Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Grupa Best Broker Borys Matlak

Grupa Best Broker Nieruchomości Borys Matlak to licencjonowana firma działająca w kooperacji z innymi partnerami biznesowymi zajmująca się kompleksową obsługą związaną z rynkiem nieruchomości.

Zajmujemy się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, regulacją ich stanu prawnego, wyceną, a także zarządzaniem wspólnotowym i komercyjnym (obsługa operatorska najmem krótko i długoterminowym).

Oferujemy także szeroką ofertę w zakresie doradztwa inwestycyjnego, a w jego ramach również  wykonawstwem zastępczym zarówno inwestycji apartamentowych, jak i condohotelowych.


Best Broker Nieruchomości to zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem, dodatkowo popartym współpracą z renomowanymi kancelariami notarialnymi, prawnymi, biurami projektowymi i marketingowymi, doradcami finansowymi, architektami, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz innymi ekspertami rynku nieruchomości.

Oferty pracy Grupa Best Broker Borys Matlak

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Myśliwska 37A
43-370 Szczyrk
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Szczyrk

Adres do doręczeń

ul. Myśliwska 37
43-370 Szczyrk
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Szczyrk

Dodatkowe informacje

NIP: 9372406542
REGON: 072884388

Profil działalności:

 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-06-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Szczyrk