Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie chorobowe 470 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 491 zł
Zaliczka na podatek 1 658 zł
Całość - kwota brutto 19 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Luty 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Marzec 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Kwiecień 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Maj 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Czerwiec 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Lipiec 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 1 658,00 13 418,59
Sierpień 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 3 767,00 11 309,59
Wrzesień 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 5 222,00 9 854,59
Październik 19 200,00 1 873,92 288,00 470,40 1 491,09 16 318,00 5 222,00 9 854,59
Listopad 19 200,00 1 566,48 240,75 470,40 1 523,01 16 672,00 5 335,00 10 064,36
Grudzień 19 200,00 0,00 0,00 470,40 1 685,66 18 480,00 5 914,00 11 129,94
Rocznie 230 400,00 20 305,68 3 120,75 5 644,80 18 119,57 198 332,00 18 947,00 146 143,20
Wynagrodzenie pracownika 19 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 321 zł
Fundusz Pracy (FP) 470 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Luty 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Marzec 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Kwiecień 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Maj 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Czerwiec 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Lipiec 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Sierpień 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Wrzesień 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Październik 19 200,00 1 873,92 1 248,00 320,64 489,60 23 132,16 zł
Listopad 19 200,00 1 566,48 1 043,25 320,64 489,60 22 619,97 zł
Grudzień 19 200,00 0,00 0,00 320,64 489,60 20 010,24 zł
Rocznie 230 400,00 20 305,68 13 523,25 3 847,68 5 875,20 273 951,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 419 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 533 zł
Zaliczka na podatek 1 636 zł
Całość - kwota brutto 19 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Luty 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Marzec 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Kwiecień 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Maj 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Czerwiec 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Lipiec 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Sierpień 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Wrzesień 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Październik 19 200,00 1 873,92 288,00 0,00 1 533,43 13 630,00 1 636,00 13 869,05
Listopad 19 200,00 1 566,48 240,75 0,00 1 565,35 13 914,00 1 670,00 14 157,74
Grudzień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 15 360,00 1 843,00 15 628,80
Rocznie 230 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 627,65 165 574,00 1 239,00 168 477,04
Wynagrodzenie pracownika 19 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 874 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 470 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 812 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Luty 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Marzec 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Kwiecień 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Maj 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Czerwiec 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Lipiec 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Sierpień 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Wrzesień 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Październik 19 200,00 1 873,92 1 248,00 0,00 489,60 22 811,52 zł
Listopad 19 200,00 1 566,48 1 043,25 0,00 489,60 22 299,33 zł
Grudzień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 489,60 19 689,60 zł
Rocznie 230 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 875,20 270 104,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 869 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 812 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 611 zł
Całość - kwota brutto 19 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Luty 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Marzec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Kwiecień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Maj 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Czerwiec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Lipiec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Sierpień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Wrzesień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Październik 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Listopad 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Grudzień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 2 611,00 16 589,00
Rocznie 230 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 320,00 31 332,00 199 068,00
Wynagrodzenie pracownika 19 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Luty 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Marzec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Kwiecień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Maj 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Czerwiec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Lipiec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Sierpień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Wrzesień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Październik 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Listopad 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Grudzień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 zł
Rocznie 230 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 589 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 728 zł
Zaliczka na podatek 3 919 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 0,00 3 919,00 0,00 13 553,00
Luty 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 0,00 5 719,00 0,00 11 753,00
Marzec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 0,00 5 719,00 0,00 11 753,00
Kwiecień 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 0,00 5 719,00 0,00 11 753,00
Maj 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 0,00 5 719,00 0,00 11 753,00
Czerwiec 19 200,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00 0,00 5 719,00 0,00 11 753,00
Lipiec 19 200,00 176,27 72,24 0,00 1 728,00 15,08 5 635,00 0,00 11 573,41
Sierpień 19 200,00 176,27 72,24 0,00 1 728,00 15,08 5 635,00 0,00 11 573,41
Wrzesień 19 200,00 176,27 72,24 0,00 1 728,00 15,08 5 635,00 0,00 11 573,41
Październik 19 200,00 176,27 72,24 0,00 1 728,00 15,08 5 635,00 0,00 11 573,41
Listopad 19 200,00 176,27 72,24 0,00 1 728,00 15,08 5 635,00 0,00 11 573,41
Grudzień 19 200,00 176,27 72,24 0,00 1 728,00 15,08 5 635,00 0,00 11 573,41
Rocznie 230 400,00 1 057,62 433,44 0,00 20 736,00 0,00 66 324,00 0,00 141 758,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 19 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 553 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.