Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie chorobowe 782 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 477 zł
Zaliczka na podatek 2 460 zł
Całość - kwota brutto 31 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 900,00 3 113,44 478,50 781,55 2 477,39 27 277,00 2 460,00 22 589,12
Luty 31 900,00 3 113,44 478,50 781,55 2 477,39 27 277,00 2 460,00 22 589,12
Marzec 31 900,00 3 113,44 478,50 781,55 2 477,39 27 277,00 2 460,00 22 589,12
Kwiecień 31 900,00 3 113,44 478,50 781,55 2 477,39 27 277,00 5 997,00 19 052,12
Maj 31 900,00 2 944,59 452,55 781,55 2 494,92 27 471,00 6 642,00 18 584,39
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Lipiec 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Sierpień 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Wrzesień 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Październik 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Listopad 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Grudzień 31 900,00 0,00 0,00 781,55 2 800,66 30 868,00 7 466,00 20 851,79
Rocznie 382 800,00 15 398,35 2 366,55 9 378,60 32 009,10 352 655,00 72 281,00 251 366,40
Wynagrodzenie pracownika 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 074 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 533 zł
Fundusz Pracy (FP) 782 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 38 433 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 900,00 3 113,44 2 073,50 532,73 813,45 38 433,12 zł
Luty 31 900,00 3 113,44 2 073,50 532,73 813,45 38 433,12 zł
Marzec 31 900,00 3 113,44 2 073,50 532,73 813,45 38 433,12 zł
Kwiecień 31 900,00 3 113,44 2 073,50 532,73 813,45 38 433,12 zł
Maj 31 900,00 2 944,59 1 961,05 532,73 813,45 38 151,82 zł
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Lipiec 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Sierpień 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Wrzesień 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Październik 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Listopad 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Grudzień 31 900,00 0,00 0,00 532,73 813,45 33 246,18 zł
Rocznie 382 800,00 15 398,35 10 255,05 6 392,76 9 761,40 424 607,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 589 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 433 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 548 zł
Zaliczka na podatek 1 656 zł
Całość - kwota brutto 31 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 900,00 3 113,44 478,50 0,00 2 547,73 22 646,00 1 656,00 24 104,33
Luty 31 900,00 3 113,44 478,50 0,00 2 547,73 22 646,00 1 656,00 24 104,33
Marzec 31 900,00 3 113,44 478,50 0,00 2 547,73 22 646,00 1 656,00 24 104,33
Kwiecień 31 900,00 3 113,44 478,50 0,00 2 547,73 22 646,00 1 656,00 24 104,33
Maj 31 900,00 2 944,59 452,55 0,00 2 565,26 22 802,00 1 667,00 24 270,60
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Lipiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Sierpień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Wrzesień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Październik 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Listopad 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Grudzień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 25 520,00 1 866,00 27 163,00
Rocznie 382 800,00 15 398,35 2 366,55 0,00 32 853,18 292 026,00 21 353,00 310 828,92
Wynagrodzenie pracownika 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 074 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 782 zł
FGŚP 32 zł
Cała kwota 37 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 900,00 3 113,44 2 073,50 0,00 813,45 37 900,39 zł
Luty 31 900,00 3 113,44 2 073,50 0,00 813,45 37 900,39 zł
Marzec 31 900,00 3 113,44 2 073,50 0,00 813,45 37 900,39 zł
Kwiecień 31 900,00 3 113,44 2 073,50 0,00 813,45 37 900,39 zł
Maj 31 900,00 2 944,59 1 961,05 0,00 813,45 37 619,09 zł
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Lipiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Sierpień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Wrzesień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Październik 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Listopad 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Grudzień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 813,45 32 713,45 zł
Rocznie 382 800,00 15 398,35 10 255,05 0,00 9 761,40 418 214,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 104 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 338 zł
Całość - kwota brutto 31 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Luty 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Marzec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Kwiecień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Maj 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Lipiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Sierpień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Wrzesień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Październik 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Listopad 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Grudzień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 520,00 4 338,00 27 562,00
Rocznie 382 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 240,00 52 056,00 330 744,00
Wynagrodzenie pracownika 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Luty 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Marzec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Kwiecień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Maj 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Lipiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Sierpień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Wrzesień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Październik 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Listopad 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Grudzień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 900,00 zł
Rocznie 382 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 562 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 050 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 900,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 050,00 0,00 26 468,19
Luty 31 900,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 050,00 0,00 26 468,19
Marzec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 576,00 0,00 24 942,19
Kwiecień 31 900,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 835,00 0,00 21 683,19
Maj 31 900,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 835,00 0,00 21 683,19
Czerwiec 31 900,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 835,00 0,00 21 683,19
Lipiec 31 900,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 757,00 0,00 21 515,99
Sierpień 31 900,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 757,00 0,00 21 515,99
Wrzesień 31 900,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 757,00 0,00 21 515,99
Październik 31 900,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 757,00 0,00 21 515,99
Listopad 31 900,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 757,00 0,00 21 515,99
Grudzień 31 900,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 757,00 0,00 21 515,99
Rocznie 382 800,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 104 723,00 0,00 272 024,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 31 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 468 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ