Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie chorobowe 495 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 569 zł
Zaliczka na podatek 1 762 zł
Całość - kwota brutto 20 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 762,00 14 099,83
Luty 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 762,00 14 099,83
Marzec 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 762,00 14 099,83
Kwiecień 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 762,00 14 099,83
Maj 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 762,00 14 099,83
Czerwiec 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 762,00 14 099,83
Lipiec 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 1 815,00 14 046,83
Sierpień 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 5 498,00 10 363,83
Wrzesień 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 5 498,00 10 363,83
Październik 20 200,00 1 971,52 303,00 494,90 1 568,75 17 181,00 5 498,00 10 363,83
Listopad 20 200,00 590,48 90,75 494,90 1 712,15 18 774,00 6 008,00 11 303,72
Grudzień 20 200,00 0,00 0,00 494,90 1 773,46 19 455,00 6 226,00 11 705,64
Rocznie 242 400,00 20 305,68 3 120,75 5 938,80 19 173,11 210 039,00 21 939,00 152 746,66
Wynagrodzenie pracownika 20 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 337 zł
Fundusz Pracy (FP) 495 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Luty 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Marzec 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Kwiecień 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Maj 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Czerwiec 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Lipiec 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Sierpień 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Wrzesień 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Październik 20 200,00 1 971,52 1 313,00 337,34 515,10 24 336,96 zł
Listopad 20 200,00 590,48 393,25 337,34 515,10 22 036,17 zł
Grudzień 20 200,00 0,00 0,00 337,34 515,10 21 052,44 zł
Rocznie 242 400,00 20 305,68 13 523,25 4 048,08 6 181,20 286 458,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 613 zł
Zaliczka na podatek 1 721 zł
Całość - kwota brutto 20 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Luty 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Marzec 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Kwiecień 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Maj 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Czerwiec 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Lipiec 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Sierpień 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Wrzesień 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Październik 20 200,00 1 971,52 303,00 0,00 1 613,29 14 340,00 1 721,00 14 591,39
Listopad 20 200,00 590,48 90,75 0,00 1 756,69 15 615,00 1 874,00 15 888,28
Grudzień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 16 160,00 1 939,00 16 442,80
Rocznie 242 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 707,59 175 175,00 1 318,00 178 244,98
Wynagrodzenie pracownika 20 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 972 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 495 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Luty 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Marzec 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Kwiecień 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Maj 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Czerwiec 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Lipiec 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Sierpień 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Wrzesień 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Październik 20 200,00 1 971,52 1 313,00 0,00 515,10 23 999,62 zł
Listopad 20 200,00 590,48 393,25 0,00 515,10 21 698,83 zł
Grudzień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 515,10 20 715,10 zł
Rocznie 242 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 181,20 282 410,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 747 zł
Całość - kwota brutto 20 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Luty 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Marzec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Kwiecień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Maj 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Czerwiec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Lipiec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Sierpień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Wrzesień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Październik 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Listopad 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Grudzień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00 2 747,00 17 453,00
Rocznie 242 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 920,00 32 964,00 209 436,00
Wynagrodzenie pracownika 20 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Luty 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Marzec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Kwiecień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Maj 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Czerwiec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Lipiec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Sierpień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Wrzesień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Październik 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Listopad 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Grudzień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 zł
Rocznie 242 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 453 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 818 zł
Zaliczka na podatek 4 239 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 0,00 4 239,00 0,00 14 143,00
Luty 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 0,00 6 039,00 0,00 12 343,00
Marzec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 0,00 6 039,00 0,00 12 343,00
Kwiecień 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 0,00 6 039,00 0,00 12 343,00
Maj 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 0,00 6 039,00 0,00 12 343,00
Czerwiec 20 200,00 0,00 0,00 0,00 1 818,00 0,00 6 039,00 0,00 12 343,00
Lipiec 20 200,00 176,27 72,24 0,00 1 818,00 15,08 5 955,00 0,00 12 163,41
Sierpień 20 200,00 176,27 72,24 0,00 1 818,00 15,08 5 955,00 0,00 12 163,41
Wrzesień 20 200,00 176,27 72,24 0,00 1 818,00 15,08 5 955,00 0,00 12 163,41
Październik 20 200,00 176,27 72,24 0,00 1 818,00 15,08 5 955,00 0,00 12 163,41
Listopad 20 200,00 176,27 72,24 0,00 1 818,00 15,08 5 955,00 0,00 12 163,41
Grudzień 20 200,00 176,27 72,24 0,00 1 818,00 15,08 5 955,00 0,00 12 163,41
Rocznie 242 400,00 1 057,62 433,44 0,00 21 816,00 0,00 70 164,00 0,00 148 838,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 20 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 143 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.