Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 903 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie chorobowe 478 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 514 zł
Zaliczka na podatek 1 689 zł
Całość - kwota brutto 19 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Luty 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Marzec 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Kwiecień 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Maj 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Czerwiec 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Lipiec 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 1 689,00 13 623,16
Sierpień 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 4 212,00 11 100,16
Wrzesień 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 5 305,00 10 007,16
Październik 19 500,00 1 903,20 292,50 477,75 1 514,39 16 577,00 5 305,00 10 007,16
Listopad 19 500,00 1 273,68 195,75 477,75 1 579,75 17 303,00 5 537,00 10 436,07
Grudzień 19 500,00 0,00 0,00 477,75 1 712,00 18 772,00 6 007,00 11 303,25
Rocznie 234 000,00 20 305,68 3 120,75 5 733,00 18 435,65 201 845,00 19 755,00 148 215,92
Wynagrodzenie pracownika 19 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 903 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 326 zł
Fundusz Pracy (FP) 478 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Luty 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Marzec 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Kwiecień 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Maj 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Czerwiec 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Lipiec 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Sierpień 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Wrzesień 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Październik 19 500,00 1 903,20 1 267,50 325,65 497,25 23 493,60 zł
Listopad 19 500,00 1 273,68 848,25 325,65 497,25 22 444,83 zł
Grudzień 19 500,00 0,00 0,00 325,65 497,25 20 322,90 zł
Rocznie 234 000,00 20 305,68 13 523,25 3 907,80 5 967,00 277 703,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 903 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 557 zł
Zaliczka na podatek 1 661 zł
Całość - kwota brutto 19 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Luty 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Marzec 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Kwiecień 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Maj 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Czerwiec 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Lipiec 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Sierpień 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Wrzesień 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Październik 19 500,00 1 903,20 292,50 0,00 1 557,39 13 843,00 1 661,00 14 085,75
Listopad 19 500,00 1 273,68 195,75 0,00 1 622,75 14 424,00 1 731,00 14 676,94
Grudzień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 15 600,00 1 872,00 15 873,00
Rocznie 234 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 951,65 168 454,00 1 265,00 171 407,44
Wynagrodzenie pracownika 19 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 903 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 478 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Luty 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Marzec 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Kwiecień 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Maj 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Czerwiec 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Lipiec 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Sierpień 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Wrzesień 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Październik 19 500,00 1 903,20 1 267,50 0,00 497,25 23 167,95 zł
Listopad 19 500,00 1 273,68 848,25 0,00 497,25 22 119,18 zł
Grudzień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 497,25 19 997,25 zł
Rocznie 234 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 967,00 273 795,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 086 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 652 zł
Całość - kwota brutto 19 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Luty 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Marzec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Kwiecień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Maj 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Czerwiec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Lipiec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Sierpień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Wrzesień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Październik 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Listopad 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Grudzień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 652,00 16 848,00
Rocznie 234 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 200,00 31 824,00 202 176,00
Wynagrodzenie pracownika 19 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Luty 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Marzec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Kwiecień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Maj 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Czerwiec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Lipiec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Sierpień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Wrzesień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Październik 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Listopad 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Grudzień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 zł
Rocznie 234 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 848 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 755 zł
Zaliczka na podatek 4 015 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 4 015,00 0,00 13 730,00
Luty 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 815,00 0,00 11 930,00
Marzec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 815,00 0,00 11 930,00
Kwiecień 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 815,00 0,00 11 930,00
Maj 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 815,00 0,00 11 930,00
Czerwiec 19 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 815,00 0,00 11 930,00
Lipiec 19 500,00 176,27 72,24 0,00 1 755,00 15,08 5 731,00 0,00 11 750,41
Sierpień 19 500,00 176,27 72,24 0,00 1 755,00 15,08 5 731,00 0,00 11 750,41
Wrzesień 19 500,00 176,27 72,24 0,00 1 755,00 15,08 5 731,00 0,00 11 750,41
Październik 19 500,00 176,27 72,24 0,00 1 755,00 15,08 5 731,00 0,00 11 750,41
Listopad 19 500,00 176,27 72,24 0,00 1 755,00 15,08 5 731,00 0,00 11 750,41
Grudzień 19 500,00 176,27 72,24 0,00 1 755,00 15,08 5 731,00 0,00 11 750,41
Rocznie 234 000,00 1 057,62 433,44 0,00 21 060,00 0,00 67 476,00 0,00 143 882,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 19 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 730 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.