Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie chorobowe 475 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 507 zł
Zaliczka na podatek 1 679 zł
Całość - kwota brutto 19 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Luty 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Marzec 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Kwiecień 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Maj 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Czerwiec 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Lipiec 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 1 679,00 13 554,64
Sierpień 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 4 063,00 11 170,64
Wrzesień 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 5 277,00 9 956,64
Październik 19 400,00 1 893,44 291,00 475,30 1 506,62 16 490,00 5 277,00 9 956,64
Listopad 19 400,00 1 371,28 210,75 475,30 1 560,84 17 093,00 5 470,00 10 311,83
Grudzień 19 400,00 0,00 0,00 475,30 1 703,22 18 675,00 5 976,00 11 245,48
Rocznie 232 800,00 20 305,68 3 120,75 5 703,60 18 330,26 200 668,00 19 482,00 147 523,71
Wynagrodzenie pracownika 19 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 324 zł
Fundusz Pracy (FP) 475 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Luty 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Marzec 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Kwiecień 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Maj 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Czerwiec 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Lipiec 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Sierpień 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Wrzesień 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Październik 19 400,00 1 893,44 1 261,00 323,98 494,70 23 373,12 zł
Listopad 19 400,00 1 371,28 913,25 323,98 494,70 22 503,21 zł
Grudzień 19 400,00 0,00 0,00 323,98 494,70 20 218,68 zł
Rocznie 232 800,00 20 305,68 13 523,25 3 887,76 5 936,40 276 453,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 549 zł
Zaliczka na podatek 1 653 zł
Całość - kwota brutto 19 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Luty 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Marzec 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Kwiecień 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Maj 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Czerwiec 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Lipiec 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Sierpień 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Wrzesień 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Październik 19 400,00 1 893,44 291,00 0,00 1 549,40 13 772,00 1 653,00 14 013,52
Listopad 19 400,00 1 371,28 210,75 0,00 1 603,62 14 254,00 1 710,00 14 503,87
Grudzień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 15 520,00 1 862,00 15 791,60
Rocznie 232 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 843,62 167 494,00 1 253,00 170 430,67
Wynagrodzenie pracownika 19 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 475 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Luty 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Marzec 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Kwiecień 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Maj 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Czerwiec 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Lipiec 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Sierpień 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Wrzesień 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Październik 19 400,00 1 893,44 1 261,00 0,00 494,70 23 049,14 zł
Listopad 19 400,00 1 371,28 913,25 0,00 494,70 22 179,23 zł
Grudzień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 494,70 19 894,70 zł
Rocznie 232 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 936,40 272 565,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 014 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 23 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 638 zł
Całość - kwota brutto 19 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Luty 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Marzec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Kwiecień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Maj 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Czerwiec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Lipiec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Sierpień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Wrzesień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Październik 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Listopad 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Grudzień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 520,00 2 638,00 16 762,00
Rocznie 232 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 240,00 31 656,00 201 144,00
Wynagrodzenie pracownika 19 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Luty 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Marzec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Kwiecień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Maj 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Czerwiec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Lipiec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Sierpień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Wrzesień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Październik 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Listopad 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Grudzień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 400,00 zł
Rocznie 232 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 762 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 671 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 746 zł
Zaliczka na podatek 3 983 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 0,00 3 983,00 0,00 13 671,00
Luty 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 0,00 5 783,00 0,00 11 871,00
Marzec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 0,00 5 783,00 0,00 11 871,00
Kwiecień 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 0,00 5 783,00 0,00 11 871,00
Maj 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 0,00 5 783,00 0,00 11 871,00
Czerwiec 19 400,00 0,00 0,00 0,00 1 746,00 0,00 5 783,00 0,00 11 871,00
Lipiec 19 400,00 176,27 72,24 0,00 1 746,00 15,08 5 699,00 0,00 11 691,41
Sierpień 19 400,00 176,27 72,24 0,00 1 746,00 15,08 5 699,00 0,00 11 691,41
Wrzesień 19 400,00 176,27 72,24 0,00 1 746,00 15,08 5 699,00 0,00 11 691,41
Październik 19 400,00 176,27 72,24 0,00 1 746,00 15,08 5 699,00 0,00 11 691,41
Listopad 19 400,00 176,27 72,24 0,00 1 746,00 15,08 5 699,00 0,00 11 691,41
Grudzień 19 400,00 176,27 72,24 0,00 1 746,00 15,08 5 699,00 0,00 11 691,41
Rocznie 232 800,00 1 057,62 433,44 0,00 20 952,00 0,00 67 092,00 0,00 143 174,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 19 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 671 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.