449,00 4 241,00 20 965,17
Luty 32 100,00 3 132,96 481,50 786,45 2 492,92 27 449,00 4 241,00 20 965,17
Marzec 32 100,00 3 132,96 481,50 786,45 2 492,92 27 449,00 4 241,00 20 965,17
Kwiecień 32 100,00 3 132,96 481,50 786,45 2 492,92 27 449,00 4 241,00 20 965,17
Maj 32 100,00 3 132,96 481,50 786,45 2 492,92 27 449,00 6 828,00 18 378,17
Czerwiec 32 100,00 1 674,82 257,40 786,45 2 644,32 29 131,00 9 322,00 17 415,01
Lipiec 32 100,00 0,00 0,00 786,45 2 818,22 31 064,00 9 940,00 18 555,33
Sierpień 32 100,00 0,00 0,00 786,45 2 818,22 31 064,00 9 940,00 18 555,33
Wrzesień 32 100,00 0,00 0,00 786,45 2 818,22 31 064,00 9 940,00 18 555,33
Październik 32 100,00 0,00 0,00 786,45 2 818,22 31 064,00 9 940,00 18 555,33
Listopad 32 100,00 0,00 0,00 786,45 2 818,22 31 064,00 9 940,00 18 555,33
Grudzień 32 100,00 0,00 0,00 786,45 2 818,22 31 064,00 9 940,00 18 555,33
Rocznie 385 200,00 17 339,62 2 664,90 9 437,40 32 018,24 352 760,00 60 737,00 230 985,84
Wynagrodzenie pracownika 32 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 087 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 536 zł
Fundusz Pracy (FP) 786 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 100,00 3 132,96 2 086,50 536,07 818,55 38 674,08 zł
Luty 32 100,00 3 132,96 2 086,50 536,07 818,55 38 674,08 zł
Marzec 32 100,00 3 132,96 2 086,50 536,07 818,55 38 674,08 zł
Kwiecień 32 100,00 3 132,96 2 086,50 536,07 818,55 38 674,08 zł
Maj 32 100,00 3 132,96 2 086,50 536,07 818,55 38 674,08 zł
Czerwiec 32 100,00 1 674,82 1 115,40 536,07 818,55 36 244,84 zł
Lipiec 32 100,00 0,00 0,00 536,07 818,55 33 454,62 zł
Sierpień 32 100,00 0,00 0,00 536,07 818,55 33 454,62 zł
Wrzesień 32 100,00 0,00 0,00 536,07 818,55 33 454,62 zł
Październik 32 100,00 0,00 0,00 536,07 818,55 33 454,62 zł
Listopad 32 100,00 0,00 0,00 536,07 818,55 33 454,62 zł
Grudzień 32 100,00 0,00 0,00 536,07 818,55 33 454,62 zł
Rocznie 385 200,00 17 339,62 11 547,90 6 432,84 9 822,60 430 342,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 965 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 564 zł
Zaliczka na podatek 3 874 zł
Całość - kwota brutto 32 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 100,00 3 132,96 481,50 0,00 2 563,70 22 788,00 3 874,00 22 047,88
Luty 32 100,00 3 132,96 481,50 0,00 2 563,70 22 788,00 3 874,00 22 047,88
Marzec 32 100,00 3 132,96 481,50 0,00 2 563,70 22 788,00 3 874,00 22 047,88
Kwiecień 32 100,00 3 132,96 481,50 0,00 2 563,70 22 788,00 3 874,00 22 047,88
Maj 32 100,00 3 132,96 481,50 0,00 2 563,70 22 788,00 3 874,00 22 047,88
Czerwiec 32 100,00 1 674,82 257,40 0,00 2 715,10 24 134,00 4 103,00 23 349,90
Lipiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 25 680,00 4 366,00 24 845,40
Sierpień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 25 680,00 4 366,00 24 845,40
Wrzesień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 25 680,00 4 366,00 24 845,40
Październik 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 25 680,00 4 366,00 24 845,40
Listopad 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 25 680,00 4 366,00 24 845,40
Grudzień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 25 680,00 4 366,00 24 845,40
Rocznie 385 200,00 17 339,62 2 664,90 0,00 32 867,60 292 154,00 21 363,00 282 661,70
Wynagrodzenie pracownika 32 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 087 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 786 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 100,00 3 132,96 2 086,50 0,00 818,55 38 138,01 zł
Luty 32 100,00 3 132,96 2 086,50 0,00 818,55 38 138,01 zł
Marzec 32 100,00 3 132,96 2 086,50 0,00 818,55 38 138,01 zł
Kwiecień 32 100,00 3 132,96 2 086,50 0,00 818,55 38 138,01 zł
Maj 32 100,00 3 132,96 2 086,50 0,00 818,55 38 138,01 zł
Czerwiec 32 100,00 1 674,82 1 115,40 0,00 818,55 35 708,77 zł
Lipiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 818,55 32 918,55 zł
Sierpień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 818,55 32 918,55 zł
Wrzesień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 818,55 32 918,55 zł
Październik 32 100,00 0,00 0,00 0,00 818,55 32 918,55 zł
Listopad 32 100,00 0,00 0,00 0,00 818,55 32 918,55 zł
Grudzień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 818,55 32 918,55 zł
Rocznie 385 200,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 822,60 423 910,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 048 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 366 zł
Całość - kwota brutto 32 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Luty 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Marzec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Kwiecień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Maj 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Czerwiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Lipiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Sierpień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Wrzesień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Październik 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Listopad 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Grudzień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,00 4 366,00 27 734,00
Rocznie 385 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 160,00 52 392,00 332 808,00
Wynagrodzenie pracownika 32 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Luty 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Marzec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Kwiecień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Maj 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Czerwiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Lipiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Sierpień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Wrzesień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Październik 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Listopad 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Grudzień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 100,00 zł
Rocznie 385 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 734 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 889 zł
Zaliczka na podatek 8 047 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 0,00 8 047,00 0,00 21 164,00
Luty 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 0,00 9 847,00 0,00 19 364,00
Marzec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 0,00 9 847,00 0,00 19 364,00
Kwiecień 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 0,00 9 847,00 0,00 19 364,00
Maj 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 0,00 9 847,00 0,00 19 364,00
Czerwiec 32 100,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 0,00 9 847,00 0,00 19 364,00
Lipiec 32 100,00 176,27 72,24 0,00 2 889,00 15,08 9 763,00 0,00 19 184,41
Sierpień 32 100,00 176,27 72,24 0,00 2 889,00 15,08 9 763,00 0,00 19 184,41
Wrzesień 32 100,00 176,27 72,24 0,00 2 889,00 15,08 9 763,00 0,00 19 184,41
Październik 32 100,00 176,27 72,24 0,00 2 889,00 15,08 9 763,00 0,00 19 184,41
Listopad 32 100,00 176,27 72,24 0,00 2 889,00 15,08 9 763,00 0,00 19 184,41
Grudzień 32 100,00 176,27 72,24 0,00 2 889,00 15,08 9 763,00 0,00 19 184,41
Rocznie 385 200,00 1 057,62 433,44 0,00 34 668,00 0,00 115 860,00 0,00 233 090,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 32 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 164 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.