Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 480 zł
Ubezpieczenie chorobowe 784 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 485 zł
Zaliczka na podatek 2 468 zł
Całość - kwota brutto 32 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 000,00 3 123,20 480,00 784,00 2 485,15 27 363,00 2 468,00 22 659,65
Luty 32 000,00 3 123,20 480,00 784,00 2 485,15 27 363,00 2 468,00 22 659,65
Marzec 32 000,00 3 123,20 480,00 784,00 2 485,15 27 363,00 2 468,00 22 659,65
Kwiecień 32 000,00 3 123,20 480,00 784,00 2 485,15 27 363,00 6 057,00 19 070,65
Maj 32 000,00 2 905,55 446,55 784,00 2 507,75 27 614,00 6 677,00 18 679,15
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Lipiec 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Sierpień 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Wrzesień 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Październik 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Listopad 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Grudzień 32 000,00 0,00 0,00 784,00 2 809,44 30 966,00 7 490,00 20 916,56
Rocznie 384 000,00 15 398,35 2 366,55 9 408,00 32 114,43 353 828,00 72 568,00 252 144,67
Wynagrodzenie pracownika 32 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 080 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 534 zł
Fundusz Pracy (FP) 784 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 000,00 3 123,20 2 080,00 534,40 816,00 38 553,60 zł
Luty 32 000,00 3 123,20 2 080,00 534,40 816,00 38 553,60 zł
Marzec 32 000,00 3 123,20 2 080,00 534,40 816,00 38 553,60 zł
Kwiecień 32 000,00 3 123,20 2 080,00 534,40 816,00 38 553,60 zł
Maj 32 000,00 2 905,55 1 935,05 534,40 816,00 38 191,00 zł
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Lipiec 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Sierpień 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Wrzesień 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Październik 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Listopad 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Grudzień 32 000,00 0,00 0,00 534,40 816,00 33 350,40 zł
Rocznie 384 000,00 15 398,35 10 255,05 6 412,80 9 792,00 425 858,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 32 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 480 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 556 zł
Zaliczka na podatek 1 661 zł
Całość - kwota brutto 32 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 000,00 3 123,20 480,00 0,00 2 555,71 22 717,00 1 661,00 24 180,09
Luty 32 000,00 3 123,20 480,00 0,00 2 555,71 22 717,00 1 661,00 24 180,09
Marzec 32 000,00 3 123,20 480,00 0,00 2 555,71 22 717,00 1 661,00 24 180,09
Kwiecień 32 000,00 3 123,20 480,00 0,00 2 555,71 22 717,00 1 661,00 24 180,09
Maj 32 000,00 2 905,55 446,55 0,00 2 578,31 22 918,00 1 676,00 24 393,59
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Lipiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Sierpień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Wrzesień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Październik 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Listopad 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Grudzień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 25 600,00 1 872,00 27 248,00
Rocznie 384 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 32 961,15 292 986,00 21 424,00 311 849,95
Wynagrodzenie pracownika 32 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 123 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 080 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 784 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 000,00 3 123,20 2 080,00 0,00 816,00 38 019,20 zł
Luty 32 000,00 3 123,20 2 080,00 0,00 816,00 38 019,20 zł
Marzec 32 000,00 3 123,20 2 080,00 0,00 816,00 38 019,20 zł
Kwiecień 32 000,00 3 123,20 2 080,00 0,00 816,00 38 019,20 zł
Maj 32 000,00 2 905,55 1 935,05 0,00 816,00 37 656,60 zł
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Lipiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Sierpień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Wrzesień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Październik 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Listopad 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Grudzień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 816,00 32 816,00 zł
Rocznie 384 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 9 792,00 419 445,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 32 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 352 zł
Całość - kwota brutto 32 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Luty 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Marzec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Kwiecień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Maj 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Lipiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Sierpień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Wrzesień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Październik 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Listopad 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Grudzień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 4 352,00 27 648,00
Rocznie 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 200,00 52 224,00 331 776,00
Wynagrodzenie pracownika 32 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Luty 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Marzec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Kwiecień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Maj 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Lipiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Sierpień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Wrzesień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Październik 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Listopad 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Grudzień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 zł
Rocznie 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 648 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 067 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 067,00 0,00 26 551,19
Luty 32 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 067,00 0,00 26 551,19
Marzec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 638,00 0,00 24 980,19
Kwiecień 32 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 867,00 0,00 21 751,19
Maj 32 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 867,00 0,00 21 751,19
Czerwiec 32 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 867,00 0,00 21 751,19
Lipiec 32 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 789,00 0,00 21 583,99
Sierpień 32 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 789,00 0,00 21 583,99
Wrzesień 32 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 789,00 0,00 21 583,99
Październik 32 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 789,00 0,00 21 583,99
Listopad 32 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 789,00 0,00 21 583,99
Grudzień 32 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 789,00 0,00 21 583,99
Rocznie 384 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 105 107,00 0,00 272 840,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 32 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 551 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ