Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 20000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 20 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 952 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie chorobowe 490 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 553 zł
Zaliczka na podatek 1 741 zł
Całość - kwota brutto 20 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Luty 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Marzec 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Kwiecień 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Maj 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Czerwiec 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Lipiec 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 1 741,00 13 963,78
Sierpień 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 5 140,00 10 564,78
Wrzesień 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 5 443,00 10 261,78
Październik 20 000,00 1 952,00 300,00 490,00 1 553,22 17 008,00 5 443,00 10 261,78
Listopad 20 000,00 785,68 120,75 490,00 1 674,32 18 354,00 5 873,00 11 056,25
Grudzień 20 000,00 0,00 0,00 490,00 1 755,90 19 260,00 6 163,00 11 591,10
Rocznie 240 000,00 20 305,68 3 120,75 5 880,00 18 962,42 207 694,00 21 287,00 151 482,15
Wynagrodzenie pracownika 20 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 952 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 334 zł
Fundusz Pracy (FP) 490 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Luty 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Marzec 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Kwiecień 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Maj 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Czerwiec 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Lipiec 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Sierpień 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Wrzesień 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Październik 20 000,00 1 952,00 1 300,00 334,00 510,00 24 096,00 zł
Listopad 20 000,00 785,68 523,25 334,00 510,00 22 152,93 zł
Grudzień 20 000,00 0,00 0,00 334,00 510,00 20 844,00 zł
Rocznie 240 000,00 20 305,68 13 523,25 4 008,00 6 120,00 283 956,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 24 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 20000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 20 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 952 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 597 zł
Zaliczka na podatek 1 704 zł
Całość - kwota brutto 20 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Luty 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Marzec 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Kwiecień 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Maj 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Czerwiec 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Lipiec 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Sierpień 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Wrzesień 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Październik 20 000,00 1 952,00 300,00 0,00 1 597,32 14 198,00 1 704,00 14 446,92
Listopad 20 000,00 785,68 120,75 0,00 1 718,42 15 275,00 1 833,00 15 542,15
Grudzień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 16 000,00 1 920,00 16 280,00
Rocznie 240 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 491,62 173 255,00 1 295,00 176 291,35
Wynagrodzenie pracownika 20 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 952 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 490 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 762 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Luty 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Marzec 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Kwiecień 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Maj 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Czerwiec 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Lipiec 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Sierpień 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Wrzesień 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Październik 20 000,00 1 952,00 1 300,00 0,00 510,00 23 762,00 zł
Listopad 20 000,00 785,68 523,25 0,00 510,00 21 818,93 zł
Grudzień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 510,00 20 510,00 zł
Rocznie 240 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 120,00 279 948,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 447 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 762 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 20000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 20 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 720 zł
Całość - kwota brutto 20 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Luty 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Marzec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Kwiecień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Maj 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Czerwiec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Lipiec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Sierpień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Wrzesień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Październik 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Listopad 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Grudzień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 2 720,00 17 280,00
Rocznie 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 000,00 32 640,00 207 360,00
Wynagrodzenie pracownika 20 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Luty 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Marzec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Kwiecień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Maj 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Czerwiec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Lipiec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Sierpień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Wrzesień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Październik 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Listopad 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Grudzień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 zł
Rocznie 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 20 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 20000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 20 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 800 zł
Zaliczka na podatek 4 175 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 4 175,00 0,00 14 025,00
Luty 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 5 975,00 0,00 12 225,00
Marzec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 5 975,00 0,00 12 225,00
Kwiecień 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 5 975,00 0,00 12 225,00
Maj 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 5 975,00 0,00 12 225,00
Czerwiec 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 5 975,00 0,00 12 225,00
Lipiec 20 000,00 176,27 72,24 0,00 1 800,00 15,08 5 891,00 0,00 12 045,41
Sierpień 20 000,00 176,27 72,24 0,00 1 800,00 15,08 5 891,00 0,00 12 045,41
Wrzesień 20 000,00 176,27 72,24 0,00 1 800,00 15,08 5 891,00 0,00 12 045,41
Październik 20 000,00 176,27 72,24 0,00 1 800,00 15,08 5 891,00 0,00 12 045,41
Listopad 20 000,00 176,27 72,24 0,00 1 800,00 15,08 5 891,00 0,00 12 045,41
Grudzień 20 000,00 176,27 72,24 0,00 1 800,00 15,08 5 891,00 0,00 12 045,41
Rocznie 240 000,00 1 057,62 433,44 0,00 21 600,00 0,00 69 396,00 0,00 147 422,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 20 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 025 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.